Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Τα χειρότερα και τα οξύτερα

Αναγιγνώσκω συνεχώς το γνωστό τροπάριο: τα χειρότερα είναι οπίσω μας, τα χειρότερα είναι οπίσω μας. Τώρα βεβαίως θα μου πείς καλώς πάμε οπότε διατί όχι?

Δεν ξεύρω, απλώς νομίζω ότι ασφαλεστέρα θα ήτο η έκφρασις: " τα οξύτερα είναι οπίσω μας". Αυτό μάλιστα το δέχομαι ασκαρδαμυκτί. Ως προς το άλλο παραμένω ευχόμενος, αλλά σκεπτικός.

Ας μην παραλείψω να παραπέμψω εις το εκλεκτόν ιστολόγιον του ελληνοφιλεστάτου Ζαρα (ουχί του ρουχαλά). Είναι αριστερός κατά πώς φαίνεται, αλλά αφ'ενός ουδείς τέλειος και αφ'ετέρου είναι εξ εκείνων των αξιολόγων αριστερών που ευρίσκει κανείς που και που, καθώς νομίζω δηλαδή. Δεν είναι ο γνωστός τύπος του ξερόλα στόκου που μεταμφιέζεται εις αυθεντία καθ΄ότι παπαγαλίζει τα θέσφατα του κατεστημένου - εν Ελλάδι κατεστημένο είναι η αριστερά βεβαίως, βεβαίως.


Και μια που ομιλώ περί αριστεράς και προοδευτουριάς, ας κάμω αφιέρωσιν εις την γλυκιάν Μαράτσαν. Είναι και το θέμα του άσματος τα παιγνιδια εις την ακρογιαλιά, ταιριάζει. Ελπίζω μονον να μη μου βγεί μουστακαλής αξουριστος... ;-)

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

Αρνητική εντροπία

Ενα ακόμη ΣΚ άνευ εμβαπτίσεως ες οίνωπα πόντον. Πίκρα ολίγον, αλλά τι να κάμεις? Ούτω πώς η ζωή. Και λέγων τούτο ενεθυμήθην το γνωστό άσμα του Φραγκίσκου τους στίχους του οποίου ανήρτησε ο λίαν καλός negentropist.

Ενδιαφέρον ζήτημα η αρνητική εντροπία, τουτέστιν η τάξις ενός κάποιου είδους. Η γαρ ζωή πηγή και κατεύθυνσις αρνητικής εντροπίας ή θετικής οργανώσεως. Αλλά, απομεσήμερον Κυριακής, ο υδράργυρος περί τους 40 βαθμούς Κελσίου, δε χρειάζεται να ειπώ και περισσότερα.

Το άσμα παρακάτω ο δε negentropist εν τω neoforum.gr


Καλή εβδομάδα τοις πασιν.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

Να και το Σαββατοκύριακο!

Τιποτε, τίποτε. Παρασκευή εσπέρας επιτέλους, αι αγοραί τα ιδικά τους, ημείς έξοδο.

Κουβέντα να μη μου λές
όταν αγριεύω (beautiful)...
Αιντε και καλό Σαββατοκύριακο παίδες!

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Άκρα Μαλέας

Πω, πω, με παρέσυρον οι έρωτες και πάλιν, πάλιν, πάλιν ελησμόνησα να γράψω προς το αγαπητόν μου ιστολόγιον. Δε βαριέσαι, δέν έχει αλλάξει και τι, άλλως τε τα έγραψα και εις τον μίτον των Άρκτων που τον έχω ως σηματωρό. Αναμένωμεν ινα ειδώμεν εάν η αγορά μας θα κάμψει το γνωστόν σημείον Εκο 2103. Πώς το έλεγε ο κοντοχωριανός Καλοχαιρέτου ο Στράβων?

Μαλέαν κάμψας, επιλάθου των οίκαδε.

Με συγκινεί αυτό, πάντοτε δεν ξεύρω δια τί. Ίσως η κατα φαντασίαν ναυτοσύνη, ίσως ο συγγραφεύς του, ίσως το επιλάθου. Προς Μαλέαν δεν επήγα εφέτος, από νήσου εις νήσον την εβγαζω. Αλλά εν αντιθέσει με τους ετέρους αρκτώδεις, εγώ αναμένω το νοτιόστροφον αυτό σκέλος ίνα τοποθετηθώ πλησίστιος. Δεν το βλέπω ωστόσο και δια το άμεσον μέλλον, έχω και άλλας προτεραιότητας.

Ας όψεται το αμαρτωλό το κορμάκι της - την καρδίαν μου κάμνει ζητιανάκι της!

Διαπρύσιος υπέρ υμών ευχέτης,

Θρασύβουλος ΚαλοχαιρέταςΥΓ. Μα διατί ενθυμούμαι το εκ πρώτης όψεως εσφαλμένο Μαλέας εις την ονομαστική (Μαλέας κάμψας) εις το πρωτότυπο? Να θυμηθώ να κοιτάξω το Loeb.