Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Προς Νοτον

Δεν ´εδιόρθωσε πολυ, ε; Την έπιασαμε παλι την κορυφή βεβαίως, βεβαίως, αλλά δεν επήλθε και καταρρευσις. Τουναντίον εσχηματισθη σφήνα η λύσις της οποίας δυνατόν να ειναι και πανω.

Ναι, καλα.

Τες πα, εγω βλέπω τον ΓεΔει να πρέπει να κάμει βόλτα αρκετά νοτιότερα. Θα ειναι τώρα, θα ειναι μετα; Τις οίδε; Νομίζω ενωριτερον μάλλον παρά αργοτερον. Σαφως βεβαιως, καθεις μονος υπεύθυνος δια τα κεφάλαια του.

Αλλά, εχει ναύλον δια το Νοτον.

Υγιειαίνετε.