Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Λοιπαί στάθμαι Έκο

Η είδησις της ημέρας είναι η καταδίκη του Sir Thomas Lanaras, όπως ορθώς γράφει ο εκ Σιατίστης φίλος μου (έλαβον την πρόσκλησιν, ευχαριστώ και επιφυλάσσομαι!). Ή ίσως ότι ο Βενιζέλος προσπαθεί να απαλλάξει εαυτόν αναδρομικώς δια τους χειρισμούς της Προβάνκας (το κιγκλίδωμα). Και πολύ καλώς πράττει, διότι με αυτά που βλέπουν το φώς της δημοσιότητος, δυνατόν και να είχε πρόβλημα. Τώρα βεβαίως υπάρχει το επιχείρημα του μείζονος αγαθού, της σταθερότητος του συστήματος. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Βενιζέλος καλή τηι πίστει ούτω εσκέφθη, δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ πώς όλα είναι καλώς καμωμένα.

Ή ίσως η είδησις της ημέρας είναι ότι το ΧΑΑ έπεσε μόνον 1,35% και ευρίσκεται πλησίον των 1.100 μονάδων. Αυτό μάλιστα. Αλλά, εάν αι ΗΠΑ υπάγουν προς διπλήν βύθισιν, θα μείνει υπέρ τας 1.000 μονάδας? Αμφίβολον λίαν. Δηλαδή, τι αμφίβολον, απολύτως βέβαιον πώς όχι, εξόν και γίνει τι το δραματικόν, ένα QE3 ή κανα ωκύ σχέδιον Μαρσαλ κοκ. Μια που λοιπόν είμεθα άπαντες πλέον προετοιμασμένοι να ακούσουμε τα χειρότερα και μια που το μηρσηνικόν 1023 διατυπωθέν προ ετών, φαίνεται ήδη αισιόδοξον, ας καταφύγωμεν δια μιαν εισέτι φοράν εις το παίγνιον του Κου Έκο ίνα ευρωμεν στάθμας πιθανοτήτων. Είναι μια αυστηρώς μαθηματική διαδικασία, την οποία θα ήθελα να αφιερώσω εις τον λάτρην των θεμελιωδών ανιψιόν. Ιδού λοιπόν:

980

908
(897)
890
879
(876)
(867)

798
789
786
768
765
756

675
657
654
645

564
546
κοκ,

τας υπολοίπους τας υπολογίζετε και μοναχοί σας, να μη με είπουν πάλιν αρκτούρο. Ας ελπίσωμεν λοιπόν ότι κάτι καλόν θα γίνει και θα στρέψει η αγορά τάχει. Ούτω πώς και το 1023 μας κάμνει ως τροχοπέδη. Άλλως τα πράγματα είναι σκούρα. Αλλά, ειλικρινώς, αισιοδοξούμε ότι θα γλιτώσωμεν τα χειρότερα. Όπως και να έχει, αναμένωμεν απλώς.

Αυτά και καλά κρασιά εις τους εξοδούχους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: