Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Προς εποχήν αγορών

Καθώς η εγχώριος αγορά έχει λάβει την από καιρού προβλεπομένη κατιούσα, προκύπτει το ερώτηα: μήπως να αγοράσω? Τώρα βεβαίως θα μου ειπείτε, τέτοια ώρα τέτοια λόγια Θρασύβουλε.

Κι όμως, καθώς η αγορά προσεγγίζει νέα χαμηλά υπάρχει πειρασμός. Άλλως τε ακόμη και το μηρσηνικόν 1023, δηλωθέν προ ετών ως άκρον σμήνους ενδεχομένων τιμών ΓεΔει δεν απέχει πάρα πολύ, υπό την έννοια πως ότε υπάρχει σοβαρά πιθανότης ανακάμψεως τε και βορειοστρόφου κινήσεως ανέχεται ο παίκτης ένα περιθώριο απωλειών. Και βεβαίως, όσο πίπτει ο δείκτης, τόσο η πιθανότης μετατρέπεται εις βεβαιότητα.

Διατί λοιπόν να μην αγοράσω σήμερον; Διότι κατά τα μεν τεχνικά, ουδέν προσφέρεται, κατά τα διεθνή, οι έξω δεν έχουν εισέτι διορθώσει και κατά τα καθ'ημάς, η οργή των πολιτών, αλλά και των βαχαλιαρέων της προοδευτουριάς δια τα άδικα και ακραία μέτρα εις τα οποία μας έχει καταδικάσει το σπάταλο, ανίκανο και διεφθαρμένο "δημόσιο" ώστε να σώσει τα προνόμιά του και των κομματικών στρατών του, η οργή λέγω, ακόμη δεν έχει καν φανεί.

Έσσεται ήμαρ. Αλλά πλήν βραχυχρονίων αντιδράσεων είναι πολύ ενωρίς και πολύ αργά.

ΥΓ Έχω δηλώσει αλλαχού, ότι διάσπασις του κάτω εύρους της ζώνης των Αλώσεων (1204) θα με οδηγήσει εις σταδιακήν αυτοματικήν τοποθέτησιν εις τίτλους επιλογής και δεν βλέπω λόγον ίνα αλλάξω εισέτι αυτήν την εκτίμησιν.

1 σχόλιο:

geokalp είπε...

όσοι διάβασαν τα ..μηρσηνικά νούμερα ..τόόόόόόόόότε, μάλλον δεν θα πρέπει να τα έχουν ξεχάσει!