Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ουδός τριετίας

Έτσι, έτσι. Να ειδώ τώρα οι Αλαμανοί με την κρίσιν επί της ουδού των θα συνεχίσουν να κάμουν τους κινέζους?

Λοιπόν, αρκετά με τας βορείου τύπου βλακείες. Ή τυπώνουμε ή πάμε δια τα πολύ χειρότερα.

Έχω επανειλημμένως ειπεί και το βλέπω να αναπαράγεται, ότι ουδείς γνωρίζει πώς και διατί βγαίνουν τα τεχνικά, αλλά βγαίνουν. Και ότε μας λέγει ο Κοντράτιεφ ότι 2012-13 κ 14 θα είναι σκληρά έτη, δεν γνωρίζωμεν διατί, αλλά καλό είναι να προετοιμαζόμεθα. Η Μεγάλη Άρκτος επιστρέφει.

Και καλόν θα είναι εν Ελλάδι να ευρούμε μιαν άκρην μετ'αλλήλων, ακόμη και μετά των σταλινικών ή των ακροδεξιών διότι δεν πάμε καθόλου καλώς.

Μ'αυτά και μ'αυτά όμως εντός μηνός θα έχουμε σχεδόν παραμονή Χριστουγέννων. Με το καλό!

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Προς πιστωτικήν συντριβήν

Τώρα βεβαίως κανονικώς, έπρεπε να είμαι εύχαρις: ο αγαπητός Λουκάς είναι Πρωθυπουργός, το ΧΑΑ πάει εκεί που υπέθεσα, η χώρα αρχίζει σιγά-σιγά να βλέπει ότι το σπάταλο, ανικανο και διεφθαρμένο "δημόσιο"¨χρειάζεται εκ βάθρων αλλαγάς.

Δεν είμαι καθόλου όμως και τούτο διότι οι έμπροσθεν κίνδυνοι διαγράφονται τεράστιοι. Τώρα βεβαίως θα μου ειπείτε και τι έγινε, κοντρα καιρός. Ίσως ναι, ίσως όχι.

Μοι είναι απολύτως σαφές ότι η αμέσως επομένη περίοδος κινδυνεύει να αποτελέσει περίοδον απολύτου πιστωτικής συντριβής που εδώ που τα λέμε εν Ελλάδι τη ζώμεν ήδη. Πώς ήτο τότε που έσκασε η Lehman? Εις το πολλαπλάσιον. Εάν δεν λέγεσαι Γερμανία την σήμερον αι αγοραί σε τιμωρούν. Δεν είναι μονον η Ελλάς. Είναι πας μη Γερμανός περίπου. Αυτό είναι απολύτως γελοίον και ασφαλώς μη διατηρήσιμον.

Το καλό με την χώραν μας είναι ότι εάν όλα πάνε καλώς και λάβει πιστώσεις θα περάσει την θύελλα μη εντελώς συντριβομένη. Εάν όχι, θα πληρώσει τα χαϊρια των ηλιθίων αποφάσεων και χειρισμών των εκπροσώπων της οικογενειοκρατίας και θα αποτελέσει την θρυαλλίδαν ή/και το θύμα της συντριβής. Το απεύχομαι από βάθους καρδίας και ελπίζω να μη μας τύχει διότι τα έως τώρα προβλήματα και δυσλειτουργίαι της χώρας θα φαίνονται παιδική χαρά ενώπιον των αποτελεσμάτων αυτών εις την ανεργίαν, τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και την καθημερινότητα των συμπατριωτών ημών. Και τότε η αποστολή του αγαπητού μου Λουκά, να παραμείνει η χώρα εις το Ευρώ δε θα έχει καν νόημα.

Γρηγορείτε και προσεύχεσθαι. Αλλά, καλού-κακού προετοιμασθείτε κιόλας.

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Υπαρξιακά ερωτηματα

Δηλαδή, εάν αντιλαμβάνομαι ορθώς, καλουμεθα να απαντησωμεν εάν:

1. Επιθυμούμε μειωσιν του δημοσίου
2. Δεχόμεθα να μας χαριστεί 100 δις χρέους
3. Αποφασιζωμεν να παραμεινωμεν εντός της ζώνης του Ευρώ
4. Αποδεχομεθα αντί να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του κορβανα οι ψηφισμενοι αντιπρόσωποι των κομμάτων μας, αυτοί να λογοδοτούν βάσει συγκεκρμενων όρων εις τους δανειστας


Εν τάξει, θέλει σκεψιν. Δίοτι ακούγεται μεν χάλια, αλλα εχωμεν κ καλας εναλλακτικάς, όπως η ερίτιμος Αλέκα. Αλλα τι να διαλέξεις? Τούτους εδώ? Ιδού το ερώτημα. Το μη χείρον αναζητούμε.

Εώς τότε θα μου πείτε, τι μας λες τώρα, εδώ μας έλεγες Οκτώβριος ο μην των Κράχ. Ε, καλώς, εάν μεν είχατε τράπεζες, χάσατε 1/3, εάν όχι χαρείτε όσο κρατάει.

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Η ώρα των εξήκοντα λεπτών (2011)

Από αρχαιοτάτων χρόνων, η ώρα έχει 60 λεπτά. Έγραφον επέρυσι ότι μετ'ου πολύ θα έρθει η ώρα των εξήκοντα λεπτών και δια το ελλαδικόν χρέος. Αναγιγνώσκων το κείμενο εκείνο, ειλικρινώς διερωτώμαι που τα ευρίσκω ο μπαγάσας ώρας-ώρας.

Αλλά, πέραν των προς εαυτόν ερωτήσεων, βλέπωμεν ήδη ότι τα 60 λεπτά παίζουν κυρίαρχον ρόλον. Εξήκοντα λεπτά ζητούν αι τράπεζαι, εξήκοντα λεπτά θέλουν να τους κουρεύσουν οι Γερμανοί. Κάπου εκεί ανάμεσα θα παιχθεί το παίγνιον.

Αι συνέπειαι αυτής της κουράς εν χρώ, που δεν είναι πλέον η απαλοτάτη κόμμωσις του Ιουλίου, θα είναι φοβούμαι λίαν δυσμενείς. Και θέλω ειλικρινώς να μοι ειπούν οι αγορασταί των τραπεζών τι ακριβώς προσδοκούν? Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος? Θεολογούν ή κερδοσκοπούν? Και κάπως έτσι, ίνα διατηρήσωσιν μερικάς θέσεις σπογγοκωλαρίων απεμπολούν οι κυβερνώντες τα συγκεντρωμένα ελληνικά κεφάλαια δεκαετιών και θα καταλήξουν εις τους ξένους αντί πινακίου φακής.

Αλλά, τές πα, συνεχίζω. Η επικειμένη αναδιάρθρωσις είναι κακίστη. Μετατρέπει την Ελλάδα εις αποικίαν ινα μη απολυθώσι τα κομματικά στρατά, κάτι που έπρεπε ΗΔΗ να έχει γίνει και αργά ή γρήγορα εις βαθμόν τινά θα γίνει.

Ευρισκόμεθα ενωρίς εις την κρίσιν και την απωλεσθείσα δια την χώραν δεκαετίαν.

Επιβεβαιώνομαι και δεν μοι αρέσει ουδόλως. Οψόμεθα και προσευχόμεθα.

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Ο μην των Κράχ

Εν αντιθέσει προς τον αγαπητόν ανιψιόν mc, εγώ ουδεμία έχω αμφιβολία ότι ο Οκτώβριος είναι ο μην των Κράχ. Όχι ως προς την δύστηνο πατρίδα βεβαίως, εδώ ομιλούμε δια πολλά έτη ζόφου βουτηγμένου στην κρατικοδίαιτη προοδευτουριά. Διεθνώς ομιλώ. Καθώς μάλιστα βλέπω πολλές κ σημαντικές αντιστάσεις διαρρηγνυομενας, ουδεμίαν έχω αμφιβολία ότι δεν είμεθα στο τέλος της ταλαιπωρίας.

Βλέπω επίσης να ξεγράφουν σιγά-σιγά και οι ισχυρότεροι συμμαχοί μας την πατρίδα μας. Εις χείρας των ανικάνων, να μην ειπώ προδοτών των νεωτέρων γενεών υπέρ των πελατών τους, η χώρα, δεν παραξενεύει αυτό. Εδώ ο κόσμος χάνεται, αυτοί θα κάνουν λέει... πρόωρο συνταξιοδότησιν ορισμένων χιλιάδων που θα εδυναντο ήδη να είναι συνταξιούχοι.

Και αυξησιν μισθών βεβαίως. Όπως λέει και μια ψυχή, κλείνουμε τα μαγαζιά Παρασκευή και δεν ξέρουμε ποίο ΣΚ θα σκάσει το κανόνι.

Αλλά, δεν πειράζει, τουλάχιστον αντιστεκόμεθα εις τους κακούς δυτικούς. Διότι, εν τέλει, η άρχουσά μας τάξις πάντοτε ως Αφρασιατική συμπεριεφέρετο.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Αύξησις μισθών!

Ουκέτι ελπίς! Η Κυβένρησις, εν όψει στάσεως πληρωμών του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου τέρατος, τι κάμνει? Σχεδιάζει...αυξήσεις!

ΔΕΝ είναι πλάκα. Θα πάει λέει τον βασικόν μισθόν των δημοσιουπαλλήλων εις τα 780 Ευ (από 711). Έτσι δια να μάθουν τα ζώα/υποζύγια του ιδιωτικού που ΕΑΝ είναι τυχερά και βρουν εργασίαν δικαιούνται πόσο? Καμια 600αρια.με 40ωρο και υπερωρίας άνευ αμοιβής. Ακόμη λοιπόν και προ της χρεοκοπίας, όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά πιο ίσα από τα άλλα. Και δεν έχουν ξεσηκωθεί και οι λίθοι να αρχίσουν να εκτοξεύονται μοναχοί τους ως άλλο θερμοδυναμικόν παράδοξον.

Ζωμεν ιστορικάς στιγμάς Κυρίες και Κύριοι...

ΥΓ Να με συμπαθούν οι φίλοι, αλλά καίτοι έχω τα σχόλια ανοικτά μερικάς φοράς δε δημοσιεύονται. Ειλικρινώς απολογούμαι και θα προσπαθήσω να μην ξαναγίνει.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Ο χαβάς του Προύζου

Πάει ο Προύζος να φουντάρει,
και του σπάζει το κοντάρι...

τίποτε, ενεθυμήθην ένα παλαιόν άσμα, αιγαϊκόν. Θα επανέλθω εν καιρώ καταπλεύσεως, προς το νύν από φουντάρισμα καλά πάμε, Να ειδούμε αν θα κρατήσουν και ποία επίπεδα Έκο.Αισιοδοξείτε - και καλή τύχη μάγκες.

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Αλλαγή φώτων

Το ότι η Κυβέρνησις προτίθεται να αλλάξει τα φώτα των πάντων είναι γνωστόν. Το ότι τα έχει κάνει θάλασσα, επίσης.

Τι κάνεις λοιπόν ότε έχει εκφύγει ο έλεγχος? Μα βάζεις φίλα προσκείμενους δημοσιογράφους, λήπτας ενδεχομένως των πακέτων των "μυστικών κονδυλίων" να επιτεθούν εις εύκολον θύμα. Και ποίο το ευκολότερο θύμα μακράν? Η Εκκλησία.

Αντί λοιπόν να ασχολούνται οι Έλληνες με το κατασχετήριον τέλος ακινήτων, με το ότι δηλαδή δε θα έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους, ασχολούνται με το διατί δεν φορολογούνται οι ναοί. Μάλιστα.

Ας πούμε δηλαδή ότι φορολογούσαν πάντας τους τόπους λατρείας, τας Συναγωγάς, τα Τζαμιά κοκ. Δε θα επαναστατούσαν οι ιουδαίοι και μουσουλμάνοι διεθνώς? Ασφαλώς, που ηκούσθη να φορολογειται λατρευτικός χώρος? Σοσιαλισμό έχουμε, δεν έχουμε σοβιετικόν καθεστώς. Άρα δε μπορούσαν να τα φορολογήσουν. Τότε δηλαδή ακριβώς τι ήθελον οι μουτζαχεδδίν της προοδευτουριάς και καταστροφείς της Ελλάδος? Να φορολογηθούν ΜΟΝΟΝ οι ορθόδοξοι ναοί?

Τα μουζαχεδδινάκια της προόδου, αφού τα έκαναν σαν τα μούτρα τους εις την οικονομίαν τώρα τα βάζουν με την Εκκλησίαν, ήτις, ειρήσθω εν παρόδω, ουδέπω έφερε αντίρρησιν να φορολογείται κανονικώς δια τα μη-λατρευτικά ακίνητα, τουτέστιν όσα εμπορικώς διαχειρίζεται.

Αλλά, καθώς σφίγγουν τα γάλατα και τα "μυστικά κονδύλια" στερεύουν, καλό θα ήτο να αφήσουν ήσυχο την Εκκλησίαν και να κυττάξουν να ευρούν εργασίαν έντιμον και ουχί τάξεως σπογγοκωλαρίου.

Το έχω πολλάκις επαναλάβει εις και μόνον πόλεμος υπάρχει, αυτός της γλώσσης και όλα τα άλλα είναι μάχαι. Και όσον η Εκκλησία θα ομιλεί ελληνικά, τόσο θα την πολεμούν οι οπαδοί του θανάτου.

Κατά τα λοιπά, ως προς τον ΓεΔεί η προ καιρού συζητηθείσα ζώνη στηρίξεων έως το 867, διασπασθείσα ήδη, εγένετο αντίστασις. Λογικόν και επόμενον και πάμε δι' άλλα.

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε και μη σκανδαλίζεσθε υπό των δαιμονίων ψευδών της αργυρωνήτου ή μουζαχεδδινικής προοδευτουριάς.

ΥΓ Συνέλαβαν και τον Μάκαρο, πάνω στην αναμπουμπούλα για το τέλος ακινήτων. Τυχαίο?


Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Κατά κρημνόν και.. οπίσω!

Προ τετραετίας, μοι εζήτησε αγαπητόν στέλεχος του Capital.gr να ιστολογήσω. Καθ'ότι ήτο όμως ημέρα 13η, αποφράς τοις Έλλησιν μετά την ημέρα εκείνη του Απριλίου του 1204, ηρξάμην το "Φρόνημα", τότε "ταυρώδες", την επομένη. Δηλαδή, εάν ενθυμούμαι καλώς ήτο ολίγον μετά τα μεσάνυκτα, ξημερώνοντας της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Άρα, πάνε ήδη τέσσαρα έτη. Περνά ο καιρός.

Το επόμενον έτος, 2008, την αυτήν ημέρα έσκασε η Lehman Bros, ανεκοινώθη δε την επομένην 14ην, επίσης του Σταυρού.

Και εφέτος, συμφώνως απολύτως σαφείς πληροφορίας, σήμερον 13ην ήτο να σκάσει η Ελλάς, το "δημόσιόν" της δηλαδή. Η ιστορία μάλλον δεν θα γράψει το τι εγένετο και εσταμάτησε το καραγκιοζιλίκιον που θα εδικαίωνε τον Βαρουφάκην και τον κάθε βαρουφάκην, παρ' εκτός και αποφασίσω κάποτε να την γράψω - που δεν το βλέπω.

Δεν μοι ήρεσε το σκάσιμον τώρα. Διότι σκεφθείτε να γίνει κουρά χρέους άνευ κουράς του "δημοσίου". Θα μας μείνουν και οι φόροι και η ρετσινιά του βαταχτσή φεσσαδόρου και οι υπεράριθμοι δερβεναγάδες και δε θα σηκώσουμε ποτέ κεφαλήν. Άρα έπρεπε να καθυστερήσει. Γεγονός πάντως είναι ότι σήμερον δεν εσκάσαμε, αν και όπως έχω πολλάκις γράψει αι ελίτ που θέλουν να μας εκφορτώσουν εκ του Ευρωπαϊκού άρματος πληθαίνουν. Ευτυχώς δεν δύνανται - ακόμη.

Και ούτω πώς θα εορτάσω τα γενέθλιά του "Φρονήματος" αύριον άνευ ελλείψεων βασικών ειδών εν τωι κλεινώι άστει.

Αύριο βεβαίως είναι μια άλλη ημέρα.


Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Ημισθοδοσία και ασυνταξία

Μπορεί η Ελλάς να σωθεί? Ασφαλώς! Αρκεί το μισθολογικό κόστος του "δημοσίου" να επανέλθει στα προκαραμανλικά επίπεδα, δηλαδή εις το ήμισυ. Επίσης, να καταργηθεί αυτή η απίστευτη πατέντα 40ρηδων συνταξιούχων. Σύνταξις μόνο στα 65 ή σε περίπτωσιν υγιείας.

Απλούν είναι. Και ως εκ τούτου ζορικον δια τους κομματάρχες.

Κατά τα άλλα διατί όχι εις την οργανωμένη χρεοκοπία? εγώ ανέκαθεν υπέρ ημην, αλλά τώρα που βλέπω να την στηρίζει ο Βαρουφάκης κ κάτι σπεκουκαδόροι της συμφοράς έχω δευτερες σκέψεις.

Αλλά, σε μια χώρα που η Κυβερνησις αποδέχεται να πληρώνει ένα εκατομυριο κρατικούς υπαλλήλους και δεν μπορεί να μαζέψει τα χαράτσια παρά μόνον μέσω μιας ΑΕ, της ΔΕΗ όπως παρδέχθη σήμερα ουσιαστικώς με το νέο κατασχετηριον τέλος ακινήτων, το οποίο θα καταστρέψει περαιτέρω τον πλούτο των Ελλήνων, ίσως είναι η μόνη λύσις. Κυβερνησις εν απογνώσει ας προσθέσω, μια που εντός ολίγου οι τσαμβουκάδες κατά των δανειστών καταλήγουν εις κενά ταμεία. Οπότε ίσως δε μείνει κ ετέρα λύσις πλην της χρεοκοπίας.

Με καθυστερησιν διετίας.

Και καλή τύχη μάγκες.

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Προσοχή: αναταράξεις

«Αμαρτία των γονέων εις την κεφαλήν των νέων»

Γενέθλιον της Παναγίας σήμερον και καλό θα ήτο να προσεύχονται άπαντες να βάλει το χέρι της διότι η κατάστασις συμφώνως προς πάντας τους δείκτας που δύναται να συμβουλευθεί τις προσεγγίζει -εάν δεν έχει αφιχθεί ήδη- εις το μη περαιτέρω.

Η στάσις πληρωμών του δημοσίου φαίνεται πλέον σχεδόν μοιραία, τουλάχιστον εκ της βεβαιότητος (>90%) που την αντιμετωπίζουν αι αγοραί ασφαλίσεως ομολόγων, αν και η ιδική μου εν τω βάθει ελπίς είναι ότι κάτι θα γίνει την τελευταία στιγμή και θα αποφευχθεί η απόλυτος κατάρρευσις.

Εάν δε η πολιτική τάξις εγκληματήσει εν ψυχρώ δια να μην απωλέσει τας προνομίας της και αυτάς των πελατών της του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου τέρατος και μας οδηγήσει εις την Παπανδραχμήν, τότε ζήτω που καήκαμε. Διότι Παπανδραχμή σημαίνει κατά πρώτον μέν ανωμαλία, σημαίνει κατόπιν συνέχεια των σημερινών καταστάσεων της κυριαρχίας των ολίγων ημετέρων αντί και εις βάρος της πλειοψηφίας. Αλλά, ελπίζω και προσεύχομαι πως θα τη γλιτώσουμε.

Ψυχραιμία, εγρήγορσις και προσευχή υπέρ της πατρίδος μας.

Και καλή τύχη μάγκες.


Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Διαφωνίαι


Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοίς,

χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ Ἀγγέλων ὀφθαλμοίς.

εκ των Χαιρετισμών

Να λοιπόν που δια μίαν εισέτι φοράν διαφωνώ μετά του αγαπητού mc. Αυτός λέγει ότι δεν τρέχει και τίποτε με Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, εγώ θεωρώ παλαιώθεν πως ότε η νύξ αυξάνει και η ημέρα μικραίνει η ανθρωπινη ψυχολογία επηρεάζεται και τα εν αγοραίς κρασσαρίσματα γίνονται πιθανότερα ή τέλος πάντων ολιγότερον ελεγχόμενα. Άλλως τε,
τους μήνας αυτούς παραδοσιακώς εις τα βαρύτερά των αι άρκτοι προ του χειμερίου ληθάργου (εις την πραγματικήν ζωήν).

Οψόμεθα λοιπόν, θα είναι η επομένη περίοδος του ύψους ή του βάθους?


Άντε και καλή τύχη μάγκες.Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Τύχη Αγαθή, μάγκες

Υπάρχει ένα τραγούδι, του Σιδηροπούλου νομίζω, πραγματευόμενον ληστείαν τραπέζης, "Άντε και καλή τύχη μάγκες". Το ενεθυμήθην τις άλλες, οτε μετά τα νέα περί ΆΛΦΑ-Ευρωβ, οι Φινλανδοί ή καποιοι Ευρωκράτες εξ ονόματός των εζήτησαν ενέχυρο... τραπεζικάς μετοχάς. Είναι ασφαλώς αφελής όστις νομίζει ότι οι Φινλανδοί δρούν αυθορμήτως. Δεν έχω παύσει να υπογραμμίζω ότι το colpo-grosso της καταρρεύσεως του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου τέρατος, είναι να καταφέρουν τα ξένα κεφάλαια να αγοράσουν πρωτίστως τας ελληνικάς τραπεζας και τα λοιπά πάγια αντί πινακίου φακής.

Αλλά, ας επιστρέψω. Η επένδυσις του Κατάρ, όπως και αλλαχού έχει γραφεί, ήτο πολλοίς, μεταξύ άλλων, μια σαφεστάτη δήλωσις των Αγγλοσαξώνων ότι δε θα αφήσουν τους Γερμανούς μόνους στο παίγνιον. Το αίτημα περί ενεχύρων τραπεζικών μετοχών ήτο η κλασσική βορειοευρωπαϊκή απάντησις "πληρώνω, άρα θα πάρω ό,τι γουστάρω". Είδον λοιπόν εις τους FT το άρθρον του αγαπητού μου John Dizard, το οποίον ερμηνεύω ως την πλέον κατηγορηματική προτροπή αγοράς ΕΤΕ (και ουχί μόνον) μεσοπροθέσμως εδώ και χρόνια. Αφού βεβαίως ομιλεί περί ενδεχομένης καταστροφής κοκ.

Εκ των πραγμάτων η κατάστασις ευρίσκεται ακριβώς εκεί, τεχνικώς τε και πραγματικώς: εάν διαρραγεί και αυτό το επίπεδο αντιστάσεων (έως του 867 ΓεΔεί) η ΕΤΕ και όλο το ΧΑΑ θα γίνει ακόμη φθηνότερη εκ των ελκυστικών τιμών που έχει και μετά βεβαιότητος θα βρεθούν κάποιοι Έλληνες να την αγοράσουν, οι οποίοι αναμένουν εις τα παρασκήνια (δι'εμέ και ουχί μόνον ομιλεί ο Ιωάννης). Αυτό βεβαίως υπονοείται πως ενδεχομένως να γίνει υπό συνθήκας καταστροφής (ελληνικής τραγωδίας), ήτις δεν αποκλείεται. Εν ολίγοις, λέει ότι πολύς κόσμος αναμένει να αγοράσει Ελλάδα, ουχί να την βραχυθετήσει (πωλήσει).

Ελπίζω μόνον να μην κάμουν τινές την πατρίδα μας αφορμή δια την επικειμένην περαιτέρω διόρθωσιν των διεθνών αγορών, διότι αυτό θα μας στοιχίσει βαρύτατα. Και ενώ περί της περαιτέρω διορθώσεως διεθνώς μικράν έχω αμφιβολίαν εάν δεν γίνει τι το θεαματικόν, εύχομαι ειλικρινώς κάτι να γίνει και να τη σκαπουλάρει η δύστηνος πατρίς.


Συνελόντι ειπείν, μια ενδεχόμενη καταστροφή εντός του προσεχούς διαστήματος (ή να ειπώ καλλίτερον, περαιτέρω καταστροφή) σηματοδοτουμένη εκ την ανικανότητος των διαχειριστών να διαχειρισθούν το μέγεθος της κρίσεως, θα κάμει την λίαν ελκυστικήν ΕΤΕ έτι ελκυστικοτέρα.

Το που θα πρέπει κανείς να εστιάσει, εις το ενδεχόμενον ραγδαίων εξελίξεων ή εις το ελκυστικόν κάποιων τίτλων και μετά, είναι το στοίχημα που πληρώνεται.

Όπερ και "άντε και καλή τύχη μάγκες".ΥΓ Το ευρηκα!

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Εις πολλά έτη


Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου Χρόνου,
Ὦ καὶ Παλαιέ, καὶ δι᾿ ἀνθρώπους Νέε


Εις πολλά έτη οι Χριστιανοί, αρχή Ινδίκτου εχθές, αρχή νέου έτους. Ως εκ τούτου, δε θα γράψω περισσότερα διότι με τόσα που βλέπω και ακούω και τόσα που γίνονται δεν επιθυμώ να χαλάσω την εορτινή ατμόσφαιρα.

Αίσιον και ευτυχές το νέον έτος λοιπόν και τα λέμε συντόμως με πύρινο άρθρο κατά της βλακείας που βασιλεύει εν τηι πόλει και τηι χώρα ταύτη. Αλλά, είπαμε, χρόνια πολλά και καλά και τα υπόλοιπα αργότερον.Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

Αθηναϊκαί σημειώσεις.

