Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Aρσενίου μαθηταί

Ευρέθην εις εξοχικήν μου οικίαν προς ανάπαυσιν το ΣΚ, αλλά δε με άφησαν να χαλαρώσω. Είναι μάλιστα χατακτηριστκόν ότι κάποια στιγμή που παρέδωσε η μπαταρία του κινητού και έκαμα μερικάς ώρας να το επαναφορτισω- να ησυχάσω και λιγάκι- άμα τηι επαναφορτίσει, ων ουκ έστι αριθμός αναπαντήτων με ανέμενε.

Οι Έλληνες φίλοι ανησυχούν, οι ξένοι διερωτώνται, χαμός.

Και μόνον αυτοί οι δυο, ο Γεώργιος και ο Αντώνιος, συμφοιτηταί και αδελφοποιητοί και με πατέρα φυσικόν ο είς και πνευματικόν ο έτερος τον Ανδρέα, ως άλλοι Αρσενίου μαθηταί, ερίζουν περί του θρόνου του Μεγάρου Μαξίμου. Και εν τέλει κατά πώς πάνε κινδυνεύουν να κληρονομήσουν έκαστος ολιγότερον του ημίσεως. Και λέγουν πολλοί φίλοι "και τι έγινε εάν επιστρέψωμεν εις δραχμάς". Είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα εσκεπτοντο το ίδιο προ της διχοτομήσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό των μαθητών του Οσίου Αρσενίου. Όμως, αυτό που ευκόλως καταστρέφεται δυσκόλως ή ποτέ επανακτάται.

Είμεθα μέλη μιας Λέσχης ήτις έχει κατά κύριον λόγον προνόμια. Άλλο εάν ημείς τα καταχρασθήκαμε. Το να φύγουμε είναι τουλάχιστον βλακεία. Είμεθα, ως δεικνύουν και αι συγκεντρώσεις του Facebook μια κοινωνία ανώριμος και μεσανατολική. Εξερχόμενοι της Λέσχης μας αναμένει Μεσαίων, ως τας χώρας οι οποίες εγκατέλειψαν την Αυτοκρατορία μετά την διχοτόμησίν της υπό των μαθητών του Αρσενίου.

Και βλέπω ότι ήρξατο εκ νέου τραπεζικός πανικός με αποσυρσεις χρημάτων. Σφάλμα μέγα, θα τα φάτε τα χαρτάκια? Και λέγω: αδελφοί, ας μην προκαλέσωμεν αυτοεκπληρουμένη προφητεία και καταστρέψωμεν την χώραν μας.

Χρώμεθα ασφαλώς ηγεσίας ικανής να μας εμπνεύσει. Αλλά δε θα αφήσωμεν τη χώρα να παει κατά κρημνόν επειδή δε μπορούν να τα βρουν αυτοί οι δύο ή επειδή εζήλωσαν τινές δόξαν Αράβων διαμαρτυρομένων.

Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες. Ή τουλάχιστον ούτω πώς ειλικρινώς ελπίζω.

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Επί ξυρού ακμής ιστάμενοι.

Δυστυχώς, τα νέα δεν είναι καλά. Φαίνεται ότι η δύστηνος πατρίς ευρίσκεται και πάλι προ σοβαρού ενδεχομένου παύσεως χρηματοδοτήσεως. Και δη δια τεχνικούς λόγους ή μάλλον εκ τεχνικής αφορμής. Και είναι ακόμη δυστυχέστερον ότι φαίνεται ότι ικανή μερίς Ευρωπαίων θεωρεί -βλακωδώς κατ´ εμέ- ότι καλλίτερον να τελειώνει με τους Έλληνας άπαξ δια παντός. Και δεν είναι τυχαίο ότι εβγήκε και ο εκ βαθέων φιλέλλην Βαλέριος Γυισκάρδος δ´Εσταιν να πιέσει.

Μεριμνήσατε υπέρ των οικογενειών υμών από των βασικών αρξάμενοι, ως επέρυσι.

Καίτοι παραμένω παρά πάσαν ελπίδαν αισιόδοξος ότι ο ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός θα μας σώσει εκ νέου εκ της βλακείας μας, αλλά και ότι η Ευρώπη δε θα αποφασίσει να αυτοκτονήσει, αναγνωρίζω ότι εφέτος οι πιθανότητες είναι μικρότερες.

Και να μαζευτεί η λαϊκή Δεξιά και να θυμηθεί την Καταστροφήν και τα "οίκαδε" και τας λαϊκιστικάς κραυγάς της ήττας αλλά πρωτίστως τας αηδίας που υπεστήριζε ο ηγέτης της περί Μακεδονίας και πώς έχασε η χώρα παταγωδώς τότε και ανέστη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Που λέγει ο απίθανος Σαμαράς όχι απολύσεις στο Δημόσιο - αλλά ναι στον παραγωγικό ιδιωτικό. Θα μεγαλώσει ποτέ να τον κάνουμε Πρωθυπουργό; Είναι να κλαίς, μα έχω βαρεθεί να λέγω τα προφανή εις την χώραν της αφασίας.

