Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Ζητήματα ωρών

Εις την πραγματικότητα, η χώρα και ενδεχομένως η Ευρώπη έχει ολίγας μόνον ώρας να επιλύσει τα ζέοντα ζητήματά της.

Εν πολλοίς, η κατάστασις είναι άκρως απογοητευτική. Η κίνησις Βενιζέλου να βάλει φόρους 6,5 δις και να κάμει περικοπάς 400 εκατομμυρίων εις το σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο τέρας, θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα είτε εις εξέγερσιν και των πλέον ζεν πολιτών - ως ο υπογραφόμενος- είτε εις παταγώδην κατάρρευσιν του "δημοσίου", είτε εις αμφότερα.

Αλλά, τα πράγματα είναι ούτως ή άλλως τραγικά. Το Μεσοπρόθεσμον (δηλαδή τι Μεσοπρόθεσμον, ΦΕΣΟπρόθεσμον) είναι σχέδιον απολύτως δια τας πανηγύρεις. Δε φτάνει που τα νούμερά του ΔΕ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, παραχωρείται γη τε και ύδωρ αντί ταπεινού αντιτίμου. Είναι ως εάν θέλουν οι ιδικοί μας, αλλά και οι Ευρωπαίοι, να καταρρεύσει παταγωδώς το "κράτος" μας. Διότι μια κατάρρευσιν ενός ή άλλου είδους την έχω βεβαία. Αλλά εδώ πάμε δι' άτακτα πράγματα, έστω και εάν το ΧΑΑ δε με διέψευσε και θα ζήσει τας ώρας ταύτας πέριξ-και πάντως ουχί υπό- των 1204 μονάδων (αλλά ο κίνδυνος του 1023 ΔΕΝ εξέλιπε ακόμη, ίσα-ίσα ενισχύθηκε ελαφρώς ως ενδεχόμενον).

Τέλος πάντων, λύσιν ετέραν δεν ευρίσκω, πλην του να μας δώσουν ένα δάνειο-γέφυρα ώστε να μην χρεοκοπήσωμεν τον Ιούλιον, να πάμε εις εκλογάς και να γίνουν αι μαζικαί απολύσεις ΔΥ (μετά των αυξήσεων ωραρίων και καταργήσεως της μονιμότητος δι΄όσους μείνουν) και μειώσεις μισθών τε και συντάξεων, αλλά και η απαραίτητος εν χρώ κουρά, υπό της Κυβερνήσεως Εθνικής Σωτηρίας του Αυγούστου/Σεπτεμβρίου. Κι ας μην αναλάβει ο Τσάκ Νόρρις, κάποιον θα ευρούμε.

Δι' ημάς δε ευελπιστώ ότι κάποια λύσις θα ευρεθή - κανείς ελπίζω ότι δεν είναι τοσούτον βλαξ ώστε να βλέπει την Αβυσσο και να μην κάμει τίποτε. Ελπίζω όμως επίσης να μην υπάρξει ετέρα τις δυσάρεστος έκπληξις αλλαχού και βρεθούμε να θεωρούμε τα ραδίκια ανάποδα ως χώρα.

Τα πράγματα είναι πλέον ζήτημα ωρών.


Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Α! Η νεότης...


Χαίρω όλως ιδιατέρως και διακόπτω τας προώρους θερινάς μου διακοπάς, διότι η πρότασίς μου ήυρε ευήκοα ώτα και το κίνημα "Τσακ Νόρρις ως Πρωθυπουργός Εθνικής Σωτηρίας" γνωρίζει ημέρας δόξης. Η νεολαία μας, πάντοτε ανοικτή εις τας ιδέας Καλοχαιρέτου, εδημιούργησε ήδη σελίδας εις το Facebook και η ιδέα εξαπλούται πλέον ως πυρκαϊά επί λειμώνος του Αυγούστου.


Η ως άνω φωτό προέρχεται εξ ενός των ιστοτόπων που διαδίδουν την ιδέαν.

Κατά τα λοιπά, μοι έγραψαν πολλοί ερωτούντες το τι νομίζω περί της αγοράς. Έχω πολλάκις επαναλάβει ότι δε λαμβάνω αποφάσεις εν θερμώ, αλλά τας προγραμματίζω από πολλού καιρού. Ούτω πώς έγραφον τον Μάιον, κατ' επανάλειψιν προ διετίας δηλώσεως:

"ΥΓ Έχω δηλώσει αλλαχού, ότι διάσπασις του κάτω εύρους της ζώνης των Αλώσεων (1204) θα με οδηγήσει εις σταδιακήν αυτοματικήν τοποθέτησιν εις τίτλους επιλογής και δεν βλέπω λόγον ίνα αλλάξω εισέτι αυτήν την εκτίμησιν."

Τώρα βεβαίως, θα μοι ειπείτε, αυτό ήτο? Ετελείωσε η ταλαιπωρία? Δε γνωρίζω, αν και δια πρώτην φοράν υπάρχει μια ελπίς να πάμε καλλίτερον μετά την αποχώρησιν του απιθάνου πισινοκυνηγού Παπακωνσταντίνου εκ του Υπουργείου της Οικονομίας (ναι, είχον ψηφίσει Βενιζέλο ΤόΤΕ). Αλλά, τουλάχιστον τα ιδικά μου μοδέλλα δεν δεικνύουν πλήρην έξοδον εκ της κρίσεως, ακόμη - χρώμεθα ουν μεγαλυτέρας σειράς στοιχείων. Πιθανότης εκ νέου υποχωρήσεως βεβαίως υπάρχει, πλην όμως το 1204 παραμένει σημείον αναφοράς, ως έχω επανειλημμένως ειπεί, καθότι ο παίκτης πάντοτε πρέπει να ανέχεται μικρόν περιθώριον απωλείας προ του εικαζομένου απολύτου πυθμένος. Εν ολίγοις, θα δείξει, αλλά αισιοδοξούμε πρώτην φοράν μετά από έτη δυσθυμίας ότι κάτι πάει να γίνει και να εύρει πυθμένα ή τέλος πάντων διαδικασία σχηματισμού του η καταρρέουσα αγορά.

Θα ήτο όμως μεγίστη μου παράλειψις εάν δεν ανεφερόμην εις το ιστολόγιον του "Ανησύχου Πατρός" το οποίον και αναφανδόν προτείνω υμίν και προς ανάγνωσιν και προς παρακολούθησιν:


Αυτά τα ολίγα και ας ελπίσωμεν ότι όλα θα πάνε καλλίτερα.


Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Ιλιάδος Κ

Είδον με μεγάλη χαρά σήμερον πρωτοσέλιδον γνωστής ιστοσελίδος το "επί ξυρού ακμής". Με κάτι τέτοια χαίρομαι πλέον μονον, αλλά δε βαριέσαι, κάτι είναι και αυτό.

Μ΄αρέσει κι εμένα η έκφρασις, ως γνωστόν, η δε πλήρης πρωτη αναφορά της είναι βεβαίως υπό του Ομήρου εις το Κ της Ιλιάδος και έχει ως εξής:

"νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς
ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς ἠὲ βιῶναι."

Τώρα βεβαίως, τινές των αναγνωστών Καλοχαιρέτου προφανώς αντιλαμβάνονται αμέσως τι ήθελε να πει ο ποιητής και εύγε σας. Αλλά επειδή οι υπόλοιποι είσθε θύματα της Ουαλπυργίας νυκτός του 1976, ότε δηλαδή επεβλήθη ο δημοτικισμός δια νόμου και ήρξατο ο αφελληνισμός και ο κατήφορος που κατέληξε εις το Καστελόριζο και τα γρήκλιςς, και ως εκ τούτου μάλλον φ@φ@ρια μάντολες αντιλαμβάνεσθε εκ του ως άνω, μπορείτε να δείτε την μετάφρασιν εκ της Ελληνικής εις την κρατικώς επιβεβλημένη γλώσσα εδώ (Κ173 κ.ε.). Κίνδυνος να χαθούν οι Ελλαδικοί και τότε ε? Χε, χε, τρεισήμισυ χιλιάδας έτη πριν. Μωρέ αυτό το ντοβλέτι, αυτό το γένος, ούτε χάνεται ούτε χαλιέται...


Κατά τα λοιπά τι να ειπώ δια τα σημερινά καραγκιοζιλίκια? Ας επαναλάβω απλώς: Αρσενίου μαθηταί.

Το μόνο περί του οποίου επιχαίρω είναι ότι εγλίτωσαμε (ή τέλος πάντων ίσως γλιτώσουμε εάν πράγματι δεν ξαναθέσει υποψηφιότητα) από τον εξάδελφο Λιάνη και χαίρει η Φλώρινα πάσα και το Σόροβιτς και τα χωρία. Δεκαπέντε έτη μετά την κοντοχωριανή Δήμητρα, ήρθε και η σειρά του, μόνον που ετούτος επήγε να ρίξει την Κυβέρνησιν. Χα, χα, τις? ο μισοριξιάς - την μισοέριξε!

Επιβεβαιούται δε, ότι το αιδοίον γυναικός σύρει πλοία. Ενίοτε δε και μετά πολλά-πολλά έτη, εμμέσως πλην σαφώς, τον ελλαδικόν Τιπανικόν εις νέα βάθη.

Ας βαρέσω μια πουστσένο, έναν ως λέγωμεν οι ελληνόφρονες "λυτόν χορόν" ινα το εορτάσω λοιπόν.

ΥΓ Διατί ανήλθε το ΧΑΑ άνω του προηγουμένου πυθμένος? Τιναν πάνε να πείσουν με διαγραμματικούς σαρλατανισμούς δι' αρχαρίους? Όσο και εάν η μαϊμού αναβαίνει...

ΥΓ2. Και μην ακούτε τας φήμας περί κωλοτούμπας Γεωργίου και ότι δεν τον άφησε η μήτηρ αυτού ή περί διαρροής Σαμαρά που εχάλασε τη συμφωνία. Η αλήθεια είναι άλλη. Ο ΜόΝΟΣ που θα μπορούσε να σώσει την πατρίδα ως υπερκομματικός Πρωθυπουργός, ο Τσάκ Νόρρις, δεν δέχθηκε την θέσιν. Απλούν.


Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Η λύσις ώστε να μη χρεοκοπήσει η Ελλάς

Μάλιστα Κυρίες και Κύριοι, υπάρχει λύσις ώστε να μη χρεοκοπήσει το σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο τέρας και μαζί του το λατρευτόν όνομα της Ελλάδος. Λύσις ήτις θα επιτρέψει επίσης να ανέλθει το ΧΑΑ, να αυξήσουν τιμάς αι ζομβι τράπεζαι και να επιτύχει η δημοπρασία των εντόκων αυτής της εβδομάδος- έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι να το καταφέρουν μπας και πληρωθούν οι παραγωγικότεροι Έλληνες, οι ΔΥ.

Ηύρον δε αυτήν την λύσιν καθήμενος εις την βεράντα εξοχικής μου οικίας αναμένων την καταγίδα. Και η λύσις είναι αύτη: να αναλάβει Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών ο Τσακ Νορρις.

Αισιοδοξειτε Έλληνες, υπάρχει ελπίς...

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Ταμειακά


Η της εφημερίδος ανάγνωσις, απόλαυσις σπανία κατήντησε, λόγω ελλείψεως χρόνου. Αλλά, αποδίδει κατα καιρούς ενδιαφέροντα πράγματα, όπως λχ το σημερινό. Αναγιγνώσκων λοιπόν, έπεσα πάνω εις την μηνιαία λογιστική κατάσταση της Saxo τραπέζης ήτις πολύ μοι ήρεσε και χρησιμοποιούσα ήδη κατα τα εν Λονδίνω έτη (δεν έχω λογαριασμόν εν Ελλάδι). Καλοί οι αριθμοί, αλλά ιδιατέρως μοι προεξένησε την προσοχήν το ταμείον της: 35,02 ευρώ. Όσον περίπου δηλαδή λέγουν τινές ότι έχει μείνει και εις έτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετά τας μαζικάς αποσύρσεις.
Έτσι είναι. Συντόμως θα γίνονται θαύματα με τόσα μετρητά. Ίσως δε αγοράζεις και ολοκλήρους τράπεζας ως παλαιώθεν λέγω εις τον σπάταλο ταυρώδη ανιψιό που τρώγει τα χρήματά του εις τα φλιπεράκια και τας ΑΜΚ της ΑΤΕ αντί να αναμένει τας αποκρατκοποιήσεις...

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Ζητήματα Πίστεως

Η νυν κρίσις, κρίσις πίστεως εστί. Έλλειψις πίστεως εις το πολιτικόν σύστημα και ιδιαιτέρως εις την ικανότητα αυτού να διαχειρίζεται έναν τοσούτο σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο οργανισμό όπως το "δημόσιο", έλλειψις πίστεως προς τα χρηματοπιστωτικά (να την πάλι) ιδρύματα, έλλειψις πίστεως εις το μέλλον μιας χώρας που δε φαίνεται να πηγαίνει πουθενά παρά μόνον κατά κρημνόν.
Μυστήριον πράγμα η πίστις. Η μεν παρουσία της και βουνά κινεί. Η δε έλλειψίς της καταρρακώνει. Αλλά, κάπου το ξαναείπον, η καθ'ημάς Ανατολή έκαμε την Πίστιν θυγατέρα της Σοφίας και αδελφή της Ελπίδος και της Αγάπης.

Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ο καιρός γαρ εγγύς.


Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Ελλαδικόν ατύχημα εν αναμονήι

Θα έγραφον "Εθνικόν ατύχημα", αλλά ως γνωστόν δεν πιστεύω εις την ξενικής προελεύσεως έννοια του έθνους.