Υπήρξε προ καιρού μια κάποια αναστάτωσις ως προς το εάν το από ετών προειρημένο 1023 ΓεΔεί αποτελεί σημαντικόν αριθμόν ή όχι (εις τα σχόλια). Αργότερον βεβαίως έδειξε ότι είναι (και πάλιν εν τοις σχολίοις το διάγραμμα), αλλά εάν τις είχε αμφιβολία, το γεγονός ότι εκεί ακριβώς εστρεψε η αγορά σήμερον, θα πρέπει τρόπον τινά να ελύθη.

Έλεγον αλλαχού ότι το 867 είναι το κάτω εύρος ζώνης αντιστάσεων και έλεγον προχθές ότι θα προσπαθήσωμεν να ειδούμε εάν σώζεται. Προχθές, Σαββάτο, βεβαίως και ουχί την Παρασκευήν, διότι αρκετούς τζιάμπα μάγκες έχει η Ελλάς (δια μερικούς μάλιστα ευθύνομαι και εγώ εις το παρλθόν), είπον να μην κάμω μερικούς ακόμη. Βλέπετε βεβαίως ένα χαμηλό ακριβώς εκεί, εξ ου και έστρεψε.

Με αυτά και με αυτά με έβαλε ο Μαρκάκης εις τους τεχνικούς αναλυτάς, ενώ είμαι εις απλούς ιστοριοδίφης επενδυτής. Και ούτε που με νοιάζει πολύ που και αυτή τη φορά τα νούμερα Καλοχαιρέτου εβγήκαν. Το σημαντικό είναι να εξέρχεσαι προ του Κράχ, ουχί απλώς να επιτυγχάνεις τα ενδιάμεσα ραλλάκια.

Ως εκ τούτου, σημαντικότερον του 1023 και του 867 ήτο το 4596, τιμή πωλήσεως εις λεπτά του Ευρώ της ΕΤΕ τότε, το 2007. Και σημαντικότερον παντός άλλου κειμένου ήτο αυτό της 22 Οκτωβρίου του 2007. Τεκμήρια, αφ'ενός δια να μανθάνουν οι νεώτεροι, αφ'ετέρου δια να μη με ζαλίζουν οι ξερόλες.

Δια τα περαιτέρω έχω ήδη τοποθετηθεί, αλλά αναγνώσατε και τον ανιψιόν mc που αυτή τη φορά είναι καταληπτός.


Αυτά, τ'αφήνω όλα πίσω και φεύγω πάλιν προς διακοπάς. Υγιείαν και ευλογίαν.
Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Αθήναζε! (2011)

Επιστρέφων εκ της θαλάσσης τις άλλες, τσουπ συναντώ έμπροσθέν μου υψηλοβαθμο στέλεχος ιδιωτικής τραπέζης. Μετά τας χαριτωμενίας - είχα μήνες να τον ειδώ, εισήλθαμε εις το ψητό:

- Έμαθα εισήλθατε εις τον ELA
- Αλήθεια? Δεν ήκουσα τίποτα.
- Ε, καλά δεν είναι και ψόγος, καιρός ήτο. Τον Καλοχαιρέτα να ερωτάς, εισήλθατε μετά βαΐων και κλάδων. Εγώ μάλιστα διερωτώμαι διατί ενώ ακόμη η ΤτΕ μπορεί να τυπώσει Ευρώ δεν το κάνει τόσον καιρόν. Τι αναμένει? Θέλει βεβαίως και κότσια της πολιτικής ηγεσίας, ουχί τούτους εδώ τους παραλυτικούς της Καπερναούμ που νομίζουν ότι διακυβέρνησις σημαίνει προστασία των κρατικοδιαίτων και λεηλασία των υπολοίπων δι' ανηλεών φοροεπιδρομών. Εγώ εάν ήμην Προβόπουλος πάνω από 100 δις θα είχον τυπώσει, ουχί 5. Και έλεγον υμίν μετά πόσον αμβλύνεται η ύφεσις.

Με το που του τα λέω λοιπόν ελύθη ο παίς και αρχίσαμε μια κουβέντα ήτις εκράτησε ώραν. Και επειδή δια του διαλόγου παράγονται νέες ιδέες, επίασα μετά κάτι φίλους στο τηλέφωνο και τα ταχυδρομεία. Αποφασίσαμε ουν ίνα συναντηθούμε και να ειδούμε μήπως και δυνάμεθα να κάνουμε κάτι να διασώσωμεν προσωρινώς αυτήν την περιοχή των αντιστάσεων του ΓεΔεί έως του 867. Μοι είπον για αύριο, αλλά αφενός έχω την εν Αθήναις οικονόμον μου αδειούχον, αφετέρου είναι ο Ερμής εν στάσει και προτιμώ να γίνονται συμφωνίαι ότε ορθοδρομήσει.

Θα τα ειπούμε την Δεύτερα εν Αθήναις λοιπόν. Εάν, λέγω εάν, κάτι συμφωνήσωμεν τότε ή δια τηλεφώνου εντός του ΣΚ θα το ειδείτε εις το ταβλώ. Μην αναμένετε μεγαλεία και νέους ταύρους. Δια μικράν αντίδρασιν αιμοστάσεως ομιλώ. Και προετοιμασίαν δια τα χειρότερα ερχόμενα προσεχώς, α έδειξαν τα συστημικά γεγονότα του Αυγούστου. Τα οποία έμπροσθεν χειρότερα, με τοσούτα κεφάλαια που χρειάζονται αι τράπεζαι, δεν πρέπει να μας ευρούν καθεύδοντας:

"Ύστερα από όλα αυτά, η προσέγγιση που επιχείρησε η UBS καταλήγουν στο ότι η Alpha Bank θα πρέπει να ενισχυθεί με 864 εκατ., η Eurobank με 1,88 δισ., η Marfin-Λαϊκή με 462 εκατ., η Εθνική Τράπεζα με 515 εκατ. και η Τράπεζα Πειραιώς με 1.152 εκατ. ευρώ. " Εκ των μετριοπαθών εκτιμήσεων της UBS.

Αλλά, αυτά μιαν ετέραν φοράν. Ας χαρώ τας τελευταίας ώρας εις τας εξοχάς προ της επιστροφής. Αν και μάλλον θα επιστρέψω, ο Σεπτέμβριος είναι έξοχος μήν διακοπών.

Και μην φοβείσθε το ELA, δυνατόν να είναι σωτήριον, αρκεί να σταματήσουν την απηνήν διώξιν του ιδιωτικού τομέως οι επαγγελματίαι ανεπάγγελτοι της πολιτικής τάξεως.Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Αλλοτινές μου εποχές

Με συνεκίνησε τα μάλα φίλος, αποστείλας σύνδεσμον προς τον αγαπητόν Βάρρυ (τον έχω παραμελήσει και αυτόν εσχάτως) όστις ανήρτησε διάγραμμα του Σταθερού και Πτωχού (εσιούταραν την κεφαλήν του οίκου αξιολογήσεως λέει? Ε, εντάξει, βαρύ και ανθυγιεινό) εν συγκρίσει προς τον Ιάπωνα.

Αντίστοιχον διάγραμμα ανήρτησε καθώς είδον και η Οργισμένη Άρκτος (Angry Bear). Η συγκίνησις δεν ήτο βεβαίως δια τας αναρτήσεις, αλλά διότι ο φίλος ενεθυμήθη ότι αντίστοιχα είχον αναρτήσει προ τριετίας ήδη. Περνούν τα χρόνια.

Και το ζήτημα βεβαίως δεν είναι το πού θα πάει μια τιμή, αλλά κυρίως το πόσον θα μείνει εκεί και με τι συνθήκας της πραγματικής ζωής θα γίνει αυτό.

Τα έβλεπον αυτά και εσκεπτόμην την σήμερον, καθώς ήυρον μετά καιρόν τον εκλεκτόν φίλο Βασίλειον Μαρκάκην και το ιστολόγιόν του. Χε, χε, τότε που έγραφα περί της ζώνης των Αλώσεων και του μηρσηνικού 1023, πόσο παράλογο το εύρισκαν τινές. Προ τριετίας και αυτά. Όχι βεβαίως ότι προ τετραετίας τα έβλεπα ρόδινα. Και όπως λέγω εις τον ανιψιόν mc που γράφει σχετικώς, καλή η διακράτησις, αλλά εν Άρκτω, καλλιτέρα η πώλησις. Τώρα βεβαίως φαίνεται ήδη αισιόδοξον, καθώς ο ΓεΔείς κοιτά το χάος. Αλλά επεράσαμε και ωραίας στιγμάς εκεί, προ της απαγορεύσεως εισόδου, μερικάς μάλιστα δια χειρός Μαρκάκη.
Αλλά, δε βαριέσαι, ούτω πώς είναι αι αγοραί. Θήλεα γαρ, απρόβλεπτα και άπιστα. Θέλει καπατσοσύνη δια να μη σε καταστρέψουν με τα καπρίτσια τους. Και πάλι καλώς λέγω που είμεθα εισέτι ζωντανοί.

Και να μας έχει ο Θεός γερούς πάντα να ανταμώνουμε.ΥΓ Εξ όσων αντελήφθην ο Βασίλειος έκλεισε το ιστολόγιον καθότι θα τον εζάλισαν κι αυτόν τίποτε αγενείς χασούρηδες, αλλά εικάζω ότι εάν του γράψετε θα σας δώσει κλείδαν εισόδου.

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Τι προεξοφλεί η αγορά?

Καθώς συνεχίζω τας διακοπάς μου, δεν δύναμαι δυστυχώς να βάλω εκ νέου εις εφαρμογήν τους αλγορίθμους και να ειδώ τι συμβαίνει. Μπορώ ωστόσο να είπω μετά πάσης βεβαιότητος ότι μοι φαίνεται ότι οιoσδήποτε έχει έκθεσιν εις Eλλαδικάς αξίας ευρίσκεται εις στάδιον τι ρευστοποιήσεως και αποχωρήσεως κεφαλαίων.

Η σημερινή εκ νέου υποχώρησις δηλοί μεν ότι πέραν πάσης αμφιβολίας δε θα ησυχάσωμεν εάν οι έξω δεν ολοκληρώσουν την διόρθωσίν των, όπερ και προβλέψιμον, δεικνύει ωστόσο και ότι καθ΄όσον η αγορά λειτουργεί ως προεξοφλητικός μηχανισμός (τουτέστιν: ολίγον τι), η Ελλάς δε φαίνεται να εκφεύγει εκ του τέρατος της κρατικώς επιβαλλομένης υφέσεως εις το εγγύς μέλλον. Τι βλέπει η αγορά και υποχωρεί ραγδαίως εις έδαφος ήδη υπερβολής? Δύσκολον να το είπω άνευ βοηθείας αλγορίθμων, πλην των χονδρικώς προβλεπομένων.

Από την άλλην, φάινεται ότι το πραγματικόν ερώτημα δεν είναι πλέον εάν οι έξω θα κάμουν επόμενα χαμηλά εις χρυσόν (ταύτα γίνονται αλλεπαλλήλως) αλλά εάν θα παραδώσουν εις την Μεγάλην Άρκτον μέρος ή όλα τα κέρδη της εσχάτης ανωφερείας.

Οψόμεθα και το φθινόπωρον προβλέπεται έντονον.


Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Γεγονότα του Αυγούστου

Λοιπόν, το συστημικόν γεγονός οδήγησε εις απώλειαν 250 και πλέον μονάδων από την αρχή του μηνός, έως της σημερινής αναστροφής, ακυρώνοντας προτέρους σχεδιασμούς. Ομολογώ ότι το γεγονός με έπιασε εν διακοπαίς, ευτυχώς όμως ουχί εις τον ύπνον, καθ΄ότι το αντελήφθην ενωρίς και ησχολήθην, ως και εκ των εδώ κειμένων τεκμαίρεται, αλλάσσων προηγουμένους στόχους και αναθεωρών απόψεις, ως αυτή περί του τριψηφίου ΓεΔεί κυριολεκτικώς εις το τσάκ. Τώρα πλέον νομίζω ότι τα πράγματα έχουν δείξει την πορεία των και λόγω και των ημερών θα αποσυρθώ εις τα λουτρά μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν έχω πρόσβασιν εις τα εργαλεία μου οπότε δεν δύναμαι να διατυπώσω περαιτέρω λεπτομερείας πλην των ήδη διατυπωθεισών. Ούτε και χρειάζεται προσθήκη εις τα προηγούμενα νομίζω: εάν υπάρξει ωκεία παρέμβασις (QE3 ή Μάρσαλ κοκ) τα πράγματα θα σταθεροποιηθούν κατά τα γνωστά του 2007, άλλως θα πάνε ταχύτερον εκεί που ούτως ή άλλως θα υπάγουν εντός των επομένων μηνών και ετών καθώς η Μεγάλη Άρκτος κάμνει τον κύκλον της.