Αλλά, τι να λέμε, ο σώζων εαυτόν σωθήτω μας κατήντησαν.

Καλή τύχη εις πάντας, θα την χρειαστούμε.

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Εις χείρας τρίτων

Άμα τηι επιστροφήι μου εις το κλεινόν άστυ, μία και μόνη διαπίστωσις: ευρισκόμεθα εις χείρας τρίτων. Κάπου ανέγνωσα μάλιστα ότι το δημόσιο-ανόσιο άρχισε τας κατασχέσεις εις χείρας τρίτων ενώ βεβαίως έχει φεσώσει το Σύμπαν.

Θέλω να αισιοδοξήσω, είδον μάλιστα ένα χασματάκι εχθές και εχάρηκα γιατί θα έδινε κούρσο, αλλά έκλεισε αμέσως.

Αναμονή λοιπόν, τουλάχιστον ως προς τον οριστικό πυθμένα, καλές οι ιδιωτικοποιήσεις, αλλά αντί πινακίου φακής και δια να υποστηρίξουν αυτόν τον απίθανο μηχανισμό σπατάλης, να τις βράσω. Αλλά, τα πράγματα πάνε εκεί που φαινόταν κι ίσως αυτή η προσπάθεια προκαλέσει την αντίδραση που φοβόμουν ότε έγραφον την "Μοίρα των Γεωργίων".

Οψόμεθα και καλη τύχη εις πάντας.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Τι τέξεται η επιούσα?

Καθώς οι ώρες περνούν, σχηματίζω την ολονέν ενισχυομένην εντύπωσιν, ότι το δημοσίευμα του Spiegel και των λοιπών ηλεκτρονικών σελίδων της Γερμανίας δεν ήτο τυχαίον. Καθόλου όμως.

Δεν γνωρίζω εάν αυτό που κυοφορείται είναι μια νομισματική αλλαγή -κάτι που εξακολουθεί να μοι φαίνεται απίθανο αυτήν την περίοδον (καίτοι ουχί αδύνατον)- μια προετοιμασία για αναδιάρθρωσιν (ηπίας μορφής -τουλάχιστον εις την πρώτην φάσιν) ή απλώς ένα χουνέρι χονδρό δια να πεισθεί η ελλειπεστάτη (το λέω διακριτικώς) ενθαδε ηγεσία να σταματήσει να σπαταλά τους φόρους μας και τα δάνεια που υποθηκεύουν την Ελλάδα δια να θρέψει τους κομματικούς στρατούς κατοχής των ανδρεοπαπανδρεϊκών και κωστακαραμανλήδων και να εφαρμόσει επιτέλους το "νύν απολύεις" πριν να είναι πολύ αργά δια την πραγματικήν οικονομία ήτις χάνει θέσεις εργασίας κατά χιλιάδας, νέους και ολιγότερον που θυσιάζονται δια να διατηρήσει τα προνόμιά της η νομενκλατούρα. Αλλά, σκοπεύω να μάθω συνομιλών επί τόπου.

Προς τούτο αναχωρώ εσπευσμένως προς αλλοδαπήν, εντός της εβδομάδος και ελπίζω ότι η κρίσιμος 12η-13η του αυτού μηνός θα με εύρει εν Εσπερία.

Εάν κάτι παραπάνω μάθω θα σας κρατώ ενημέρους.

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε υπέρ της δυστήνου πατρίδος μας.
ΥΓ Ηκούσθη λεει το κανόνι του ALTER. Λογικόν είναι, με βάσιν πότε ήκουσα ότι θα κυνηγηθούν αι επιταγαί, εντός του περιθωρίου που δίδει ο νόμος ηκούσθη, αλλά ο υπολογισμός μου δεν έλαβε υπ' όψιν την αλλαγήν του περιθωρίου περί επιταγών. Όπερ μεθερμηνεύεται, αι πηγαί μου χαίρουν αξιοπιστίας.

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Κατά των τραπεζικών πανικών

Επιβεβαιώνομαι και ανησυχώ. Όχι που επιβεβαιώνομαι, αλλά διότι τα ζοφερά σενάρια που προ ετών περιέγραψα υλοποιούνται εις την δύστηνο πατρίδα μας. Παρατηρώ δε ότι οι γνωστοί σπεκουλαδόροι το παραεξήλωσαν εκ νέου εχθές με τας φήμας περί (παπαν)δραχμής. Οι γνωρίζοντες την γερμανικήν εξεπλάγημεν δια την σφοδρότητα των δημοσιευμάτων.

Το παίγνιον είναι εστημένο και οι βαθμοί ελευθερίας ολίγοι. Δυστυχώς η ενθάδε ηγεσία είναι εν πολλοίς δια τας πανηγύρεις και η χώρα βήματα πρό του χάους, εάν δεν υπάρξουν λεπτοί χειρισμοί, αποφασιστικότης και ΟΜΟΨΥΧΙΑ. Η Ελλάς, ως άλλο ινδικό χοιρίδιον, υφίσταται απίστευτα πειράματα, αιμάσσει και πονά. Είναι προφανές ότι αυτές ταύτες οι φήμες σκοπόν έχουν να δημιουργηθεί τραπεζικός πανικός (αποσύρσεις καταθέσεων), να καταρρεύσει η οικονομία εν όλω και να αγορασθούν, τράπεζες και η επικράτεια πάσα, αντί πινακίου φακής.