Λοιπόν μετά και τη σημερινή "μεγαλειώδη" συγκέντρωση, ουδεμίαν έχω αμφιβολίαν ότι η συμβατική νομιμοποίησις του πολιτικού μας συστήματος βαίνει προς πλήρη εξάλειψιν. Και τούτο εγκυμονεί μείζονας κινδύνους, όσο και εάν και εγώ τους έχω παλαιόθεν τους απιστεύτους πολιτικούς της ΔΥΜΟκρατίας δια σφαλιάρας α λα Κωνσταντάρα. Διότι οι "αγανακτισμένοι" των οποίων το "Ελληνικόν όνειρον" δια μια θέσιν εις το σπάταλο-ανίκανο-διεφθαρμένο μεν, αλλά μια-χαρά-κατά-τα-άλλα δημόσιο ή/και μια μαιζονέττα εις τα Γλυκά Νερά κατέρρευσε άνευ επιστροφής, οι μέχρι τώρα ζώντες ησύχως με αυτό ακριβώς το "Ελληνικόν όνειρον" μετ'ου πολύ μετατρέπονται εις όχλον.

Και δυστυχώς κινδυνεύει η Ελλάς του 2011 να γίνει ως η Μακεδονία του 1991 (εγώ ακόμη την ενθυμούμε κυρ-επίτιμε). Να θέλουν μεν οι ξένοι να βοηθήσουν όσο μπορούν, αλλά εμείς να θέλουμε να ικανοποιήσουμε την μικροαστική χαζαμάρα του "μονά-ζυγά δικά μας". Δε μας έκανε η "Σλαυομακεδονία" τότε, τώρα οι πάντες την ανεγνώρισαν ως σκέτη "Μακεδονία" τη χώρα των Σκοπίων.

Η μαύρη αλήθεια είναι ότι ΠΟΤέ πριν δεν εδέχθη χώρα βοήθεια του ύψους της Ελλάδος, πολλώ δε μάλλον όταν έχει αποδείξει ότι είναι παντελώς ανίκανος να τη διαχειρισθεί. Και τούτο πολύ απλώς διότι οι Γερμανοί είναι στριμωγμένοι μαζί μας εις το Ευρώ. Εύγε εις τους ηγέτας που μας έβαλαν εκεί μεν, τα έχω ξαναπεί, τι ακριβώς θέλουμε τώρα δε? Ε? Να διαλυθεί η Ένωσις ή να μας οξωπετάξουν προς παραδειγματισμόν?

Τι ακριβώς θέλουν οι διαδηλωταί? Εικάζω να μας χαρισθούν όλα τα χρέη. Μα και ΠΑΛΙ εντός ολίγων ετών, τα ίδια κακάκια θα καταντήσωμεν με τέτοια ελλείμματα. Και διατί να μας χαρίσουν τα χρέη άνευ ανταλλάγματος? Καλό ως όνειρο μεν, μένει να ιδούμε εάν δια μίαν εισέτι φοράν θα μας μείνει ο μαξιμαλισμός δε.

Μακάρι να διαψευσθώ, ειλικρινώς.


Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Η άνοδος της μαϊμούς

Χαμός εχθές ε? Πόσο συν 5,5%? Ανόδου συνέχεια, πανζουρλισμός. Τώρα βεβαίως, αυτοί που ηγόρασαν κάτι θα ξεύρουν, εγώ έμεινα ξέμπαρκος και χαζεύω την άνοδο εκ του μακρώθεν.Λέγουσιν τινές ότι αυτό ήτο ετελείωσε, με τόσα εκατομμύρια τεμάχια Εθνικάρα να αλλάσσουν χείρας δε μπορεί, είναι πυθμήν, ίσως και οριστικός.

Εγώ πάλι τι να σας ειπώ? Δεν ξεύρω εάν η άνοδος είναι μαϊμού, μπορεί και να μην είναι, άλλως τε δε μπορεί να πίπτει και ες αιεί ως λέγουσιν φίλοι. Μια που πιάσαμε τα ζωολογικά πάντως είναι γνωστόν, ότι όσο υψηλότερα ανέρχεται η μαϊμού, τοσούτον περισσότερο κινδυνεύει υπό του φαινομένου της πυγοφανείας. Τουτέστιν, να φανούν τα απόκρυφά της.

Αλλά είπαμε, αυτοί που ηγόρασαν, κάτι θα γνωρίζουν. Ενώ προφανώς οι πωληταί είναι βλάκες. Αρχαιότατο επιχείρημα αυτό.ΥΓ Και που είπαμε ότι θεωρεί ο Καλοχαιρέτας καλό να αγοράσει? Πάλι θα τα λέμε? Μα αφού διορθώσουν τα αλλοδαπά εντός της ερχομένης και ίσως ήδη αφιχθείσης Άρκτου. Κι ας μην είναι ο απόλυτος πυθμήν, εσκοτίσθην.


.-