Ταύτα ειπών, λέγω να υπάγω δια ποδόλουτρα, παραδούς τα σκήπτρα εις τον αγαπητόν mc και παραμένων εκτός αγοράς έως της διασπάσεως των 1023 (στοπλόσσι: 980) οπότε εκκινώ κούρσον με στόχον εις πρώτην φάσιν το χασματάκι (1150). Εάν δεν τας πιάσει και βαδισει προς τας λοιπάς στάθμας Έκο, δεν φεύγει και τα λέμε τον Σεπτέμβριο. Να ευχηθώ καλάς κινήσεις και καλάς διακοπάς τοις πάσιν!

ΥΓ Τα γράφω δε τα ως άνω διότι το παρόν χρησιμεύει κατά κύριον λόγον ως οδηγός προς εαυτόν, να μπορώ δηλαδή να βλέπω τα λάθη και τα σωστά κατά την πορείαν του χρόνου.
Παναγία βόηθα

Ενδιαφέρουσα η εχθές "Μαύρη Δευτέρα", αναμενομένη εν πολλοίς. Σημειώνω ότι το παρόν "γεγονός" ούτε που έδωσε σημασίαν εις σειράν αντιστάσεων (αντίο 1023, αλλά να ειδούμε τι θα γίνει και τας προσεχείς ημέρας) και πάει δι'άλλα. Εν γένει, ότε συμβαίνουν τέτοια, το μόνον που δύναται τις να κάμει είναι να αναμένει και να προσεύχεται. Τα μάλα δε εάν ήκουσε τινάς των θαμμώνων των χρηματιστηριακών καφενείων, δημοσιογράφων και αναλυτών και ηγόρασε μετοχάς (μικρά αμαρτία) χωρίς να τηρήσει στοπλόσσια (μέγα σφάλμα). Πάντως η αγορά είναι τυρβώδης, εντός συστημικού γεγονότος, κατά πάσα πιθανότητα προ εξωγενών παρεμβάσεων και δι'εμέ τουλάχιστον που δεν με ηύρε βραχυθετημένον, κρίνω ότι η καλλιτέρα θέσις είναι εκτός - ασφαλώς καθείς υπεύθυνος δια τα κεφάλαιά του.


Μοι προεξένησε ιδιαιτέραν εντύπωσιν επίσης η δραματική υποχώρησις των κρατικοχάρτων. Έχει βεβαίως τη σημασία της, την έχω συζητήσει μετά τινών ιδιωτικώς: τα κρατικόχαρτα πάνε καλώς κατά τη διάρκεια μετοχοποιήσεων, ότε το κράτος εκφορτώνει εις μικρομετόχους. Εδώ φαίνεται ότι οι πωλήσεις θα γίνουν από το -χρεοκοπημένο- δημόσιο εις τους ξένους αμέσως, άνευ μεσολαβήσεως του ΧΑΑ και οι μέτοχοι βλέπουν την τύχην της μετοχής του ΟΤΕ της Εμπορικής κοκ και προφανώς διερωτώνται ποίος θα μείνει με τον μουτζούρη.

Εν ολίγοις αναμονή, η Μεγάλη Άρκτος κατευθύνεται εκεί που ανεμένετο και μετά τα πράγματα θα πάνε καλλίτερα. Πρώτα πάντως θα πάνε χειρότερα και φαίνεται ότι η επερχομένη ύφεσις περί ης από καιρού συζητούμε είναι πλεόν αντιληπτή πολλοίς.

Αλλά, ας μην σχολούμεθα με τα τετριμένα. Μην λησμονείτε, έρχεται Δεκαπενταύγουστος.

Υγίεια και ευλογία τοις πάσιν.

ΥΓ Απηγόρευσε λέει η ΕΚ τας ανοικτάς πωλήσεις. Αλλά, εάν πραγματικώς θέλει να σταματήσει την πτώσιν θα έπρεπε να απαγορεύσει γενικώς τας πωλήσεις...
ΥΓ2. Μοι ανέφερε φίλος και με συνεβούλευσε έτερος να μην ομιλώ πολύ περί του Λαυρεντιάδου, καθ'ότι η έκθεσις του εγχωρίου τραπεζικού συστήματος εις τας εταιρείας του είναι θηριώδης και τυχόν παραπάτημα θα παρασύρει πολύ κόσμον. Δεν ομιλώ λοιπόν, απλώς παραθέτω σύνδεσμον. Και ο νοών νοείτω.


Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

᾿Εν πόλει ᾿Ιόππῃ


ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει ᾿Ιόππῃ προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην
μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ· (...)
εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν Θεόν; ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν λέγοντες· ἄρα γε καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τὴν μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζωήν.


Ενεθυμήθην σήμερον τον φίλον Δόκτορα Βασίλειον, ος συνέγραφε παλαιότερον το ιστολόγιον "Πυρρώνειαι αναζητήσεις", ομόσταυλο ημών πρό της αθλίας εκδιώξεως ημών εκ του τόπου εκείνου. Τον ενεθυμήθην δε, δυοίν λόγοις: το πρώτον ειδώς ότι εν πόλει Ιόππηι, αραβιστί Γιάφφα, το νύν Τελ Αβίβ-Γιαφφό (Λόφος της Ανοίξεως-Ιόππη) καλουμένη, απώλεσε η τοπική αγορά 6,99% και τελευταίον που αλληλογραφήσαμε ευρίσκετο εκεί.

Τον ενεθυμήθην όμως και εξ ετέρου λόγου: ήτο γαρ ο Δρ μεμυημένος εις την των άστρων μελέτην. Ο Καλοχαιρέτας λοιπόν, όλως τυχαίως, έπεσε τις άλλες επ'άρθρου, αναφερομένου εις τους Ερμού κύκλους. Ο πλανήτης Ερμής, των τε εμπορευομένων και κλεπτών προστάτης, λοιπόν επαναλαμβάνει εφέτος με ανατριχιαστικήν εγγύτητα τας κινήσεις τας οποίας έκαμε το 1932.

Θα μου ειπείτε: τι μας τσαμπούνάς Θρασύβουλα καλοκαριάτικο και εν τω μέσω νηστείας. Δεν αναμένω να με αντιληφθείτε αμέσως, ακόμη και υμείς οι σαφώς-υπέρ-το-μέτριον-της-νοημοσύνης-του-παχυδέρμου-νεοέλινα αναγνώσται Καλοχαιρέτου. Αλλά, δείξατε ολίγη υπομονή: το 1932 ήτο το έτος του απολύτου (ονομαστικού) πυθμένος του Κράχ του 1929. Μεταξύ άλλων δε ήτο και το έτος της προηγουμένης ελλαδικής χρεοκοπίας (τυχαίον?), επίσης επί Βενιζέλου (του το δέμας μικροτέρου και μεγέθει μεγαλυτέρου).

Τώρα θα μου ειπέιτε και με το δίκαιο σας, μα είναι τοσούτον μακράν οι δείκται των ΗΠΑ του προηγουμένου τους πυθμένος!

Ναι, καλά, απλώς βλέπετε μια μαγικήν εικόναν. Βλέπετε το 1932, τα δολλάρια ήσαν ισοδύναμα του χρυσού, ενώ τώρα είναι τυπωμένος αήρ κεκοπανισμένος (ξαναδιαβάστε το τεμάχιον και τα προηγούμενα, αξίζουν,κι ας τα λέγω από ετών). Μετρούμενος δε ο Δοω εις χρυσόν έκαμε μόλις νέον χαμηλόν της παρούσης Μεγάλης Άρκτου. Επειδή εδώ που ευρίσκομαι δεν έχω διαθέσιμην την δύναμιν των υπερυπολογιστών και τα λοιπά τζουβλέκια, εζήτησα από τον αγαπητόν mc να μου κάμει το διάγραμμα Δοω δια χρυσός, μοι έστειλε τον SP500 από το 1992 και εντεύθεν και ιδού το προφανές:
Αυτά τα ολίγα και εις όσους με ερωτούν ιδιωτικώς και εις όσους διερωτώνται, δεν ξεύρω που είναι ο πυθμήν, αλλά εικάζω, είμαι λίαν εύχαρις που δεν έχω χαρτιά και απλώς αναμένω να τελειώσει η ταλαιπωρία. Θα τελειώσει, το πότε ακριβώς αγνοούμε. Άλλως τε όπως κάπου ανέφερε κάποιος συγγενής μου (ο dell ήτο ή ο mc? ξεχνώ), ούτε 7% δεν έπεσε η αγορά της Ιόππης, πώς κάνετε έτσι? Χα, ωρε και τι συγγενείς έχω!

Καλήν άσκησιν, γρηγορείτε και προσεύχεσθε!


Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Λοιπαί στάθμαι Έκο

Η είδησις της ημέρας είναι η καταδίκη του Sir Thomas Lanaras, όπως ορθώς γράφει ο εκ Σιατίστης φίλος μου (έλαβον την πρόσκλησιν, ευχαριστώ και επιφυλάσσομαι!). Ή ίσως ότι ο Βενιζέλος προσπαθεί να απαλλάξει εαυτόν αναδρομικώς δια τους χειρισμούς της Προβάνκας (το κιγκλίδωμα). Και πολύ καλώς πράττει, διότι με αυτά που βλέπουν το φώς της δημοσιότητος, δυνατόν και να είχε πρόβλημα. Τώρα βεβαίως υπάρχει το επιχείρημα του μείζονος αγαθού, της σταθερότητος του συστήματος. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Βενιζέλος καλή τηι πίστει ούτω εσκέφθη, δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ πώς όλα είναι καλώς καμωμένα.

Ή ίσως η είδησις της ημέρας είναι ότι το ΧΑΑ έπεσε μόνον 1,35% και ευρίσκεται πλησίον των 1.100 μονάδων. Αυτό μάλιστα. Αλλά, εάν αι ΗΠΑ υπάγουν προς διπλήν βύθισιν, θα μείνει υπέρ τας 1.000 μονάδας? Αμφίβολον λίαν. Δηλαδή, τι αμφίβολον, απολύτως βέβαιον πώς όχι, εξόν και γίνει τι το δραματικόν, ένα QE3 ή κανα ωκύ σχέδιον Μαρσαλ κοκ. Μια που λοιπόν είμεθα άπαντες πλέον προετοιμασμένοι να ακούσουμε τα χειρότερα και μια που το μηρσηνικόν 1023 διατυπωθέν προ ετών, φαίνεται ήδη αισιόδοξον, ας καταφύγωμεν δια μιαν εισέτι φοράν εις το παίγνιον του Κου Έκο ίνα ευρωμεν στάθμας πιθανοτήτων. Είναι μια αυστηρώς μαθηματική διαδικασία, την οποία θα ήθελα να αφιερώσω εις τον λάτρην των θεμελιωδών ανιψιόν. Ιδού λοιπόν:

980

908
(897)
890
879
(876)
(867)

798
789
786
768
765
756

675
657
654
645

564
546
κοκ,

τας υπολοίπους τας υπολογίζετε και μοναχοί σας, να μη με είπουν πάλιν αρκτούρο. Ας ελπίσωμεν λοιπόν ότι κάτι καλόν θα γίνει και θα στρέψει η αγορά τάχει. Ούτω πώς και το 1023 μας κάμνει ως τροχοπέδη. Άλλως τα πράγματα είναι σκούρα. Αλλά, ειλικρινώς, αισιοδοξούμε ότι θα γλιτώσωμεν τα χειρότερα. Όπως και να έχει, αναμένωμεν απλώς.

Αυτά και καλά κρασιά εις τους εξοδούχους!

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

ΑΛ'ΑσΠΙΣ

Πω, πω, πω, χαμός σήμερον ε? Και σήμερον δηλαδή. Δε βαριέσαι, εγώ βλέπω το ποτήριον μισογεμές, έκαμε χασματάκι το οποίον μετά πάσης βεβαιότητος θα καλυφθεί, οπότε ει τις τολμηρός, μετά λόγου γνώσεως τολμά αγοράς από εδώ και κάτω προσδοκών αντιδρασούλα. Το πότε βεβαίως, το αγνοούμε πάντοτε (και εάν διερωτάσθε εάν ο Θράσος αγοράζει, σας παραπέμπω εις την σινδόνην του ανιψιού mc, εις τον πρώτον σύνδεσμον εις το κάτω κάτω της γραφής).

Από την άλλη, βλέπω ότι ο αγαπητός Πετράν δια μιαν εισέτι φοράν υιοθετεί τας απόψεις Καλοχαιρέτου. Χαίρω και λογικώς θα πρέπει να χαίρει και αυτός, καθ'ότι μεταξύ των οικονομικών δημοσιογράφων ούτω πώς διασώζεται μακράν, παρά τα υπόλοιπα που του καταμαρτυρούν - εγώ δεν τον γνωρίζω τον χριστιανό.

Συνεχίζει δε η Ελευθεροτυπία τον αντιλουλουϊκόν αγώνα και λέγει ότι θα πληρώσουν τη νύφη οι φορολογούμενοι και οι Μηχανικοί - εις τους οποίους ανήκει η Αττικής. Λέγει χαρακτηριστικώς:

"Το σενάριο θυμίζει την υιοθεσία της Ασπίς Bank του Παύλου Ψωμιάδη από το Τ.Τ., ενώ ήδη πολλοί διερωτώνται τι θα κρύψουν κάτω από το χαλί μιας τέτοιας συγχώνευσης.

