Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Η λύσις ώστε να μη χρεοκοπήσει η Ελλάς

Μάλιστα Κυρίες και Κύριοι, υπάρχει λύσις ώστε να μη χρεοκοπήσει το σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο τέρας και μαζί του το λατρευτόν όνομα της Ελλάδος. Λύσις ήτις θα επιτρέψει επίσης να ανέλθει το ΧΑΑ, να αυξήσουν τιμάς αι ζομβι τράπεζαι και να επιτύχει η δημοπρασία των εντόκων αυτής της εβδομάδος- έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι να το καταφέρουν μπας και πληρωθούν οι παραγωγικότεροι Έλληνες, οι ΔΥ.

Ηύρον δε αυτήν την λύσιν καθήμενος εις την βεράντα εξοχικής μου οικίας αναμένων την καταγίδα. Και η λύσις είναι αύτη: να αναλάβει Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών ο Τσακ Νορρις.

Αισιοδοξειτε Έλληνες, υπάρχει ελπίς...

Δεν υπάρχουν σχόλια: