Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Προσοχή: αναταράξεις

«Αμαρτία των γονέων εις την κεφαλήν των νέων»

Γενέθλιον της Παναγίας σήμερον και καλό θα ήτο να προσεύχονται άπαντες να βάλει το χέρι της διότι η κατάστασις συμφώνως προς πάντας τους δείκτας που δύναται να συμβουλευθεί τις προσεγγίζει -εάν δεν έχει αφιχθεί ήδη- εις το μη περαιτέρω.

Η στάσις πληρωμών του δημοσίου φαίνεται πλέον σχεδόν μοιραία, τουλάχιστον εκ της βεβαιότητος (>90%) που την αντιμετωπίζουν αι αγοραί ασφαλίσεως ομολόγων, αν και η ιδική μου εν τω βάθει ελπίς είναι ότι κάτι θα γίνει την τελευταία στιγμή και θα αποφευχθεί η απόλυτος κατάρρευσις.

Εάν δε η πολιτική τάξις εγκληματήσει εν ψυχρώ δια να μην απωλέσει τας προνομίας της και αυτάς των πελατών της του σπατάλου, ανικάνου και διεφθαρμένου τέρατος και μας οδηγήσει εις την Παπανδραχμήν, τότε ζήτω που καήκαμε. Διότι Παπανδραχμή σημαίνει κατά πρώτον μέν ανωμαλία, σημαίνει κατόπιν συνέχεια των σημερινών καταστάσεων της κυριαρχίας των ολίγων ημετέρων αντί και εις βάρος της πλειοψηφίας. Αλλά, ελπίζω και προσεύχομαι πως θα τη γλιτώσουμε.

Ψυχραιμία, εγρήγορσις και προσευχή υπέρ της πατρίδος μας.

Και καλή τύχη μάγκες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: