Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Τι ταχύτης!

Πολύ υψηλά, πολυ ταχέως.

Μη διαγκωνιζεσθε, θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες αγορών. Παντα υπάρχουν.

Γρηγορείτε.