Χθες, η τράπεζα των μηχανικών ανακοίνωσε ότι συζητεί για συνεργασία με την Proton, αναζητεί ωφέλειες από συνέργειες, ενώ στις 9 Ιουνίου η ίδια είχε διαψεύσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά δημοσιεύματα ως ανυπόστατα.

Συμπέρασμα: Αλλη μια κρατική ένεση ετοιμάζεται εδώ και καιρό και σπρώχνουν την Proton στην Attica. Αν τελεσφορήσει το deal (για το οποίο έχουν ήδη θορυβηθεί στο ΤΣΜΕΔΕ), απομένει να δούμε ποιος θα είναι ο νέος «Παύλος Ψωμιάδης»."

Αυτό αίφνης με έκαμε να ανακρούσω πρύμναν και να θεωρήσω την άρον-άρον συγχώνευσιν εάν όχι καλήν ιδέαν, ίσως δικαίαν. Μάλιστα Κύριοι (και Κυρίες). Αφού θα τα πληρώσουμε τα κερατιάτικα που θα αποκρυβούν υπό του τάπητος, κατά την εφημερίδα, ημείς τα υποζύγια (πώς το έλεγε η διαφήμισις? "δια τον άνθρωπο και τα ζώα"?) οι φορολογούμενοι, διατί να μην πληρώσει και μία εκ των πανισχύρων συντεχνιών? Δεν είναι οι μηχανικοί συντεχνία πανίσχυρος και υπέρ εαυτής νομοθετούσα, ήτις επί τόσα έτη φορολογεί με διαφόρους διατάξεις, ότε δεν χαρατσώνει εκ καθέδρας ατιμωρησίας κρατικοδιαίτου (Πολεοδομίαι: η πλέον διεφθαρμένη υπηρεσία, δεν απασχολεί συνήθως θεολόγους) ψηφιζομένας υπό των δικηγορομηχανικοϊατρων βολευτών, τον απλό Έλληνα πολίτη?

Α, όχι. Εν τέλει η υπόθεσις της "Προβάνκας το κιγκλίδωμα" ίσως δεν είναι κιγκλίδωμα, αλλά ρομφαία δι' ης θα τιμωρηθεί με απώλεια μετρητού που έχει συσωρρεύσει το Ταμείον των μηχανικοεργολάβων επί της κεφαλής πάντων ημών των πληβείων δια να κάμει τας Αθήνας εξάμβλωμα τσιμέντου και την χώρα μπετοναρισμένη κακοφωνία όπου μπορούσαν να φθάσουν αι μπετονιέρες των.

Θα την φάμε που θα την φάμε οι πλέμπες του ΙΚΑΟΑΕΕ, ας την φάνε και οι προύχοντες του ΤΣΜΕΔΕ.

Έστι δίκης οφθαλμός.

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Ψηφίζειν και τετραψηφίζειν

Ουκ εά με καθεύδειν ή μάλλον διακοπεύειν η υπόθεσις της Προβάνκας. Ιδία δε σήμερον όπου ο δεύτερος τη τάξει εκλεγμένος πολιτικός έριψε το λίαν άξιον λόγου βάρος του υπέρ του ΛΛ. Αυτό τούτο δε, με έπεισε απολύτως ότι η υπόθεσις δεν άπτεται μόνον μικροποσών εκατομμυρίων, αλλά κυριολεκτικώς κτυπά εις την καρδίαν το κατεστημένο της εχθές (και, ακόμη, σήμερον). Μα, θα μου ειπείτε, κοτζάμ Βενιζέλος (τι κρίμα: τον εψήφισα τότε) κινδυνεύει να καεί δια να σώσει τι και ποίους ακριβώς?

Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και πολλά εξ αυτών που περιφερειακώς αναγιγνώσκουμε εν σχολίοις άρθρων θα ακουσθούν εκ νέου, ίσως, τας αμέσως προσεχείς ημέρας. Εάν βεβαίως δεν γίνει ανακωχή των βαρώνων των ΜΜΕ προτού να ζήσωμεν εξελίξεις ενώπιον των οποίων τα όσα προεκλήθησαν υπό του σκανδάλου Κοσκωτά δυνατόν και να μυρίζουν γάλα. Κρατώ βεβαίως μικρόν κάλαθον διότι δε βλέπω και πολλά ΜΜΕ να ασχολούνται. Από την άλλην, εάν βάλουν την Τράπεζα Αττικής, μια σχετικώς υγιή τράπεζα, να την αγοράσει δια να κουκουλώσει τα καταγγελόμενα α λα Ασπις κλπ, τότε θα είναι ένα ακόμη δείγμα ότι εν τέλει άξιζε αυτή η χώρα να είναι χρεοκοπημένη εις τον αιώνα τον άπαντα. Με τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ κουβαρνταλίκια πολιτικών ανδρών (κάτι μου θυμίζει) ή άλλως πώς, της Προβάνκας το κιγκλίδωμα.

Αλλά, ας μην ψέγομεν το Υπουργείον ότι προσέχει τους επιχειρηματίας. Δεν μπορεί να το ισχυρισθεί αυτό κανείς δια την μεγαλυτέραν εισηγμένην, την 3Ε. Ίσως επειδή η Coca Cola δεν ήτο και ποτέ κρατικοδίαιτη, τσούπ, θα της φορέσουν λέει ΦΠΑ 23%. Βρε μήπως προσπαθεί κατά βάθος η Κυβέρνησις να φέρει τον παλαιάς κοπής φάτε-το-διεθνές-κεφάλαιο-σοσιαλισμόν?

Αυτά έχει το ψηφίζειν. Καθώς όμως έγραφον προς τον mc (παρακαλώ πατήστε γιατί μετράει κτύπους, έχει και μερικά ενδιαφέροντα), επί σχετικής ερωτήσεώς του, φαίνεται ότι ο Dow έκαμε τωόντι τον κεφαλωμίτην που έλεγον δεικνύοντα (εάν επιβεβαιωθεί) εις το διάστημα υπό τας 11.000. Και από εκεί ως το τετραψήφιον η οδός ου μακρά. Αλλά, εάν ο Δοω τετραψηφίσει, ο ΓεΔείς θα συνεχίσει να τετραψηφίζει? Χλωμόν, ιδία με την 3Ε υπό διωγμόν και τας τράπεζας υπό το βάρος που φέρει/δεικνύει της Προβάνκας το κιγκλίδωμα. Εάν βεβαίως μείνει περί του 11.000, καλά είμεθα εμείς περί το 1023, άλλως οψόμεθα εις άλλας στάθμας.

Και ναι μεν το 910, το 890 ή το 798 κλπ στάθμας Έκο, είναι ακόμη μακράν, αλλά να ειδούμε τι θα βγάλει και το φθινόπωρον. Να μη βγεί κανας καραγκιοζάκος πάλι και με ειπεί αρκτούρον, όπως τότε που με εκορόιδευαν περί του μηρσηνικού 1023.

Τέλος, δια την χώραν και την Οικουμένην πάσαν, νηστεία προ της Κοιμήσεως και παραθέτω ένα ωραίον του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου.
Καλήν άσκησιν εις πάντας.


Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Οι σκελετοί εξέρχονται του χορεύειν...

Οι σκελετοί κρύπτονται εντός των φοριαμών λέγουν οι Άγγλόφωνοι. Ενίοτε όμως εξέρχονται της ντουλάπας. Διακόπτω λοιπόν τας θερινάς μου διακοπάς τάχει ίνα σχολιάσω την είδησιν ότι ελέγχεται ο ΛΛ και επτά συν αυτώ. Όχι ότι αυτό αποτελεί έκπληξιν κανενός είδους δι'ημάς τους παροικούντας τας Αθήνας, ανεμένετο. Το πότε αγνοούσαμε.

Ή μάλλον ίσως υπάρχει έκπληξις, καθ'ότι εις παλαιοτέραν συζήτησιν μετά φίλου, αυτός με είχε κατηγορηματικώς διαβεβαιώσει ότι το σύστημα δικαιοσύνης είναι τοσούτον "ιδιαίτερον" που ουδέν πρόβλημα θα προκύψει ποτέ. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι κάποια αρχή έγινε, να δούμε βεβαίως αν θα γίνει τίποτε παρακάτω.

Είχον την τύχην να γνωρίσω προσωπικώς, όπως και πλείστους άλλους εισηγμένους πολλούς εκ των επιχειρηματιών που συνετέλεσαν εις την μόλις προηγηθείσα χρηματιστηριακήν άνοιξιν και αυθωρεί συνεπέρανα ότι δεν πρόκειται περί αρχηγών μοναστικών ταγμάτων. Αντελήφθην ωστόσο ότι κάποιο διάφορο μπορεί να προκυψει εκ του εμπορίου των μετοχών των. Τουλάχιστον κάτι εβγάλαμε εκ των αγοραπωλησιών των εταιρειών τους κατά τας καλάς εποχάς. Ενθυμούμαι μάλιστα ότι είχον πωλήσει την ΑΛΑΠΙΣ τον Οκτώβριο του 2007 εις τιμήν που είναι σήμερον ασύλληπτος. Την ηγόρασε φίλος εις τον οποίον ειλικρινώς εύχομαι να με είχε ακούσει -καίτοι βλέπω ότι τα σχόλια δεν φαίνονται.

Τες πα, είπαμε τα χρηματιστήρια είναι μηχανισμοί καταστροφής πλεοναζούσης ρευστότητος. Α, και να μην ξεχάσω πριν υπάγω προς την απογευματινήν μου σιέστα να παραθέσω σύνδεσιν προς σινδονοειδές κείμενον του mc, περιέχον με τη σειρά του σύνδεσμον προς παλαιότερον εμόν κείμενον των αρχών του 2008, τότε που ακόμη η πλειοψηφία ηρνείτο να ειδεί ότι αι αγοραί εκορύφωσαν το 2007. Τα έλυσε αυτά ο χρόνος υπερ ημών βεβαίως.

Αυτά και καλά μπανακια!

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Αλγοριθμικά

Εκ πρώτης όψεως είμαι πολύ ικανοποιημένος. Μιλώ για δυνατότητα ελαφράς ανοδικής κινήσεως, εκ νέου εντός της ζώνης των Αλώσεων δηλαδή, την κάνει. Μιλώ περί μη εκκλείψεως του σεναρίου των 1023, τσουπ στρέφει νοτίως. Δεν τα λέγω εγώ αυτά βεβαίως, οι αλγόριθμοι.

Οι οποίοι, αν και το όνομά τους οφείλεται αλλού (εις τον Al-Kwarizmi, κάπου το έχω αναλύσει) περικλείουν ασμένως τον όρο άλγος. Πόνον δηλαδή. Για να δούμε, αν οι έξω μπαίνουν εις φάσιν κορυφώσεως και δη δια κεφαλωμίτου, ίσως τα δύο σενάρια συμπέσουν και ολοκληρωθεί και η ημετέρα διόρθωσις μετά των άλλων και μάλιστα πέριξ του μηρσηνικού. Οπότε και παρά τας εντόνους κραυγάς πανηγυρισμών πολλών ότι πάμε δια διπλασιασμό από της παρελθούσης εβδομάδος, θα δικαιωθούν οι αλγόριθμοι που τα έλεγαν από αμνημονεύτων και ο Καλοχαιρέτας που εδήλωνε ότι η καλλιτέρα περίοδος αγορών θα είναι μετά την διόρθωσιν των έξω. Οψόμεθα.

Καλάς διακοπάς!
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Το δυνατόν καλλίτερον

Το καλλίτερον θα ήτο να είχε βαρέσει κανόνι η χώρα επέρυσι, να είχε απολύσει τους περισσούς ΔΥ και εφέτος να ήτο ήδη εις τροχιάν αναπτύξεως. Τούτου μη γενομένου, το εχθεσινό ήτο το καλλίτερο δυνατό - και ήτο αυτό που ανέμενον από καιρού. Αλλάσσει το τοπίον και επαναφέρει δια μιας την βεβυθισμένην χώραν εις την επιφάνειαν.

Κατά τα φαινόμενα, ουχί μόνον αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες πολιτικοί είναι ικανότατοι, έχοντες βολέψει τους οπαδούς τους εις βάρος του γενικού πληθυσμού εις τον αιώνα τον άπαντα, αλλά τώρα επήραν και τα φράγκα που θα τους επιτρέψουν να... βολέψουν και άλλους. Ας μην παραπονούμεθα, εν τέλει απεδείχθησαν γατόνια, τουλάχιστον εκ μιας πρώτης ματιάς που έριψα εις τα νούμερα, μια χαρά βγαίνουν.

Να δούμε πώς θα ρίξουν την ανεργία και εάν καταφέρουν να εφαρμόσουν το απίθανο φεσοπρόθεσμον μόνον (που ίσως και να μη χρειασθεί: εάν πάρουμε το παραδάκι/αλλάξουμε τα ομολογα εντός του Αυγούστου, ποιούμε τον κόνικλον το χειμώνα).

Αλλά, σήμερον δε θέλει γρίνια. Θέλει μάλλον χαμόγελα ικανοποιήσεως. Δια μίαν εισέτι φοράν, εσώθημεν.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Επιστολών το ανάγνωσμα

Αμα τηι ψηφίσει του Μεσοπροθέσμου (Φεσοπροθέσμου, ορθότερον) η εγχώριος αγορά έκαμε μια ανωφέρεια, κλειτορίαν τινά ούτως ειπείν. Το μυστήριον της σκέψεως των τότε αγοραστών μοι είναι αδιαπέραστον, αλλά πάλι μπορεί και να μην εσκέφθησαν και τίποτε. Είπον τότε ότι δε θα ξαναγράψω έως ότου η αγορά εξέλθει εκ νέου της ζώνης των Αλώσεων τουτέστιν υπό του 1204. Ε εντάξει δεν εκράτησε και πολύ και σήμερον και πάλιν διερράγη και πάλιν έστρεψε. Αναμενόμενα αμφότερα. Φαίνεται μάλιστα ότι το χασματάκι ολίγον βορειότερα, μετά της σημερινής διαμορφώσεως, μπορεί να συντηρήσει ελπίδα ελαφρώς βορειοτέρας κινήσεως.

Αλλά είπαμε, σήμερον η αγορά έδειξε αντοχήν περί το 1204, ως από πολλού χρόνου συζητούμε. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα του 1023 δεν φαίνεται να έχει λήξει ακόμη.

Μια που ήλθε η ώρα να γράψω ωστόσο, θα ήθελον να αφιερώσω το σημερινόν είς την λίαν διαφωτιστικήν επιστολήν Κοραντή, καθώς και το συνοδευτικόν αυτής κείμενον του "Βήματος", το οποίον φρονώ ότι άπαντες οι Έλληνες πρέπει να αναγνώσουν. Η επιστολή καταλήγει ως εξής:

"Ευελπιστώ, λοιπόν, ότι όσα αποκαλύπτω ανωτέρω θα γίνουν πιστευτά και θα τεθεί τέρμα στην εκμετάλλευση της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου από ορισμένους που συμμετέσχον σε αυτήν, αλλά δεν τη διοργάνωσαν."

Λέγει πράγματι πολλά περί την νεοελληνικήν μυθολογίαν, ην σήμερον πληρώνουμε.

Είναι λίαν διαφωτιστικόν να διαβάσετε την μεστήν νοήματος επιστολήν και εάν δεν πείθεσθε υπό των γεγραμμένων του Κοραντή (κρατικού στελέχους άλλως τε επί δικτατορίας) τα όσα έλεγε ο Ψυχάρης τότε:

"στο βιβλίο του Τα Παρασκήνια της Αλλαγής ο Σταύρος Π. Ψυχάρης κατέγραφε γραπτή πρόσκληση από το Υπ. Εξ. προς τους Αμερικανούς να επανεξεταστεί το θέμα των αμερικανικών βάσεων. Η πρόσκληση είχε διατυπωθεί το φθινόπωρο του 1973 και είχε καταληκτική ημερομηνία το τέλος του έτους. Προτού λήξει η προθεσμία ο Γ. Παπαδόπουλος και η κυβέρνηση Μαρκεζίνη έπεσαν."

Υπενθυμίζω εις τους νεωτέρους ότι τότε ούτε χρέος μεγάλο είχαμε, ούτε ελλείμματα, ούτε μπαχαλιαραίους εν οδοίς, ήτο δε η ανάπτυξις αλματώδης (καίτοι με κόστος δυσβάστακτον αργότερον). Κι όμως υπέστημεν ταπείνωσιν και πανωλεθρίαν εν Κύπρω δι'ότι δεν είχαμε ουσιαστικήν κυριαρχίαν. Αυτά δια τους νενέκους των έξωθεν εντολών ίνα διατηρηθεί το φαύλο "δημόσιο" των ημετέρων.

Αλλά, αρκετά, κάνει και ζέστα. Καλό καλοκαίρι αν δε σας ξαναδώ!

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Ζητήματα ωρών

Εις την πραγματικότητα, η χώρα και ενδεχομένως η Ευρώπη έχει ολίγας μόνον ώρας να επιλύσει τα ζέοντα ζητήματά της.

Εν πολλοίς, η κατάστασις είναι άκρως απογοητευτική. Η κίνησις Βενιζέλου να βάλει φόρους 6,5 δις και να κάμει περικοπάς 400 εκατομμυρίων εις το σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο τέρας, θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα είτε εις εξέγερσιν και των πλέον ζεν πολιτών - ως ο υπογραφόμενος- είτε εις παταγώδην κατάρρευσιν του "δημοσίου", είτε εις αμφότερα.

Αλλά, τα πράγματα είναι ούτως ή άλλως τραγικά. Το Μεσοπρόθεσμον (δηλαδή τι Μεσοπρόθεσμον, ΦΕΣΟπρόθεσμον) είναι σχέδιον απολύτως δια τας πανηγύρεις. Δε φτάνει που τα νούμερά του ΔΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, παραχωρείται γη τε και ύδωρ αντί ταπεινού αντιτίμου. Είναι ως εάν θέλουν οι ιδικοί μας, αλλά και οι Ευρωπαίοι, να καταρρεύσει παταγωδώς το "κράτος" μας. Διότι μια κατάρρευσιν ενός ή άλλου είδους την έχω βεβαία. Αλλά εδώ πάμε δι' άτακτα πράγματα, έστω και εάν το ΧΑΑ δε με διέψευσε και θα ζήσει τας ώρας ταύτας πέριξ-και πάντως ουχί υπό- των 1204 μονάδων (αλλά ο κίνδυνος του 1023 ΔΕΝ εξέλιπε ακόμη, ίσα-ίσα ενισχύθηκε ελαφρώς ως ενδεχόμενον).

Τέλος πάντων, λύσιν ετέραν δεν ευρίσκω, πλην του να μας δώσουν ένα δάνειο-γέφυρα ώστε να μην χρεοκοπήσωμεν τον Ιούλιον, να πάμε εις εκλογάς και να γίνουν αι μαζικαί απολύσεις ΔΥ (μετά των αυξήσεων ωραρίων και καταργήσεως της μονιμότητος δι΄όσους μείνουν) και μειώσεις μισθών τε και συντάξεων, αλλά και η απαραίτητος εν χρώ κουρά, υπό της Κυβερνήσεως Εθνικής Σωτηρίας του Αυγούστου/Σεπτεμβρίου. Κι ας μην αναλάβει ο Τσάκ Νόρρις, κάποιον θα ευρούμε.

Δι' ημάς δε ευελπιστώ ότι κάποια λύσις θα ευρεθή - κανείς ελπίζω ότι δεν είναι τοσούτον βλαξ ώστε να βλέπει την Αβυσσο και να μην κάμει τίποτε. Ελπίζω όμως επίσης να μην υπάρξει ετέρα τις δυσάρεστος έκπληξις αλλαχού και βρεθούμε να θεωρούμε τα ραδίκια ανάποδα ως χώρα.

Τα πράγματα είναι πλέον ζήτημα ωρών.


Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Α! Η νεότης...


Χαίρω όλως ιδιατέρως και διακόπτω τας προώρους θερινάς μου διακοπάς, διότι η πρότασίς μου ήυρε ευήκοα ώτα και το κίνημα "Τσακ Νόρρις ως Πρωθυπουργός Εθνικής Σωτηρίας" γνωρίζει ημέρας δόξης. Η νεολαία μας, πάντοτε ανοικτή εις τας ιδέας Καλοχαιρέτου, εδημιούργησε ήδη σελίδας εις το Facebook και η ιδέα εξαπλούται πλέον ως πυρκαϊά επί λειμώνος του Αυγούστου.


Η ως άνω φωτό προέρχεται εξ ενός των ιστοτόπων που διαδίδουν την ιδέαν.

Κατά τα λοιπά, μοι έγραψαν πολλοί ερωτούντες το τι νομίζω περί της αγοράς. Έχω πολλάκις επαναλάβει ότι δε λαμβάνω αποφάσεις εν θερμώ, αλλά τας προγραμματίζω από πολλού καιρού. Ούτω πώς έγραφον τον Μάιον, κατ' επανάλειψιν προ διετίας δηλώσεως:

"ΥΓ Έχω δηλώσει αλλαχού, ότι διάσπασις του κάτω εύρους της ζώνης των Αλώσεων (1204) θα με οδηγήσει εις σταδιακήν αυτοματικήν τοποθέτησιν εις τίτλους επιλογής και δεν βλέπω λόγον ίνα αλλάξω εισέτι αυτήν την εκτίμησιν."

Τώρα βεβαίως, θα μοι ειπείτε, αυτό ήτο? Ετελείωσε η ταλαιπωρία? Δε γνωρίζω, αν και δια πρώτην φοράν υπάρχει μια ελπίς να πάμε καλλίτερον μετά την αποχώρησιν του απιθάνου πισινοκυνηγού Παπακωνσταντίνου εκ του Υπουργείου της Οικονομίας (ναι, είχον ψηφίσει Βενιζέλο ΤόΤΕ). Αλλά, τουλάχιστον τα ιδικά μου μοδέλλα δεν δεικνύουν πλήρην έξοδον εκ της κρίσεως, ακόμη - χρώμεθα ουν μεγαλυτέρας σειράς στοιχείων. Πιθανότης εκ νέου υποχωρήσεως βεβαίως υπάρχει, πλην όμως το 1204 παραμένει σημείον αναφοράς, ως έχω επανειλημμένως ειπεί, καθότι ο παίκτης πάντοτε πρέπει να ανέχεται μικρόν περιθώριον απωλείας προ του εικαζομένου απολύτου πυθμένος. Εν ολίγοις, θα δείξει, αλλά αισιοδοξούμε πρώτην φοράν μετά από έτη δυσθυμίας ότι κάτι πάει να γίνει και να εύρει πυθμένα ή τέλος πάντων διαδικασία σχηματισμού του η καταρρέουσα αγορά.

Θα ήτο όμως μεγίστη μου παράλειψις εάν δεν ανεφερόμην εις το ιστολόγιον του "Ανησύχου Πατρός" το οποίον και αναφανδόν προτείνω υμίν και προς ανάγνωσιν και προς παρακολούθησιν:


Αυτά τα ολίγα και ας ελπίσωμεν ότι όλα θα πάνε καλλίτερα.


Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Ιλιάδος Κ

Είδον με μεγάλη χαρά σήμερον πρωτοσέλιδον γνωστής ιστοσελίδος το "επί ξυρού ακμής". Με κάτι τέτοια χαίρομαι πλέον μονον, αλλά δε βαριέσαι, κάτι είναι και αυτό.

Μ΄αρέσει κι εμένα η έκφρασις, ως γνωστόν, η δε πλήρης πρωτη αναφορά της είναι βεβαίως υπό του Ομήρου εις το Κ της Ιλιάδος και έχει ως εξής:

"νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς
ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς ἠὲ βιῶναι."

Τώρα βεβαίως, τινές των αναγνωστών Καλοχαιρέτου προφανώς αντιλαμβάνονται αμέσως τι ήθελε να πει ο ποιητής και εύγε σας. Αλλά επειδή οι υπόλοιποι είσθε θύματα της Ουαλπυργίας νυκτός του 1976, ότε δηλαδή επεβλήθη ο δημοτικισμός δια νόμου και ήρξατο ο αφελληνισμός και ο κατήφορος που κατέληξε εις το Καστελόριζο και τα γρήκλιςς, και ως εκ τούτου μάλλον φ@φ@ρια μάντολες αντιλαμβάνεσθε εκ του ως άνω, μπορείτε να δείτε την μετάφρασιν εκ της Ελληνικής εις την κρατικώς επιβεβλημένη γλώσσα εδώ (Κ173 κ.ε.). Κίνδυνος να χαθούν οι Ελλαδικοί και τότε ε? Χε, χε, τρεισήμισυ χιλιάδας έτη πριν. Μωρέ αυτό το ντοβλέτι, αυτό το γένος, ούτε χάνεται ούτε χαλιέται...


Κατά τα λοιπά τι να ειπώ δια τα σημερινά καραγκιοζιλίκια? Ας επαναλάβω απλώς: Αρσενίου μαθηταί.

Το μόνο περί του οποίου επιχαίρω είναι ότι εγλίτωσαμε (ή τέλος πάντων ίσως γλιτώσουμε εάν πράγματι δεν ξαναθέσει υποψηφιότητα) από τον εξάδελφο Λιάνη και χαίρει η Φλώρινα πάσα και το Σόροβιτς και τα χωρία. Δεκαπέντε έτη μετά την κοντοχωριανή Δήμητρα, ήρθε και η σειρά του, μόνον που ετούτος επήγε να ρίξει την Κυβέρνησιν. Χα, χα, τις? ο μισοριξιάς - την μισοέριξε!

