Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Προς τον τοίχον

Κατα τα έτη, κοντεύουν πλέον τα εξ, που συγγράφω το "Φρόνημα" ολίγας φοράς είχον τη βεβαιότητα οτι το πράγμα έφθασε εις το μη περαιτέρω. Τωρα όμως αγαπητοί φίλοι η ωρα της κρισεως ευρίσκεται εγγύς.

Ας υπαγωμεν όλοι προς παραθεριστικούς προορισμούς και άμα τη επιστροφή, οψομεθα. Μετα τα τέλη Νοεμβρίου, η Ελλάς δε θα ειναι πλέον η ιδία χώρα. Ο έχων δυνατότητα φυγείν, φυγέτω.

Καλό καλοκαίρι και τα λέμε περι τα γενέθλια του φρονήματος, περι την εορτήν της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

ΥΓ. Την έπιασα με την καταφέρεις ε? και δη ΑΚΡΙΒώΣ εις την κορυφήν. Ειδες, ακόμα κατι κάνει ο Καλοχαιρετας.