Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Αλλοτινές μου εποχές

Με συνεκίνησε τα μάλα φίλος, αποστείλας σύνδεσμον προς τον αγαπητόν Βάρρυ (τον έχω παραμελήσει και αυτόν εσχάτως) όστις ανήρτησε διάγραμμα του Σταθερού και Πτωχού (εσιούταραν την κεφαλήν του οίκου αξιολογήσεως λέει? Ε, εντάξει, βαρύ και ανθυγιεινό) εν συγκρίσει προς τον Ιάπωνα.

Αντίστοιχον διάγραμμα ανήρτησε καθώς είδον και η Οργισμένη Άρκτος (Angry Bear). Η συγκίνησις δεν ήτο βεβαίως δια τας αναρτήσεις, αλλά διότι ο φίλος ενεθυμήθη ότι αντίστοιχα είχον αναρτήσει προ τριετίας ήδη. Περνούν τα χρόνια.

Και το ζήτημα βεβαίως δεν είναι το πού θα πάει μια τιμή, αλλά κυρίως το πόσον θα μείνει εκεί και με τι συνθήκας της πραγματικής ζωής θα γίνει αυτό.

Τα έβλεπον αυτά και εσκεπτόμην την σήμερον, καθώς ήυρον μετά καιρόν τον εκλεκτόν φίλο Βασίλειον Μαρκάκην και το ιστολόγιόν του. Χε, χε, τότε που έγραφα περί της ζώνης των Αλώσεων και του μηρσηνικού 1023, πόσο παράλογο το εύρισκαν τινές. Προ τριετίας και αυτά. Όχι βεβαίως ότι προ τετραετίας τα έβλεπα ρόδινα. Και όπως λέγω εις τον ανιψιόν mc που γράφει σχετικώς, καλή η διακράτησις, αλλά εν Άρκτω, καλλιτέρα η πώλησις. Τώρα βεβαίως φαίνεται ήδη αισιόδοξον, καθώς ο ΓεΔείς κοιτά το χάος. Αλλά επεράσαμε και ωραίας στιγμάς εκεί, προ της απαγορεύσεως εισόδου, μερικάς μάλιστα δια χειρός Μαρκάκη.
Αλλά, δε βαριέσαι, ούτω πώς είναι αι αγοραί. Θήλεα γαρ, απρόβλεπτα και άπιστα. Θέλει καπατσοσύνη δια να μη σε καταστρέψουν με τα καπρίτσια τους. Και πάλι καλώς λέγω που είμεθα εισέτι ζωντανοί.

Και να μας έχει ο Θεός γερούς πάντα να ανταμώνουμε.ΥΓ Εξ όσων αντελήφθην ο Βασίλειος έκλεισε το ιστολόγιον καθότι θα τον εζάλισαν κι αυτόν τίποτε αγενείς χασούρηδες, αλλά εικάζω ότι εάν του γράψετε θα σας δώσει κλείδαν εισόδου.

2 σχόλια:

mc είπε...

Πράγματι, ένα θέμα είναι το πόσο θα παραμείνουν οι τιμές κάπου. Ένα δεύτερο, το πόσο παρακάτω θα πάνε από εκεί. Και ένα τρίτο το πόσα qe θα έχουν γίνει στο ενδιάμεσο για να καμαρώνουμε δείκτες.

mc είπε...

Α, ναι. Ωραίο το διάγραμμα του μπαρυ, πιο ωραία όμως τα παλιότερα κείμενα.