Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Aρσενίου μαθηταί

Ευρέθην εις εξοχικήν μου οικίαν προς ανάπαυσιν το ΣΚ, αλλά δε με άφησαν να χαλαρώσω. Είναι μάλιστα χατακτηριστκόν ότι κάποια στιγμή που παρέδωσε η μπαταρία του κινητού και έκαμα μερικάς ώρας να το επαναφορτισω- να ησυχάσω και λιγάκι- άμα τηι επαναφορτίσει, ων ουκ έστι αριθμός αναπαντήτων με ανέμενε.

Οι Έλληνες φίλοι ανησυχούν, οι ξένοι διερωτώνται, χαμός.

Και μόνον αυτοί οι δυο, ο Γεώργιος και ο Αντώνιος, συμφοιτηταί και αδελφοποιητοί και με πατέρα φυσικόν ο είς και πνευματικόν ο έτερος τον Ανδρέα, ως άλλοι Αρσενίου μαθηταί, ερίζουν περί του θρόνου του Μεγάρου Μαξίμου. Και εν τέλει κατά πώς πάνε κινδυνεύουν να κληρονομήσουν έκαστος ολιγότερον του ημίσεως. Και λέγουν πολλοί φίλοι "και τι έγινε εάν επιστρέψωμεν εις δραχμάς". Είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα εσκεπτοντο το ίδιο προ της διχοτομήσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό των μαθητών του Οσίου Αρσενίου. Όμως, αυτό που ευκόλως καταστρέφεται δυσκόλως ή ποτέ επανακτάται.

Είμεθα μέλη μιας Λέσχης ήτις έχει κατά κύριον λόγον προνόμια. Άλλο εάν ημείς τα καταχρασθήκαμε. Το να φύγουμε είναι τουλάχιστον βλακεία. Είμεθα, ως δεικνύουν και αι συγκεντρώσεις του Facebook μια κοινωνία ανώριμος και μεσανατολική. Εξερχόμενοι της Λέσχης μας αναμένει Μεσαίων, ως τας χώρας οι οποίες εγκατέλειψαν την Αυτοκρατορία μετά την διχοτόμησίν της υπό των μαθητών του Αρσενίου.

Και βλέπω ότι ήρξατο εκ νέου τραπεζικός πανικός με αποσυρσεις χρημάτων. Σφάλμα μέγα, θα τα φάτε τα χαρτάκια? Και λέγω: αδελφοί, ας μην προκαλέσωμεν αυτοεκπληρουμένη προφητεία και καταστρέψωμεν την χώραν μας.

Χρώμεθα ασφαλώς ηγεσίας ικανής να μας εμπνεύσει. Αλλά δε θα αφήσωμεν τη χώρα να παει κατά κρημνόν επειδή δε μπορούν να τα βρουν αυτοί οι δύο ή επειδή εζήλωσαν τινές δόξαν Αράβων διαμαρτυρομένων.

Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες. Ή τουλάχιστον ούτω πώς ειλικρινώς ελπίζω.

2 σχόλια:

periscopio είπε...

Καλώς σας ξαναανακαλύπτω !

Φωνές γνώσης , κοινής λογικής και πυγμή στα πλαίσια ενός Οράματος με πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα !

Οι προκλήσεις πολλές και οι αποφάσεις καθενός μας αντιφατικές ίσως, σε σχέση με τα "πιστεύω του".
Είναι Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ μήπως και γίνουμε
μία Ευρωπαϊκη Δημοκρατία στη θέση μιας Σοβιετίας Αραβικού τύπου.
Και μετά ξύπνησα....

Χαίρετε !

Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας είπε...

Ω! Πώς είσθε αγαπητή μου φίλη? Χαίρω όλως ιδιαιτέρως που τα ξαναλέμε και ελπίζω όλα να πάνε αισίως δι' υμάς!