Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Τύχη Αγαθή, μάγκες

Υπάρχει ένα τραγούδι, του Σιδηροπούλου νομίζω, πραγματευόμενον ληστείαν τραπέζης, "Άντε και καλή τύχη μάγκες". Το ενεθυμήθην τις άλλες, οτε μετά τα νέα περί ΆΛΦΑ-Ευρωβ, οι Φινλανδοί ή καποιοι Ευρωκράτες εξ ονόματός των εζήτησαν ενέχυρο... τραπεζικάς μετοχάς. Είναι ασφαλώς αφελής όστις νομίζει ότι οι Φινλανδοί δρούν αυθορμήτως. Δεν έχω παύσει να υπογραμμίζω ότι το colpo-grosso της καταρρεύσεως του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου τέρατος, είναι να καταφέρουν τα ξένα κεφάλαια να αγοράσουν πρωτίστως τας ελληνικάς τραπεζας και τα λοιπά πάγια αντί πινακίου φακής.

Αλλά, ας επιστρέψω. Η επένδυσις του Κατάρ, όπως και αλλαχού έχει γραφεί, ήτο πολλοίς, μεταξύ άλλων, μια σαφεστάτη δήλωσις των Αγγλοσαξώνων ότι δε θα αφήσουν τους Γερμανούς μόνους στο παίγνιον. Το αίτημα περί ενεχύρων τραπεζικών μετοχών ήτο η κλασσική βορειοευρωπαϊκή απάντησις "πληρώνω, άρα θα πάρω ό,τι γουστάρω". Είδον λοιπόν εις τους FT το άρθρον του αγαπητού μου John Dizard, το οποίον ερμηνεύω ως την πλέον κατηγορηματική προτροπή αγοράς ΕΤΕ (και ουχί μόνον) μεσοπροθέσμως εδώ και χρόνια. Αφού βεβαίως ομιλεί περί ενδεχομένης καταστροφής κοκ.

Εκ των πραγμάτων η κατάστασις ευρίσκεται ακριβώς εκεί, τεχνικώς τε και πραγματικώς: εάν διαρραγεί και αυτό το επίπεδο αντιστάσεων (έως του 867 ΓεΔεί) η ΕΤΕ και όλο το ΧΑΑ θα γίνει ακόμη φθηνότερη εκ των ελκυστικών τιμών που έχει και μετά βεβαιότητος θα βρεθούν κάποιοι Έλληνες να την αγοράσουν, οι οποίοι αναμένουν εις τα παρασκήνια (δι'εμέ και ουχί μόνον ομιλεί ο Ιωάννης). Αυτό βεβαίως υπονοείται πως ενδεχομένως να γίνει υπό συνθήκας καταστροφής (ελληνικής τραγωδίας), ήτις δεν αποκλείεται. Εν ολίγοις, λέει ότι πολύς κόσμος αναμένει να αγοράσει Ελλάδα, ουχί να την βραχυθετήσει (πωλήσει).

Ελπίζω μόνον να μην κάμουν τινές την πατρίδα μας αφορμή δια την επικειμένην περαιτέρω διόρθωσιν των διεθνών αγορών, διότι αυτό θα μας στοιχίσει βαρύτατα. Και ενώ περί της περαιτέρω διορθώσεως διεθνώς μικράν έχω αμφιβολίαν εάν δεν γίνει τι το θεαματικόν, εύχομαι ειλικρινώς κάτι να γίνει και να τη σκαπουλάρει η δύστηνος πατρίς.


Συνελόντι ειπείν, μια ενδεχόμενη καταστροφή εντός του προσεχούς διαστήματος (ή να ειπώ καλλίτερον, περαιτέρω καταστροφή) σηματοδοτουμένη εκ την ανικανότητος των διαχειριστών να διαχειρισθούν το μέγεθος της κρίσεως, θα κάμει την λίαν ελκυστικήν ΕΤΕ έτι ελκυστικοτέρα.

Το που θα πρέπει κανείς να εστιάσει, εις το ενδεχόμενον ραγδαίων εξελίξεων ή εις το ελκυστικόν κάποιων τίτλων και μετά, είναι το στοίχημα που πληρώνεται.

Όπερ και "άντε και καλή τύχη μάγκες".ΥΓ Το ευρηκα!

2 σχόλια:

mc είπε...

Πάντως, όταν κάποιος διατυμπανίζει το φθηνό, δύο τινά μου έρχονται στο μυαλό: α) δυσκολία στην πώληση ή β) ανυπαρξία αντίπαλου δέους στην αγορά.
Εκτός κι αν οι FT είναι εκεί για να μοιράζουν κέρδη.

Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας είπε...

Rendez-vous εις τα 30 λεπτά! :)