Επειδή λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν έχουν καθόλου πλάκα και είμαι έξω φρενών με τους σπεκουλαδόρους ας είπω ταύτα:

1. Αναδιάρθρωσις θα γίνει και ουκέτι ετέρα επιλογή. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να γίνει αναδιάρθωσις του συμπτώματος (χρέος) άνευ αναδιαρθρώσως της βαρείας ασθενείας, δηλαδή του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου "δημοσίου".

2. Έξοδος εκ της Ευρωζώνης είναι απίθανος (καίτοι, ουχί αδύνατος). Εάν η Lehmann προεκάλεσε κατάρευσιν, φαντασθείτε τι θα γίνει εάν φύγει η Ελλάς. Ως εκ τούτου πανικός δε χρειάζεται και ουδέν οφελεί.

3. Είναι πολύ πιθανότερον η αναδιάρθωσις να γίνει δι' επιμήκυνσεως και ουχί δια κουράς. Να ισοδυναμούν τα τοκοχρεολύσια δηλαδή με κουρά 40%, αλλά ΧΩΡΙΣ να γίνει ονομαστική κουρά. Απλώς (!) θα πληρώνουν οι επόμενες 40 γενεές τον δημοτικισμόν και τα καραγκιοζιλίκια των Ανδρεοπαπανδρέηδων και Κωστακαραμανλήδων - τους οποίους ημείς αναδείξαμε και ημείς θα λουστούμε εις αιώνας αιώνων. Άλλως το τραπεζικό και ασφαλιστικό συστημα θα καταρρεύσει. Ουδέναν λογικόν συμφέρουν αι καταρρεύσεις.

Εν ολίγοις: ψυχραιμία παίδες. Ευρισκόμεθα εις το έσχατον πλήν ιδιατέρως επικίνδυνον σκέλος της κρίσεως δια την επιβίωσιν του γένους μας. ΠΡΕΠΕΙ να περιορίσουμε το τέρας του "δημοσίου" και των προοδευτουριάρηδων μοναχοί μας. Ταυτοχρόνως όμως, δεν θα παραδώσουμε τα Άγια τοις κερδοσκόποις κυσίν.

Πλησιάζει ο καιρός να λάβουν οι σπεκουλαδόροι της καταστροφολογίας ένα μαθηματάκι. Δεν κάνει και πολλά λεπτά, με φραγκοδίφραγκα γονατίζουσιν την χώραν και εάν είχαμε ηγεσία βαρβάτη θα τους είχε ήδη γαμεύσει. Προς τούτο δε επιφυλάσσομαι και οψόμεθα εις Φιλίππους.

Υγιειαίνετε.

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Προς εποχήν αγορών

Καθώς η εγχώριος αγορά έχει λάβει την από καιρού προβλεπομένη κατιούσα, προκύπτει το ερώτηα: μήπως να αγοράσω? Τώρα βεβαίως θα μου ειπείτε, τέτοια ώρα τέτοια λόγια Θρασύβουλε.

Κι όμως, καθώς η αγορά προσεγγίζει νέα χαμηλά υπάρχει πειρασμός. Άλλως τε ακόμη και το μηρσηνικόν 1023, δηλωθέν προ ετών ως άκρον σμήνους ενδεχομένων τιμών ΓεΔει δεν απέχει πάρα πολύ, υπό την έννοια πως ότε υπάρχει σοβαρά πιθανότης ανακάμψεως τε και βορειοστρόφου κινήσεως ανέχεται ο παίκτης ένα περιθώριο απωλειών. Και βεβαίως, όσο πίπτει ο δείκτης, τόσο η πιθανότης μετατρέπεται εις βεβαιότητα.

Διατί λοιπόν να μην αγοράσω σήμερον; Διότι κατά τα μεν τεχνικά, ουδέν προσφέρεται, κατά τα διεθνή, οι έξω δεν έχουν εισέτι διορθώσει και κατά τα καθ'ημάς, η οργή των πολιτών, αλλά και των βαχαλιαρέων της προοδευτουριάς δια τα άδικα και ακραία μέτρα εις τα οποία μας έχει καταδικάσει το σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο "δημόσιο" ώστε να σώσει τα προνόμιά του και των κομματικών στρατών του, η οργή λέγω, ακόμη δεν έχει καν φανεί.

Έσσεται ήμαρ. Αλλά πλήν βραχυχρονίων αντιδράσεων είναι πολύ ενωρίς και πολύ αργά.

ΥΓ Έχω δηλώσει αλλαχού, ότι διάσπασις του κάτω εύρους της ζώνης των Αλώσεων (1204) θα με οδηγήσει εις σταδιακήν αυτοματικήν τοποθέτησιν εις τίτλους επιλογής και δεν βλέπω λόγον ίνα αλλάξω εισέτι αυτήν την εκτίμησιν.