Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Η διαδοχή του Πέτρου

Προφανώς η πλέον σημαντική είδησις ειναι η παραίτησις του Επισκόπου Ρώμης. Ιστορική στιγμή.

Ιστορικάς στιγμάς επίσης έζησαν όσοι ασχολούνται με το carry-trade. Ούσης οψίας και μετά τάς εκλογάς εις την Πόλιν του Πέτρου αυτοί τε και οι μακροθετησαντες όπου γης, μάλλον δεν θα κοιμηθούν ύπνον ελεφρύν.

Θα ειναι αι εκλογαί αφορμή διορθώσεως ή και ανακάμψεως της Μεγάλης Άρκτου; Δε γνωρίζω μετά βεβαιότητος, αλλά  είμαι βέβαιος οτι αι Αλκυονίδαι δεν κρατούν ες αιεί. Η Άρκτος οφείλει έναν ακόμη γύρον. Υπάρχουν πολλοί οίτινες βλέπουν τάς ΗΠΑ να πηγαίνουν καλώς με τόσο χρήμα τετυπωμένο; Την ΕΕ της δημογραφικής καχεξίας κ της ακρίτου λιτότητος; Μα τι στο καλό έμεινα μοναχός;

Κατα τα λοιπά, το έχω αναλύσει παλαιόθεν, εκλογαί υπό Πανσεληνον δεν ειναι καλή ιδέα. Ειναι και ο Ερμής ανάδρομος, εντάξει, καθήμεθα αναπαυτικώς και παρακολουθούμε το θέαμα. Εχει κι ένα χασματάκι ο ΓεΔείς που μας οδηγεί μετά βεβαιότητος εις το συμπέρασμα ότι μια εκδρομή υπό τα 900 είναι θέμα χρόνου. Το πότε ακριβώς αγνοούμε.

Σας ασπάζομαι και να προσέχετε εαυτούς και αλλήλους.