Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Γενέθλιον

Εόρτασα το Σάββατο το γενεθλιον Καλοχαιρέτου. Παρέχονται οι χρόνοι, καθώς γηράσκεις όλο και ταχύτερον.  Ευχαριστώ από καρδιας του φίλους που με ενεθυμηθησαν και μοί έγραψαν επί του τοίχου εις το FB.

Κατα τα λοιπά έλεγον περι των ειδών του Μαρτίου και τα είδατε. έλεγον και δια τας 1000 μονάδας συν/πλην και θα ειδουμε.

Υγιείαν και ευλογίαν τοις φίλοις!

Θρασύβουλος