Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Απλούν!

Δε γνωρίζω διατί δεν υπάρχουν υπαίθριαι εορταί. Να πανηγυρίσουν, ούτως ειπείν την χάριν υπέρ των εκατό δις προς το ταλαίπωρο πλην όμως εισέτι αθεραπευτως σπάταλο, ανίικανο και διεφθαρμένο τέρας ο καλούμε "δημόσιο".

Ίσως διότι με πάνω από εν εκατομμύριον ανέργους και την ιδιωτικήν ,πραγματκην οικονομία της χώρας εις πλίνθους και κεραμους ατάκτως ερριμμένους, ουδείς βλέπει ότι αυτό που συμβαίνει είναι καλόν. Καλλιτέρα θα ητο βεβαίως η κουρά προ διετίας, αλλά καλό είναι.Τώρα βεβαίως θα μου πείτε και μετά τι? Οψόμεθα, ας τελειώσει αυιό και οψόμεθα. Οδός μακρά απανδόχευτος αναμένει ιδία τους κρατικοδιαίτους.

Το ΧΑΑ πίπτει. Αυτό δεν είναι περίεργον. Το διατί ανήλθε τόσο είναι το περίεργον. Αλλα, τα έχουμε ειπεί, χρειάζονται αι κλειτοριαι ανακουφίσεως. Αν μάλιστα δώσει μια αντιδρασουλα εδώ ή ολίγον νοτίως, θα κάμει εκ νέου διαδοχικούς κεφαλωμίτας, ώστε να μας δώσει ιδέαν περί του μέλλοντος βάθους.

Λεγουσι δε τινές, ως ορώντες του Dow ανερχόμενου υπέρ τας 13.000, ότι μετ´ ου πολύ αφιχθησεται εις τας 20.000. Οψόμεθα.

Εγώ πάλι αναμένω να ειδώ εάν θα κάμει διπλή κορυφή εδώ κοντά ή -απευκτεον-εις τας 14.000. Δίοτι αναμένω εισέτι τας κορυφάς του εύρους του επομένου σταδίου της Μεγάλης Αρκτου. Τας κοιλάδας νομίζω τας δεικνύει σαφώς το διάγραμμα.

Τώρα βεβαίως θα μου ειπείτε καμνω λάθος. Ίσως. Ίσως και όχι. Τα επιτόκια είναι τοσούτον χαμηλά που η μόνη οδός είναι η άνοδος. Η θρυαλίς λείπει - ακόμη. Αλλά θα έρθει, πάντοτε έρχεται και τα επιτόκια ανέρχονται. Και ότε αναβαίνουν η μοχλευσις μειούται και ότε μειούται, ΠόΣΟΝ να τυπώσουν?

Έρχονται ενδιαφεροντες καιροί. Εάν δε οι κυβερνώντες αφήσουν τα καραγκιοζιλίκια και μειώσουν τους ΔΥ, η χώρα χάριν εις την κουράν και τα εξαιρετικά επιτόκια έχει κάθε δικαίωμα εις την ελπίδαν. Αλλά αυτοί διαλέγουν να χαντακώσουν τους εις την απ´οξω. Κι όσο δεν απολύουν -τους δικούς τους το ένα εκατομμύριο και δε μετράει- δε θα πάει η χώρα πουθενά.

Απλούν. Ειλικρινώς. Ζήτημα επιλογής είναι.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Προς την λύσιν

Το ελληνικόν δράμα βαδίζει προς την λύσιν του, δια του ενός ή του ετέρου τρόπου. Δεν έχω καταλήξει εάν οι εταίροι θέλουν να μας τιμωρήσουν ή δεν έχουν διάθεσιν να αποχωριστούν το παραδάκι τους. Εικάζω και τα δύο και εν τω μεταξύ πιέζουν αφορήτως. Δεν είναι απαραιτήτως κακό αυτό εις χείρας ικανών πολιτικών, το πρόβλημα είναι ότι τέτοιους δε φαίνεται να έχωμεν.

Όπως και να έχει η είδησις της ημέρας δεν είναι ότι ο Πρόεδρος παρητήθη της αποζημιώσεώς του (355.000 Ευρώπουλα), αλλά ότι εβγήκε αντάρτης (επιτέλους) εις τα κανάλια κατά του Σόιμπλε.Αυτό προεξοφλεί γεγονότα. Άρα, το δράμα κορυφούται και συντόμως θα έχωμεν δραστικήν αλλαγήν. Εαν δε ενθυμούμαι καλώς ο Σταγειρίτης καλεί αυτό το φαινόμενο "περιπέτεια".

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε.


ΥΓ Δια να έχωμεν καλό ερώτημα, τι ακριβώς κάμνουν οι Γερμανοί και διατάσσουν εκλογάς ή μη; Δανείζουν δε λέω, αλλά μην το εξευτελίσωμεν μέχρις αηδίας κιόλας. Δηλαδή εάν εδάνειζαν οι Εγγλέζοι θα μας επέβαλλαν μοναρχία ή εάν οι Κινέζοι κομμουνισμόν? Δύστηνος η μοίρα του δανειζομένου και κακώς, πολυ κακώς δεν εβάρέσαμε το κανόνι όταν έπρεπε (ωραία φωτό, μα που τις ευρίσκω ο μπαγάσας).

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Πτώχευσις και πτώχυνσις

Ο Θεός έδωκεν τοις Ελλησιν πάσαν ευλογίαν. Ενδεχομένως το καλλίτερον οικόπεδον, άριστον κλίμα, φύσιν γλεντζέδικην, πάντα όσα άλλα έθνη βλέπουν με το κυάλιον. Ταυτοχρόνως δε, ως πρέπει εις κακομαθημένα παιδία, έδωκεν ημίν αρας. Ιδία δε τον παραλογισμόν, την εφηβικήν αντίληψιν των πραγμάτων, που όπως έχω παλαιότερον γράψει είναι η βάσις του "εσύ θα με τρέφεις και εγώ θα επαναστατώ εναντίον σου" που έχει ο μέσος Έλλην προς τα πράγματα.

Δια να μην τα πολυλογώ, αρά είναι η ελληνικής καταγωγής αριστερά, αρά μεγαλυτέρα η λαϊκιστική δεξιά. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, αλλά διαρκώς εκλέγονται (τα νούμερα).

Ειδόντες και αποειδόντες οι ξένοι δανεισταί (υπέρ εαυτών βεβαίως-βεβαίως) λοιπόν απεφάσισαν αφ'ενός να πτωχεύσουν την χώραν. Διότι αυτό είναι το PSI+. Πτώχευσις με περικεφαλαία. Επειδή όμως η εγχώριος πολιτική τάξις αρνείται να συνεργαστεί διότι ΔΕΝ μπορεί να αντιμετωπίσει αυτούς που εξέθρεψε δια λαϊκιστικών κορωνων, απεφασισε να μας κάμει και πτώχυνσιν. Αλλο πτώχευσις και άλλο αποπτώχυνσις φίλοι μου.

Ηγερθησαν άπαντες (και δικαίως) κατά της Επιτροπείας, της υπάρξεως δηλαδή ατόμου αλλοδαπού τινός που θα διεχειρίζετο την κατάστασιν και θα έβαζε μια κάποιαν τάξιν εις τους ελλαδίτας πολιτικούς. Ορθώς, κουμάντο στα του οίκου τους τα τραπεζιτάκια και οι τοκισταί. Γυρνούν λοιπόν οι ξένοι και λέγουν: ειδικός λογαριασμός ώστε να μην φαλήρετε και να πληρωνόμεθα ημείς και να μη μας διαλύσετε το ενιαίον νόμισμα και την Ένωσιν. Θα βάζουμε τα λεφτά και θα τα βγάζουμε ημείς. Εις το εξωτερικόν θα πληρώνετε κανονικώς, εις το εσωτερικόν κόφτε το λαιμόν σας.

Τούτο δε σαχ-ματ εστί. Απέθανεν ο βασιλεύς τουτέστιν! Δια τούτου του κόλπου, οι βασιλείς της λαϊκιστικής Ελλάδος ετελείωσαν. Διότι δεν θα δύνανται πλέον να κάμουν μαγκιές με ξένα λεφτά. Θα αναγκαστούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Μα, έτσι τους λείπουν καμμιά δεκαριά δις προς διατήρησιν των πελατειακών τους σχέσεων. Εδώ σε θέλω κάβουρα.

Έλεγον προ καιρού περί ουδού τριετίας. Και ιδού. Του χρόνου επιδοτήσεις εις τους αγρότας γιόκ. Από εφέτος, λεφτά πέραν του χρέους γιόκ. Να ειδώ λοιπόν πώς στο καλόν οι άθλιοι λαϊκισταί δεν θα καταλήξουν εις το Γουδί που τοσούτον κραυγάζουν να στείλουν τους άλλους.

Δυνατόν και να είναι δραματικά τα πράγματα κατά περιόδους την επομένην τριετίαν διότι την πτώχευσιν θα ακολουθήσει η πτώχυνσις κι ότε έχεις "λαόν" και ουχί πολίτας, μην αναμένεις έλεος. Αλλά, έχουμε μιαν ελπίδαν να τελειώσουμε με το τέρας του λαϊκισμού άπαξ δια παντός καθώς θα τελειώνουν τα ανεγκέφαλα κομματόσκυλα τομάρια που((πλην εξαιρέσεων) εκυβερνούσαν τόσα χρόνια και έκαμαν σταδιοδρομίαν εις την πλάτην του.

Έσσεται ήμαρ.

ΥΓ Απολογούμαι ειλικρινώς δια τα σχολια, ανοικτά τα έχω, αλλά δεν ξεύρω τι γίνεται.