Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Η μάχαιρα και ο πέπων

Είναι αληθές ότι έχω κατά πολύ αραιώσει τα κείμενα μου, άρα δικαίως διαμαρτύρονται οι φίλοι. Και τούτο διότι αφ'ενός απέχω της ελλαδικής  αγοράς και αφ' ετέρου ασχολούμαι με άλλα τινά.

Της μεν ημετέρας αγοράς απέχω καθ΄ότι το κυνήγι μου ήτο παλαιόθεν κατά μείζονα λόγον τα τραπεζοοικονομικά τα οποία εν Ελλάδι είναι αν όχι νεκρά, το πολύ νεκροζώντανα, ζομπι. Και εφ΄όσον δεν ηγόρασα ΕΤΕ λχ υπό το ευρώ, δεν έχω πορά να αναμείνω να ξαναπάει εκεί. Δε θα ξαναπάει είπατε? Οψόμεθα εις Φιλίππους. Τώρα βεβαίως θα μου ειπείτε εδώ δίδουν την ΕΤΕ του Δρος Σπύρου. Ε, εντάξει, τοιούτος οίκος η Ελλάς, τα γνωρίζετε. Εν καιρώ θα αγοράσω και εν καιρώ θα με πληρώσει. Και ως προς τας διεθνείς αγοράς αναμένω την επιστροφήν της Μεγάλης Άρκτου. Πότε θα έρθει? Κύριος οίδε, αλλά εικάζω μετ΄'ου πολύ. Ευχομαι μονον να μην είναι εξ αφορμής ημετέρων καγκιοζιλικίων.

Πολλά γαρ τα παρήμίν καραγκιοζιλίκια. Αλλά, εις το κάτω κάτω της γραφής σημασία δεν έχει ποίος έχει τον πέπονα, αλλά τις κρατά την μάχαιραν. Που εν προκειμένω, και την μάχαιραν και τον πέπονα κρατούν οι δανεισταί μας. Υπάρχει βεβαίως και η θεωρία της ορμητικής συγκρούσεως μετά της μαχαίρα, ώστε να φοβηθούν οι κρατούντες αυτήν. Μάλιστα.

Αλλά τότε η χώρα θα σκάσει ως άλλος υδροπέπων. Εύχομαι να μην και να λάβωμεν τάχει το παραδάκι διότι έρχεται και χειμών. Που θα μπορούσαμε να το είχαμε ήδη λάβει εάν είχαμε κάμει εκλογάς το 11 ή είχαμε αποφύγει αυτάς του 12. Αλλά, εν Ελλάδι όπου οι πολιτικοί άνδρες ζώσιν δια να καθέξωσιν θέσιν Πρωθυπουργού ή αρχηγού αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, δεν έχει ακόμη γίνει αντιληπτή η σημασία του μετρητού  χρήματος.

Αλλά θα γίνει. Έλλειψις γαρ χρημάτων, στάσις εμπορίου. 

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Προθέσεις εξοντώσεως

Έχω και κατά το παρελθόν γράψει ότι τα ολοκαυτώματα είναι μάλλον σπάνια εις την Ιστορία. Οχι, πολύ συχνότερα ειναι τα χαμηλής ορατότητας εκκαθαριστικά σχήματα. Αντί να σκοτώνεις τον άλλον δηλαδή, σπάς επανειλημμένως το μαγαζί του. Ή, αντί να αποικίσεις μαζικώς χώραν τινά, στοχεύεις εις τα τέκνα. Είτε κανείς δεβρισμέ (ελληνιστι δε φόρον του αίματος καλούμενον),τα παίρνεις δηλαδή γενιτσάρους, ως έως της σήμερον κάνουν αι ξενοδουλοι ιδεολογίαι εν Ελλαδι, είτε δεν τα αφήνεις να γεννηθούν, είτε ευννοείς τάς γεννήσεις μιας ομάδος έναντι άλλων κοκ.

Αναγιγνωσκων δε, άμα τε και φριττων φρίκη μεγάλη, τα "μέτρα" της κυβερνήσεως -πτου-στα-μούτρα-σας-κιοραταδες, σχηματίζουν την βεβαιότητα ότι ετούτοι εδώ ειναι τόσους τον βαρέως ανθέλληνες που οι κομμουνισταί ομοιάζουν με εθνικούς ευεργέτας ενωπιόν τους. Εύγε λοιπόν, περικοψατε παν βοήθημα και φορολόγησατε απηνώς τους γονείς. Λες και λιγο υποφερουν. Αξιος ο μισθός σας.

Εγώ τέκνα δεν έχω, αλλά το σωστό να λέγεται. Δια να σώσουν τάς αργομισθίαςς των κουραδομηχανών αφισσοκολλητών ποινικοποιούν την γέννησιν ελληνοπούλων. Οχι με σφαγές βρεφών, δια της φορολογίας.

Περί δε της γελοιότητος της βαρείας φορολογησεως απο το πρώτο ευρώ των ελεύθερων επαγγελματιών, ας ειπώ μόνον ότι ευρίσκομαι τεταπεινωμένος. Διότι μου τα έλεγον ότε επέστρεψα εν Ελλαδι να τα κρυπτώ κι εγώ τα εδήλωνα όλα.

Πτου σας ξεφτιλισμένοι που θα μας κάνετε όλους κλέπτας και υπερηφάνους που δε σας πληρώνουμε τα μασκαραλίκια σας.