Επιβεβαιούται δε, ότι το αιδοίον γυναικός σύρει πλοία. Ενίοτε δε και μετά πολλά-πολλά έτη, εμμέσως πλην σαφώς, τον ελλαδικόν Τιπανικόν εις νέα βάθη.

Ας βαρέσω μια πουστσένο, έναν ως λέγωμεν οι ελληνόφρονες "λυτόν χορόν" ινα το εορτάσω λοιπόν.

ΥΓ Διατί ανήλθε το ΧΑΑ άνω του προηγουμένου πυθμένος? Τιναν πάνε να πείσουν με διαγραμματικούς σαρλατανισμούς δι' αρχαρίους? Όσο και εάν η μαϊμού αναβαίνει...

ΥΓ2. Και μην ακούτε τας φήμας περί κωλοτούμπας Γεωργίου και ότι δεν τον άφησε η μήτηρ αυτού ή περί διαρροής Σαμαρά που εχάλασε τη συμφωνία. Η αλήθεια είναι άλλη. Ο ΜόΝΟΣ που θα μπορούσε να σώσει την πατρίδα ως υπερκομματικός Πρωθυπουργός, ο Τσάκ Νόρρις, δεν δέχθηκε την θέσιν. Απλούν.


Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Η λύσις ώστε να μη χρεοκοπήσει η Ελλάς

Μάλιστα Κυρίες και Κύριοι, υπάρχει λύσις ώστε να μη χρεοκοπήσει το σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο τέρας και μαζί του το λατρευτόν όνομα της Ελλάδος. Λύσις ήτις θα επιτρέψει επίσης να ανέλθει το ΧΑΑ, να αυξήσουν τιμάς αι ζομβι τράπεζαι και να επιτύχει η δημοπρασία των εντόκων αυτής της εβδομάδος- έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι να το καταφέρουν μπας και πληρωθούν οι παραγωγικότεροι Έλληνες, οι ΔΥ.

Ηύρον δε αυτήν την λύσιν καθήμενος εις την βεράντα εξοχικής μου οικίας αναμένων την καταγίδα. Και η λύσις είναι αύτη: να αναλάβει Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών ο Τσακ Νορρις.

Αισιοδοξειτε Έλληνες, υπάρχει ελπίς...

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Ταμειακά


Η της εφημερίδος ανάγνωσις, απόλαυσις σπανία κατήντησε, λόγω ελλείψεως χρόνου. Αλλά, αποδίδει κατα καιρούς ενδιαφέροντα πράγματα, όπως λχ το σημερινό. Αναγιγνώσκων λοιπόν, έπεσα πάνω εις την μηνιαία λογιστική κατάσταση της Saxo τραπέζης ήτις πολύ μοι ήρεσε και χρησιμοποιούσα ήδη κατα τα εν Λονδίνω έτη (δεν έχω λογαριασμόν εν Ελλάδι). Καλοί οι αριθμοί, αλλά ιδιατέρως μοι προεξένησε την προσοχήν το ταμείον της: 35,02 ευρώ. Όσον περίπου δηλαδή λέγουν τινές ότι έχει μείνει και εις έτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετά τας μαζικάς αποσύρσεις.
Έτσι είναι. Συντόμως θα γίνονται θαύματα με τόσα μετρητά. Ίσως δε αγοράζεις και ολοκλήρους τράπεζας ως παλαιώθεν λέγω εις τον σπάταλο ταυρώδη ανιψιό που τρώγει τα χρήματά του εις τα φλιπεράκια και τας ΑΜΚ της ΑΤΕ αντί να αναμένει τας αποκρατκοποιήσεις...

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Ζητήματα Πίστεως

Η νυν κρίσις, κρίσις πίστεως εστί. Έλλειψις πίστεως εις το πολιτικόν σύστημα και ιδιαιτέρως εις την ικανότητα αυτού να διαχειρίζεται έναν τοσούτο σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο οργανισμό όπως το "δημόσιο", έλλειψις πίστεως προς τα χρηματοπιστωτικά (να την πάλι) ιδρύματα, έλλειψις πίστεως εις το μέλλον μιας χώρας που δε φαίνεται να πηγαίνει πουθενά παρά μόνον κατά κρημνόν.
Μυστήριον πράγμα η πίστις. Η μεν παρουσία της και βουνά κινεί. Η δε έλλειψίς της καταρρακώνει. Αλλά, κάπου το ξαναείπον, η καθ'ημάς Ανατολή έκαμε την Πίστιν θυγατέρα της Σοφίας και αδελφή της Ελπίδος και της Αγάπης.

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ο καιρός γαρ εγγύς.


Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Ελλαδικόν ατύχημα εν αναμονήι

Θα έγραφον "Εθνικόν ατύχημα", αλλά ως γνωστόν δεν πιστεύω εις την ξενικής προελεύσεως έννοια του έθνους.

Λοιπόν μετά και τη σημερινή "μεγαλειώδη" συγκέντρωση, ουδεμίαν έχω αμφιβολίαν ότι η συμβατική νομιμοποίησις του πολιτικού μας συστήματος βαίνει προς πλήρη εξάλειψιν. Και τούτο εγκυμονεί μείζονας κινδύνους, όσο και εάν και εγώ τους έχω παλαιόθεν τους απιστεύτους πολιτικούς της ΔΥΜΟκρατίας δια σφαλιάρας α λα Κωνσταντάρα. Διότι οι "αγανακτισμένοι" των οποίων το "Ελληνικόν όνειρον" δια μια θέσιν εις το σπάταλο-ανίκανο-διεφθαρμένο μεν, αλλά μια-χαρά-κατά-τα-άλλα δημόσιο ή/και μια μαιζονέττα εις τα Γλυκά Νερά κατέρρευσε άνευ επιστροφής, οι μέχρι τώρα ζώντες ησύχως με αυτό ακριβώς το "Ελληνικόν όνειρον" μετ'ου πολύ μετατρέπονται εις όχλον.

Και δυστυχώς κινδυνεύει η Ελλάς του 2011 να γίνει ως η Μακεδονία του 1991 (εγώ ακόμη την ενθυμούμε κυρ-επίτιμε). Να θέλουν μεν οι ξένοι να βοηθήσουν όσο μπορούν, αλλά εμείς να θέλουμε να ικανοποιήσουμε την μικροαστική χαζαμάρα του "μονά-ζυγά δικά μας". Δε μας έκανε η "Σλαυομακεδονία" τότε, τώρα οι πάντες την ανεγνώρισαν ως σκέτη "Μακεδονία" τη χώρα των Σκοπίων.

Η μαύρη αλήθεια είναι ότι ΠΟΤέ πριν δεν εδέχθη χώρα βοήθεια του ύψους της Ελλάδος, πολλώ δε μάλλον όταν έχει αποδείξει ότι είναι παντελώς ανίκανος να τη διαχειρισθεί. Και τούτο πολύ απλώς διότι οι Γερμανοί είναι στριμωγμένοι μαζί μας εις το Ευρώ. Εύγε εις τους ηγέτας που μας έβαλαν εκεί μεν, τα έχω ξαναπεί, τι ακριβώς θέλουμε τώρα δε? Ε? Να διαλυθεί η Ένωσις ή να μας οξωπετάξουν προς παραδειγματισμόν?

Τι ακριβώς θέλουν οι διαδηλωταί? Εικάζω να μας χαρισθούν όλα τα χρέη. Μα και ΠΑΛΙ εντός ολίγων ετών, τα ίδια κακάκια θα καταντήσωμεν με τέτοια ελλείμματα. Και διατί να μας χαρίσουν τα χρέη άνευ ανταλλάγματος? Καλό ως όνειρο μεν, μένει να ιδούμε εάν δια μίαν εισέτι φοράν θα μας μείνει ο μαξιμαλισμός δε.

Μακάρι να διαψευσθώ, ειλικρινώς.


Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Η άνοδος της μαϊμούς

Χαμός εχθές ε? Πόσο συν 5,5%? Ανόδου συνέχεια, πανζουρλισμός. Τώρα βεβαίως, αυτοί που ηγόρασαν κάτι θα ξεύρουν, εγώ έμεινα ξέμπαρκος και χαζεύω την άνοδο εκ του μακρώθεν.Λέγουσιν τινές ότι αυτό ήτο ετελείωσε, με τόσα εκατομμύρια τεμάχια Εθνικάρα να αλλάσσουν χείρας δε μπορεί, είναι πυθμήν, ίσως και οριστικός.

Εγώ πάλι τι να σας ειπώ? Δεν ξεύρω εάν η άνοδος είναι μαϊμού, μπορεί και να μην είναι, άλλως τε δε μπορεί να πίπτει και ες αιεί ως λέγουσιν φίλοι. Μια που πιάσαμε τα ζωολογικά πάντως είναι γνωστόν, ότι όσο υψηλότερα ανέρχεται η μαϊμού, τοσούτον περισσότερο κινδυνεύει υπό του φαινομένου της πυγοφανείας. Τουτέστιν, να φανούν τα απόκρυφά της.

Αλλά είπαμε, αυτοί που ηγόρασαν, κάτι θα γνωρίζουν. Ενώ προφανώς οι πωληταί είναι βλάκες. Αρχαιότατο επιχείρημα αυτό.ΥΓ Και που είπαμε ότι θεωρεί ο Καλοχαιρέτας καλό να αγοράσει? Πάλι θα τα λέμε? Μα αφού διορθώσουν τα αλλοδαπά εντός της ερχομένης και ίσως ήδη αφιχθείσης Άρκτου. Κι ας μην είναι ο απόλυτος πυθμήν, εσκοτίσθην.


.-

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Aρσενίου μαθηταί

Ευρέθην εις εξοχικήν μου οικίαν προς ανάπαυσιν το ΣΚ, αλλά δε με άφησαν να χαλαρώσω. Είναι μάλιστα χατακτηριστκόν ότι κάποια στιγμή που παρέδωσε η μπαταρία του κινητού και έκαμα μερικάς ώρας να το επαναφορτισω- να ησυχάσω και λιγάκι- άμα τηι επαναφορτίσει, ων ουκ έστι αριθμός αναπαντήτων με ανέμενε.

Οι Έλληνες φίλοι ανησυχούν, οι ξένοι διερωτώνται, χαμός.

Και μόνον αυτοί οι δυο, ο Γεώργιος και ο Αντώνιος, συμφοιτηταί και αδελφοποιητοί και με πατέρα φυσικόν ο είς και πνευματικόν ο έτερος τον Ανδρέα, ως άλλοι Αρσενίου μαθηταί, ερίζουν περί του θρόνου του Μεγάρου Μαξίμου. Και εν τέλει κατά πώς πάνε κινδυνεύουν να κληρονομήσουν έκαστος ολιγότερον του ημίσεως. Και λέγουν πολλοί φίλοι "και τι έγινε εάν επιστρέψωμεν εις δραχμάς". Είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα εσκεπτοντο το ίδιο προ της διχοτομήσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό των μαθητών του Οσίου Αρσενίου. Όμως, αυτό που ευκόλως καταστρέφεται δυσκόλως ή ποτέ επανακτάται.

Είμεθα μέλη μιας Λέσχης ήτις έχει κατά κύριον λόγον προνόμια. Άλλο εάν ημείς τα καταχρασθήκαμε. Το να φύγουμε είναι τουλάχιστον βλακεία. Είμεθα, ως δεικνύουν και αι συγκεντρώσεις του Facebook μια κοινωνία ανώριμος και μεσανατολική. Εξερχόμενοι της Λέσχης μας αναμένει Μεσαίων, ως τας χώρας οι οποίες εγκατέλειψαν την Αυτοκρατορία μετά την διχοτόμησίν της υπό των μαθητών του Αρσενίου.

Και βλέπω ότι ήρξατο εκ νέου τραπεζικός πανικός με αποσυρσεις χρημάτων. Σφάλμα μέγα, θα τα φάτε τα χαρτάκια? Και λέγω: αδελφοί, ας μην προκαλέσωμεν αυτοεκπληρουμένη προφητεία και καταστρέψωμεν την χώραν μας.

Χρώμεθα ασφαλώς ηγεσίας ικανής να μας εμπνεύσει. Αλλά δε θα αφήσωμεν τη χώρα να παει κατά κρημνόν επειδή δε μπορούν να τα βρουν αυτοί οι δύο ή επειδή εζήλωσαν τινές δόξαν Αράβων διαμαρτυρομένων.

Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες. Ή τουλάχιστον ούτω πώς ειλικρινώς ελπίζω.

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Επί ξυρού ακμής ιστάμενοι.

