Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Προς Νοτον

Δεν ´εδιόρθωσε πολυ, ε; Την έπιασαμε παλι την κορυφή βεβαίως, βεβαίως, αλλά δεν επήλθε και καταρρευσις. Τουναντίον εσχηματισθη σφήνα η λύσις της οποίας δυνατόν να ειναι και πανω.

Ναι, καλα.

Τες πα, εγω βλέπω τον ΓεΔει να πρέπει να κάμει βόλτα αρκετά νοτιότερα. Θα ειναι τώρα, θα ειναι μετα; Τις οίδε; Νομίζω ενωριτερον μάλλον παρά αργοτερον. Σαφως βεβαιως, καθεις μονος υπεύθυνος δια τα κεφάλαια του.

Αλλά, εχει ναύλον δια το Νοτον.

Υγιειαίνετε. 

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Η ζώνη των αλώσεων

Χαίρετε οι φίλοι.

Βλέπω την αγορα μας πλησίον της ζώνης των αλώσεων (1204-1453) και ενθυμούμαι με μια κάποια νοσταλγία τας υψιπετείς εκείνας εποχάς που έγραφον το σχετικόν κειμενον. Τότε που ειμεθα υψηλά και έπεσαμε δηλαδή. Πολλοί τότε με έλεγον Αρκτουρον, εγώ παλι ´εθεώρουν εαυτόν αισιόδοξον.

Ως και απεδείχθην. Τελος πάντων, ειναι μια ζώνη κρισιμοτάτη. Θα την περάσει η αγορα μας το νυν? Αμφιβάλλω. Αλλά, κάποτε θα την περάσει. Οφείλει πρώτα ωστόσο μια νοτιόστροφον διόρθωσιν.

Οψομεθα φίλοι μου, το γαρ μέλλον άδηλον!

Και καλό οικονομικόν έτος.

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Προς τον τοίχον

Κατα τα έτη, κοντεύουν πλέον τα εξ, που συγγράφω το "Φρόνημα" ολίγας φοράς είχον τη βεβαιότητα οτι το πράγμα έφθασε εις το μη περαιτέρω. Τωρα όμως αγαπητοί φίλοι η ωρα της κρισεως ευρίσκεται εγγύς.

Ας υπαγωμεν όλοι προς παραθεριστικούς προορισμούς και άμα τη επιστροφή, οψομεθα. Μετα τα τέλη Νοεμβρίου, η Ελλάς δε θα ειναι πλέον η ιδία χώρα. Ο έχων δυνατότητα φυγείν, φυγέτω.

Καλό καλοκαίρι και τα λέμε περι τα γενέθλια του φρονήματος, περι την εορτήν της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

ΥΓ. Την έπιασα με την καταφέρεις ε? και δη ΑΚΡΙΒώΣ εις την κορυφήν. Ειδες, ακόμα κατι κάνει ο Καλοχαιρετας. 

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Το του Φραγκίσκου θρήσκευμα

Τι έγινε? Την έπιασαμε την κορυφουλα ε? Δόξα τω Θεώ.

Με ερωτούν φίλοι τινες: έχει κι αλλο κάτω? Σήμερον γαρ ολίγον μόνον έπεσε. Και απαντώ: ειναι ο Πάπας Φραγκισκος καθολικός?

Θα ξαναδούμε τιμας υπό τάς 1000 μονάδας ΓεΔει?

Θα εκπλαγώ έως τρόμου εάν ο Πάπας ειναι προτεστάντης.

Την ακριβήν πορείαν αγνοώ, καίτοι εικάζω.

Και δεν ομίλω περί του Επισκόπου Ρώμης.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Πού υπάγετε ωρε κλεπτόπουλα;

Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά!

Μοι έγραψε ο αγαπητός φίλος Νικόλαος που με παρακολουθεί ίνα συγγράψω εκ νέου. Χάριν αυτού λοιπόν επανακάμπτω δια βραχέως σημειώματος.

Δεν γνωρίζω εάν ανίσταται η οικονομία, ειλικρινώς το εύχομαι και τωόντι υπάρχουν σημεία. Γνωρίζω όμως λίαν καλώς οτι η τραπεζική ανωφερεια ειναι πανηγύρις ή μάλλον δια τάς πανηγύρεις. Που πάτε ωρε κλεπτόπουλα;

Δεν θα αναφερθώ εις τα απίστευτα σκάνδαλα που μοί δοκεί συμβαίνειν εν τω τραπεζικώ κλάδω. Το πώς δηλαδή ευρέθη ο Δρ Λάτσης μεγαλομέτοχος της Εθνικάρας και κοντεύουν να τον κάνουν και εθνικό ευεργέτην. Ή το πώς έφθασε η Πειραιώς να γίνει η (πρώτο)δεύτερη τράπεζα της χώρας. Με τα δανεικά των φορολογουμένων βεβαίως. Αλλά, μα την αλήθεια, πόσο παραπάνω θα τα πάτε τα τραπεζοχαρτα;

Ισως εσκωρίασα, ίσως ζηλεύω οου καιτοι ενημέρωθην έμεινα εκτός. Αλλά, λέγω την πάσαν αλήθειαν ότε λέγω ότι καλώς ή κακώς εγω τάς είχα δια περίπου μηδενικής αξίας μετοχάς. Ισως έσφαλα.

Ισως και όχι. Αλλά, ότι αναβαίνει, καταβαίνει. Και καλόν ειναι να το έχουν υπόψιν οι παίκτες πάντων των παιγνίων υψηλού κινδύνου.

Ασφαλώς και κανείς κουμάντο στα λεπτά του και ουδέποτε προτρέπει ο Καλοχαιρετας εις αγοραπωλησίας.

Χριστός Ανέστη!


Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Η διαδοχή του Πέτρου (συν.)


Εξελέγη νέος Πάπας, καλοριζικος. Με λίαν σημαδιακό όνομα Φραγκίσκος Ι. Βοήθεια μας ο Αγιος, είχον κατα τα νεανικά μου έτη περάσει χρονον εις τάς περιοχάς όπου περιεπάτησε και εδίδαξε. Ανήλθε λευκός καπνός εκ της καπνοδόχου!

Ανήλθε επίσης ο Δοω, νεα υψηλά και όλο πιο ψηλά σου λέει. Δεν εμεινε και πολύς κόσμος αρκτώδης, μοναξιές ο Καλοχαιρέτας. Καλώς, οψομεθα.

Εν Ελλάδι, με είχε προβληματίσει ή απότομος πτώσις. Να μην κάμει καναν κεφαλωμιτην να  ειδούμε πόσο κάτω θα πάει, έλεγον. Και ιδού, δε μας απογοήτευσε, θα δείξει κι εδώ.

Πώς; Εγεννηθη ημίν νέος ανοδικές κύκλος;

Οψομεθα και πάντως εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Αφορμάς ζητούμε.

Αλλά, ως είπαν το σημαντικότερο νέο ειναι ο νέος διάδοχος του Πέτρου. Αμήν δια μιαν καλήν θητείαν και υπέρ των συνεννοήσεων μετά της ημετερας Μεγάλης Εκκλησίας.

Εις πολλά έτη.

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Γρηγορείτε!

Καλό μηνα!

Α, καμία δεκαριά αναγνώσεις μονάχα το τελευταίο κείμενο. Εις ναδίρ δημοφιλίας ο Καλοχαιρέτας!

Ωραία. Εχει ξανασυμβεί και συμπίπτει με ζενίθ αγορών.

Γρηγορείτε και προσευχεσθε. Οι καιροί ού μενετοί.

Σας ασπάζομαι και εάν αποφασίσετε να μείνετε εντός, το καλό που σας θέλω να ξεύρετε τι κάμνετε.


Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Η διαδοχή του Πέτρου

Προφανώς η πλέον σημαντική είδησις ειναι η παραίτησις του Επισκόπου Ρώμης. Ιστορική στιγμή.

Ιστορικάς στιγμάς επίσης έζησαν όσοι ασχολούνται με το carry-trade. Ούσης οψίας και μετά τάς εκλογάς εις την Πόλιν του Πέτρου αυτοί τε και οι μακροθετησαντες όπου γης, μάλλον δεν θα κοιμηθούν ύπνον ελεφρύν.

Θα ειναι αι εκλογαί αφορμή διορθώσεως ή και ανακάμψεως της Μεγάλης Άρκτου; Δε γνωρίζω μετά βεβαιότητος, αλλά  είμαι βέβαιος οτι αι Αλκυονίδαι δεν κρατούν ες αιεί. Η Άρκτος οφείλει έναν ακόμη γύρον. Υπάρχουν πολλοί οίτινες βλέπουν τάς ΗΠΑ να πηγαίνουν καλώς με τόσο χρήμα τετυπωμένο; Την ΕΕ της δημογραφικής καχεξίας κ της ακρίτου λιτότητος; Μα τι στο καλό έμεινα μοναχός;

Κατα τα λοιπά, το έχω αναλύσει παλαιόθεν, εκλογαί υπό Πανσεληνον δεν ειναι καλή ιδέα. Ειναι και ο Ερμής ανάδρομος, εντάξει, καθήμεθα αναπαυτικώς και παρακολουθούμε το θέαμα. Εχει κι ένα χασματάκι ο ΓεΔείς που μας οδηγεί μετά βεβαιότητος εις το συμπέρασμα ότι μια εκδρομή υπό τα 900 είναι θέμα χρόνου. Το πότε ακριβώς αγνοούμε.

Σας ασπάζομαι και να προσέχετε εαυτούς και αλλήλους.

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Αίσιον και ευτυχές το 2013!

Εις πολλά έτη φίλοι μου! Αίσιον και ευτυχές το σωτήριον έτος 2013!

Καλα πάτε βλέπω, εύγε. Αι τράπεζες οχι και τόσον, αναμενόμενον. Είπον εις ανύποπτον χρονον ότι δε βλέπω λογον να αγοράσω ΕΤΕ ει μη μόνον πέριξ ή και υπό του ευρώ και δε βλέπω λόγον να αλλάξω γνώμην.

Όπερ αναμένω. Καλό λίαν το ραλλακι και η ανωφερεια και την άξιζε το ΧΑΑ, αλλά τα δικά μου τα χαρτιά έχουν ακόμη δρόμο. Ασε που πάσα ανωφερεια μετ´ ού πολύ τελειούται, το θέμα ειναι βεβαίως το πού.

Εδώ ειμεθα και θα τα λέμε. Υγιείαν εύχομαι, προκοπή και πάσαν ευτυχίαν προσωπικήν τε και οικογενειακήν.

Καλή χρονιά!