Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Θεολογικά, τρόπον τινά.

καὶ ἀνεστέναξε Σωσάννα καὶ εἶπε· στενά μοι πάντοθεν· ἐάν τε γὰρ τοῦτο πράξω, θάνατός μοί ἐστιν, ἐάν τε μὴ πράξω, οὐκ ἐκφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶν. αἱρετώτερόν μοί ἐστι μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον Κυρίου.


Τώρα βεβαίως φαντάζομαι ότι όλοι το έχετε ειδεί, αλλά έχων παρακολουθήσει την Κυρία Σωσάννα Βόϋλ (Suzan Boyle), ετερον τι ουκ ημπορεσα ποιείν ή απορείν. Το Σύμπαν ή ο Θεός ή τέλος πάντων όστις κάμει τα αδύνατα δυνατά έχει ενίοτε περίεργον αίσθησιν του χιούμορ. Αλλά ήτο ωραία η εικών και η αριστοτελική "περιπέτεια", η ανατροπή καθώς θα λέγαμε σήμερον.Α, ναι, εκάστην φοράν που βλέπω το αρχικό βίδεο συγκινούμαι. Η ώριμος πλην αφίλητος άνεργος παρθένος με την αγγελική φωνή, το πρώτον λοιδωρείται υπό των κυνικών και κατόπιν δοξάζεται. Κρίμα που δεν την είχαμε ανακαλύψει ότε η φωνή της ήτο νεαροτέρα (αλλά την ανεκάλυψε ο άλβατρος). Ποτέ δεν είναι αργά ωστόσο. 

Ναι, ναι, παρηγορία εις τον άρρωστο, ως που να εβγεί η ψυχή του ηκούσθη αυτό.


Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Πασχα της Δυσεως

Αυτά παθαίνεις αμα δεν έχεις εμπιστοσύνη εις τον τόπον σου. Η λατρεμένη μου ΕΤΕ, το ελληνικόν χρηματιστηριον δηλαδή, κατά το μάλλον ή το ήττον, καλπάζει διψήφια ποσοστά από εκεί που την άφησα. Και ιδού, μόλις σήμερον, μπορώ να ειπώ ότι ακολουθεί ο Αμερικάνος, επί του οποίου ήνοιξα μακράν θέσιν περί τα 800, ικανοποιητικώς. Αντε ωρέ παίδες να ειδούμε και καμμία ευμορφία. Αντε να ειδούμε το Πάσχα της Δύσεως και εις την τσέπην μας.

Ναι, ναι, αντιστάσεις στηρίξεις, η επιστροφή της μαμάς -Αρκτου κοκ, αλλά να ειδούμε και ολίγον διάφορον εις το πανταλόνι. Ευελπιστούμε ως εκ τουτου ότι το Πάσχα της Δύσεως δε θα σημάνει δύσιν του Πάσχα δια την ωραιοτάτη αύτη ανωφέρεια - την και "ανωφέρεια Στούπα" καλουμένη.

Αντε να ειδούμε λοιπόν δι'ότι αι Άρκτοι ανασυντάσσονται δια τα μετά το Πάσχα και έως τας αρχάς Μαϊου, οπότε το παντελονιάζειν φυγείν αδύνατον. Λαμπράς πασχαλινάς ανωφερείας ωστόσο νομίζω ότι έχωμεν ξαναειδεί επέρυσι (πολύ το μονάστερο, δι'ότι αφού είχα προειπεί δια ανωφέρεια, ομιλούσα περί μελλοντικής πτώσεως και δεν αρέσουν αυτά) και ευελπιστώ ότι δε θα απογοητευθώμεν και εφέτος. Το έχουν συχνάκις αι θρησκευτικαί εορταί και είναι και δίκαιον, να κάμωμεν Πασχα σαν άνθρωποι, ολο νηστεία και νηστεία εβαρέθηκα - Θεε μου σχώρα με. Εχει βεβαίως και τη γλύκα της η άσκησις, αδημονείς δια την Ανάστασιν.

Οψόμεθα και ευελπιστώμεν λοιπόν.

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Ανησυχώ ολίγον, αλλά δε βαριέσαι!

Κατ'αρχάς ευρίσκομαι εν συγχύσει. Ανοιξα μεν θέσιν μακράν περί τα 800, μέγα σημείον καμπής κατ'εμέ, όπως ενδεχομένως ειδατε και χαίρομαι που ανήλθαμε. Ωστόσο με προβληματίζει ακόμη η αδυναμία διασπάσεως του 839. Εάν δεν ειδώ αυτό δεν είμαι βέβαιος πώς μπορώ να αισθανθώ ασφαλής. Οπότε απλώς θα αρκεσθώ να ανοιγοκλείνω θέσεις περί το 800 (εάν ανεβοκατέβει), και ό,τι ήθελε προκύψει, ή να κάμω περαιτέρω αγοράς μετά πειστικήν διάσπασιν του 839. Τουτέστιν τίτλων εν Ελλάδι, όπου αυτή την φοράν δεν εξετέθην.

Τα ίδια Παντελάκη μου δηλαδή, αλλά ειλικρινώς ακρη δε βγάζω και δια να είμαι ειλικρινής η περίπτωσις επιστροφής της μαμας-Άρκτου παραμένει και ο κίνδυνος ελλοχεύει. Ίσως να έχουμε και κίνησιν εντός εύρους, δεν μοι είναι καθ'ολου σαφές το πράγμα. Βεβαίως ενίοτε η ανησυχία είναι καλό πράγμα, αλλά με αυτά και με αυτά τα θυμοσοφικά, λαβέ το ωόν και δος αυτώ κουράν.

Οπότε αντί να προσπαθήσω να προβλέψω, απλώς παρακολουθώ και ό,τι ήθελε προκύψει.

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Δια δυνατούς λύτας

Καλά ωρέ παίδες, τι εγένετο σήμερον (Τρίτη)? Τι απώλεσα?

Χμμ, βρε λες να έχωμεν ανωφέρεια αξία παρακολουθήσεως?

Ίσως (που να ξεύρω?), αλλά αυτό θα μοι το ειπεί το πρώτον η διαρρηξις με δυνατούς όγκους του 800 του S&P500 και κατόπιν βεβαιως η διαρρηξις του 840. Επίσης σημα τοποθετήσεων θα έδιδε (κατ'εμέ) η γνωστη ζώνη των αλώσεων. Ό,τι έλθει πρώτον.

Οψόμεθα λοιπον και παρακολουθούμε ινα μη εκτός νυμφώνος βρεθουμε. Α, και μηντο λησμονήσω: τρελλο σουξε οι πενηντάρηδες (των δεικτών και ουχί μόνον), έτσι? Όχι να μην λένε μερικοί μερικοί κυνικοί νέουρες...