Δυστυχώς, τα νέα δεν είναι καλά. Φαίνεται ότι η δύστηνος πατρίς ευρίσκεται και πάλι προ σοβαρού ενδεχομένου παύσεως χρηματοδοτήσεως. Και δη δια τεχνικούς λόγους ή μάλλον εκ τεχνικής αφορμής. Και είναι ακόμη δυστυχέστερον ότι φαίνεται ότι ικανή μερίς Ευρωπαίων θεωρεί -βλακωδώς κατ´ εμέ- ότι καλλίτερον να τελειώνει με τους Έλληνας άπαξ δια παντός. Και δεν είναι τυχαίο ότι εβγήκε και ο εκ βαθέων φιλέλλην Βαλέριος Γυισκάρδος δ´Εσταιν να πιέσει.

Μεριμνήσατε υπέρ των οικογενειών υμών από των βασικών αρξάμενοι, ως επέρυσι.

Καίτοι παραμένω παρά πάσαν ελπίδαν αισιόδοξος ότι ο ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός θα μας σώσει εκ νέου εκ της βλακείας μας, αλλά και ότι η Ευρώπη δε θα αποφασίσει να αυτοκτονήσει, αναγνωρίζω ότι εφέτος οι πιθανότητες είναι μικρότερες.

Και να μαζευτεί η λαϊκή Δεξιά και να θυμηθεί την Καταστροφήν και τα "οίκαδε" και τας λαϊκιστικάς κραυγάς της ήττας αλλά πρωτίστως τας αηδίας που υπεστήριζε ο ηγέτης της περί Μακεδονίας και πώς έχασε η χώρα παταγωδώς τότε και ανέστη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Που λέγει ο απίθανος Σαμαράς όχι απολύσεις στο Δημόσιο - αλλά ναι στον παραγωγικό ιδιωτικό. Θα μεγαλώσει ποτέ να τον κάνουμε Πρωθυπουργό; Είναι να κλαίς, μα έχω βαρεθεί να λέγω τα προφανή εις την χώραν της αφασίας.

Αλλά, τι να λέμε, ο σώζων εαυτόν σωθήτω μας κατήντησαν.

Καλή τύχη εις πάντας, θα την χρειαστούμε.

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Εις χείρας τρίτων

Άμα τηι επιστροφήι μου εις το κλεινόν άστυ, μία και μόνη διαπίστωσις: ευρισκόμεθα εις χείρας τρίτων. Κάπου ανέγνωσα μάλιστα ότι το δημόσιο-ανόσιο άρχισε τας κατασχέσεις εις χείρας τρίτων ενώ βεβαίως έχει φεσώσει το Σύμπαν.

Θέλω να αισιοδοξήσω, είδον μάλιστα ένα χασματάκι εχθές και εχάρηκα γιατί θα έδινε κούρσο, αλλά έκλεισε αμέσως.

Αναμονή λοιπόν, τουλάχιστον ως προς τον οριστικό πυθμένα, καλές οι ιδιωτικοποιήσεις, αλλά αντί πινακίου φακής και δια να υποστηρίξουν αυτόν τον απίθανο μηχανισμό σπατάλης, να τις βράσω. Αλλά, τα πράγματα πάνε εκεί που φαινόταν κι ίσως αυτή η προσπάθεια προκαλέσει την αντίδραση που φοβόμουν ότε έγραφον την "Μοίρα των Γεωργίων".

Οψόμεθα και καλη τύχη εις πάντας.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Τι τέξεται η επιούσα?

Καθώς οι ώρες περνούν, σχηματίζω την ολονέν ενισχυομένην εντύπωσιν, ότι το δημοσίευμα του Spiegel και των λοιπών ηλεκτρονικών σελίδων της Γερμανίας δεν ήτο τυχαίον. Καθόλου όμως.

Δεν γνωρίζω εάν αυτό που κυοφορείται είναι μια νομισματική αλλαγή -κάτι που εξακολουθεί να μοι φαίνεται απίθανο αυτήν την περίοδον (καίτοι ουχί αδύνατον)- μια προετοιμασία για αναδιάρθρωσιν (ηπίας μορφής -τουλάχιστον εις την πρώτην φάσιν) ή απλώς ένα χουνέρι χονδρό δια να πεισθεί η ελλειπεστάτη (το λέω διακριτικώς) ενθαδε ηγεσία να σταματήσει να σπαταλά τους φόρους μας και τα δάνεια που υποθηκεύουν την Ελλάδα δια να θρέψει τους κομματικούς στρατούς κατοχής των ανδρεοπαπανδρεϊκών και κωστακαραμανλήδων και να εφαρμόσει επιτέλους το "νύν απολύεις" πριν να είναι πολύ αργά δια την πραγματικήν οικονομία ήτις χάνει θέσεις εργασίας κατά χιλιάδας, νέους και ολιγότερον που θυσιάζονται δια να διατηρήσει τα προνόμιά της η νομενκλατούρα. Αλλά, σκοπεύω να μάθω συνομιλών επί τόπου.

Προς τούτο αναχωρώ εσπευσμένως προς αλλοδαπήν, εντός της εβδομάδος και ελπίζω ότι η κρίσιμος 12η-13η του αυτού μηνός θα με εύρει εν Εσπερία.

Εάν κάτι παραπάνω μάθω θα σας κρατώ ενημέρους.

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε υπέρ της δυστήνου πατρίδος μας.
ΥΓ Ηκούσθη λεει το κανόνι του ALTER. Λογικόν είναι, με βάσιν πότε ήκουσα ότι θα κυνηγηθούν αι επιταγαί, εντός του περιθωρίου που δίδει ο νόμος ηκούσθη, αλλά ο υπολογισμός μου δεν έλαβε υπ' όψιν την αλλαγήν του περιθωρίου περί επιταγών. Όπερ μεθερμηνεύεται, αι πηγαί μου χαίρουν αξιοπιστίας.

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Κατά των τραπεζικών πανικών

Επιβεβαιώνομαι και ανησυχώ. Όχι που επιβεβαιώνομαι, αλλά διότι τα ζοφερά σενάρια που προ ετών περιέγραψα υλοποιούνται εις την δύστηνο πατρίδα μας. Παρατηρώ δε ότι οι γνωστοί σπεκουλαδόροι το παραεξήλωσαν εκ νέου εχθές με τας φήμας περί (παπαν)δραχμής. Οι γνωρίζοντες την γερμανικήν εξεπλάγημεν δια την σφοδρότητα των δημοσιευμάτων.

Το παίγνιον είναι εστημένο και οι βαθμοί ελευθερίας ολίγοι. Δυστυχώς η ενθάδε ηγεσία είναι εν πολλοίς δια τας πανηγύρεις και η χώρα βήματα πρό του χάους, εάν δεν υπάρξουν λεπτοί χειρισμοί, αποφασιστικότης και ΟΜΟΨΥΧΙΑ. Η Ελλάς, ως άλλο ινδικό χοιρίδιον, υφίσταται απίστευτα πειράματα, αιμάσσει και πονά. Είναι προφανές ότι αυτές ταύτες οι φήμες σκοπόν έχουν να δημιουργηθεί τραπεζικός πανικός (αποσύρσεις καταθέσεων), να καταρρεύσει η οικονομία εν όλω και να αγορασθούν, τράπεζες και η επικράτεια πάσα, αντί πινακίου φακής.

Επειδή λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν έχουν καθόλου πλάκα και είμαι έξω φρενών με τους σπεκουλαδόρους ας είπω ταύτα:

1. Αναδιάρθρωσις θα γίνει και ουκέτι ετέρα επιλογή. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να γίνει αναδιάρθωσις του συμπτώματος (χρέος) άνευ αναδιαρθρώσως της βαρείας ασθενείας, δηλαδή του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου "δημοσίου".

2. Έξοδος εκ της Ευρωζώνης είναι απίθανος (καίτοι, ουχί αδύνατος). Εάν η Lehmann προεκάλεσε κατάρευσιν, φαντασθείτε τι θα γίνει εάν φύγει η Ελλάς. Ως εκ τούτου πανικός δε χρειάζεται και ουδέν οφελεί.

3. Είναι πολύ πιθανότερον η αναδιάρθωσις να γίνει δι' επιμήκυνσεως και ουχί δια κουράς. Να ισοδυναμούν τα τοκοχρεολύσια δηλαδή με κουρά 40%, αλλά ΧΩΡΙΣ να γίνει ονομαστική κουρά. Απλώς (!) θα πληρώνουν οι επόμενες 40 γενεές τον δημοτικισμόν και τα καραγκιοζιλίκια των Ανδρεοπαπανδρέηδων και Κωστακαραμανλήδων - τους οποίους ημείς αναδείξαμε και ημείς θα λουστούμε εις αιώνας αιώνων. Άλλως το τραπεζικό και ασφαλιστικό συστημα θα καταρρεύσει. Ουδέναν λογικόν συμφέρουν αι καταρρεύσεις.

Εν ολίγοις: ψυχραιμία παίδες. Ευρισκόμεθα εις το έσχατον πλήν ιδιατέρως επικίνδυνον σκέλος της κρίσεως δια την επιβίωσιν του γένους μας. ΠΡΕΠΕΙ να περιορίσουμε το τέρας του "δημοσίου" και των προοδευτουριάρηδων μοναχοί μας. Ταυτοχρόνως όμως, δεν θα παραδώσουμε τα Άγια τοις κερδοσκόποις κυσίν.

Πλησιάζει ο καιρός να λάβουν οι σπεκουλαδόροι της καταστροφολογίας ένα μαθηματάκι. Δεν κάνει και πολλά λεπτά, με φραγκοδίφραγκα γονατίζουσιν την χώραν και εάν είχαμε ηγεσία βαρβάτη θα τους είχε ήδη γαμεύσει. Προς τούτο δε επιφυλάσσομαι και οψόμεθα εις Φιλίππους.

Υγιειαίνετε.

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Προς εποχήν αγορών

Καθώς η εγχώριος αγορά έχει λάβει την από καιρού προβλεπομένη κατιούσα, προκύπτει το ερώτηα: μήπως να αγοράσω? Τώρα βεβαίως θα μου ειπείτε, τέτοια ώρα τέτοια λόγια Θρασύβουλε.

Κι όμως, καθώς η αγορά προσεγγίζει νέα χαμηλά υπάρχει πειρασμός. Άλλως τε ακόμη και το μηρσηνικόν 1023, δηλωθέν προ ετών ως άκρον σμήνους ενδεχομένων τιμών ΓεΔει δεν απέχει πάρα πολύ, υπό την έννοια πως ότε υπάρχει σοβαρά πιθανότης ανακάμψεως τε και βορειοστρόφου κινήσεως ανέχεται ο παίκτης ένα περιθώριο απωλειών. Και βεβαίως, όσο πίπτει ο δείκτης, τόσο η πιθανότης μετατρέπεται εις βεβαιότητα.

Διατί λοιπόν να μην αγοράσω σήμερον; Διότι κατά τα μεν τεχνικά, ουδέν προσφέρεται, κατά τα διεθνή, οι έξω δεν έχουν εισέτι διορθώσει και κατά τα καθ'ημάς, η οργή των πολιτών, αλλά και των βαχαλιαρέων της προοδευτουριάς δια τα άδικα και ακραία μέτρα εις τα οποία μας έχει καταδικάσει το σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο "δημόσιο" ώστε να σώσει τα προνόμιά του και των κομματικών στρατών του, η οργή λέγω, ακόμη δεν έχει καν φανεί.

Έσσεται ήμαρ. Αλλά πλήν βραχυχρονίων αντιδράσεων είναι πολύ ενωρίς και πολύ αργά.

ΥΓ Έχω δηλώσει αλλαχού, ότι διάσπασις του κάτω εύρους της ζώνης των Αλώσεων (1204) θα με οδηγήσει εις σταδιακήν αυτοματικήν τοποθέτησιν εις τίτλους επιλογής και δεν βλέπω λόγον ίνα αλλάξω εισέτι αυτήν την εκτίμησιν.

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Kαὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς

Χριστός Ανέστη!

Το γράφω αυτό, ουχί μόνον δια το τυπικόν, αλλά καθ΄ότι μετά τα διαχρονικά ελληνικά, το νύν και απλές εκφράσεις ευρίσκονται επισήμως υπό διωγμόν. Ούτω πώς, ο Καμίνης απηγόρευσε εις τους παίδας να εύχονται από ραδιοφώνου το "Χριστός Ανέστη" ίνα μη θιγώσιν οι... μουσουλμάνοι των Αθηνών. Δεν το λέγω εγώ, η Ελευθεροτυπία το λέγει. Μέχρι κι ο παπα-Λιάπης, το νυν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, υπομονετικός έως μεγαλείου και ανεκτικός έως το μη περαιτέρω, ωργίσθη. Δεν πειράζει, αυτούς τους προοδευτουριάρηδες εψηφίσαμε, αυτούς λουζόμεθα.

Το γαρ νόημα της Αναστάσεως είναι τούτο: ό,τι και εάν πάθει, αναστήσεται.

Ισχύει και δια την Ελλάδα. Εις πολλά έτη λοιπόν και καλορίζικο το neoblogs. Θα δηλώνω παρών.

Εις πολλά έτη και - που είσθε;- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!