Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Η ζώνη των αλώσεων

Χαίρετε οι φίλοι.

Βλέπω την αγορα μας πλησίον της ζώνης των αλώσεων (1204-1453) και ενθυμούμαι με μια κάποια νοσταλγία τας υψιπετείς εκείνας εποχάς που έγραφον το σχετικόν κειμενον. Τότε που ειμεθα υψηλά και έπεσαμε δηλαδή. Πολλοί τότε με έλεγον Αρκτουρον, εγώ παλι ´εθεώρουν εαυτόν αισιόδοξον.

Ως και απεδείχθην. Τελος πάντων, ειναι μια ζώνη κρισιμοτάτη. Θα την περάσει η αγορα μας το νυν? Αμφιβάλλω. Αλλά, κάποτε θα την περάσει. Οφείλει πρώτα ωστόσο μια νοτιόστροφον διόρθωσιν.

Οψομεθα φίλοι μου, το γαρ μέλλον άδηλον!

Και καλό οικονομικόν έτος.