Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Η διαδοχή του Πέτρου (συν.)


Εξελέγη νέος Πάπας, καλοριζικος. Με λίαν σημαδιακό όνομα Φραγκίσκος Ι. Βοήθεια μας ο Αγιος, είχον κατα τα νεανικά μου έτη περάσει χρονον εις τάς περιοχάς όπου περιεπάτησε και εδίδαξε. Ανήλθε λευκός καπνός εκ της καπνοδόχου!

Ανήλθε επίσης ο Δοω, νεα υψηλά και όλο πιο ψηλά σου λέει. Δεν εμεινε και πολύς κόσμος αρκτώδης, μοναξιές ο Καλοχαιρέτας. Καλώς, οψομεθα.

Εν Ελλάδι, με είχε προβληματίσει ή απότομος πτώσις. Να μην κάμει καναν κεφαλωμιτην να  ειδούμε πόσο κάτω θα πάει, έλεγον. Και ιδού, δε μας απογοήτευσε, θα δείξει κι εδώ.

Πώς; Εγεννηθη ημίν νέος ανοδικές κύκλος;

Οψομεθα και πάντως εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Αφορμάς ζητούμε.

Αλλά, ως είπαν το σημαντικότερο νέο ειναι ο νέος διάδοχος του Πέτρου. Αμήν δια μιαν καλήν θητείαν και υπέρ των συνεννοήσεων μετά της ημετερας Μεγάλης Εκκλησίας.

Εις πολλά έτη.

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Γρηγορείτε!

Καλό μηνα!

Α, καμία δεκαριά αναγνώσεις μονάχα το τελευταίο κείμενο. Εις ναδίρ δημοφιλίας ο Καλοχαιρέτας!

Ωραία. Εχει ξανασυμβεί και συμπίπτει με ζενίθ αγορών.

Γρηγορείτε και προσευχεσθε. Οι καιροί ού μενετοί.

Σας ασπάζομαι και εάν αποφασίσετε να μείνετε εντός, το καλό που σας θέλω να ξεύρετε τι κάμνετε.