Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

᾿Εν πόλει ᾿Ιόππῃ


ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει ᾿Ιόππῃ προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην
μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρις ἐμοῦ· (...)
εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ἐγὼ δὲ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν Θεόν; ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν λέγοντες· ἄρα γε καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ Θεὸς τὴν μετάνοιαν ἔδωκεν εἰς ζωήν.


Ενεθυμήθην σήμερον τον φίλον Δόκτορα Βασίλειον, ος συνέγραφε παλαιότερον το ιστολόγιον "Πυρρώνειαι αναζητήσεις", ομόσταυλο ημών πρό της αθλίας εκδιώξεως ημών εκ του τόπου εκείνου. Τον ενεθυμήθην δε, δυοίν λόγοις: το πρώτον ειδώς ότι εν πόλει Ιόππηι, αραβιστί Γιάφφα, το νύν Τελ Αβίβ-Γιαφφό (Λόφος της Ανοίξεως-Ιόππη) καλουμένη, απώλεσε η τοπική αγορά 6,99% και τελευταίον που αλληλογραφήσαμε ευρίσκετο εκεί.

Τον ενεθυμήθην όμως και εξ ετέρου λόγου: ήτο γαρ ο Δρ μεμυημένος εις την των άστρων μελέτην. Ο Καλοχαιρέτας λοιπόν, όλως τυχαίως, έπεσε τις άλλες επ'άρθρου, αναφερομένου εις τους Ερμού κύκλους. Ο πλανήτης Ερμής, των τε εμπορευομένων και κλεπτών προστάτης, λοιπόν επαναλαμβάνει εφέτος με ανατριχιαστικήν εγγύτητα τας κινήσεις τας οποίας έκαμε το 1932.

Θα μου ειπείτε: τι μας τσαμπούνάς Θρασύβουλα καλοκαριάτικο και εν τω μέσω νηστείας. Δεν αναμένω να με αντιληφθείτε αμέσως, ακόμη και υμείς οι σαφώς-υπέρ-το-μέτριον-της-νοημοσύνης-του-παχυδέρμου-νεοέλινα αναγνώσται Καλοχαιρέτου. Αλλά, δείξατε ολίγη υπομονή: το 1932 ήτο το έτος του απολύτου (ονομαστικού) πυθμένος του Κράχ του 1929. Μεταξύ άλλων δε ήτο και το έτος της προηγουμένης ελλαδικής χρεοκοπίας (τυχαίον?), επίσης επί Βενιζέλου (του το δέμας μικροτέρου και μεγέθει μεγαλυτέρου).

Τώρα θα μου ειπέιτε και με το δίκαιο σας, μα είναι τοσούτον μακράν οι δείκται των ΗΠΑ του προηγουμένου τους πυθμένος!

Ναι, καλά, απλώς βλέπετε μια μαγικήν εικόναν. Βλέπετε το 1932, τα δολλάρια ήσαν ισοδύναμα του χρυσού, ενώ τώρα είναι τυπωμένος αήρ κεκοπανισμένος (ξαναδιαβάστε το τεμάχιον και τα προηγούμενα, αξίζουν,κι ας τα λέγω από ετών). Μετρούμενος δε ο Δοω εις χρυσόν έκαμε μόλις νέον χαμηλόν της παρούσης Μεγάλης Άρκτου. Επειδή εδώ που ευρίσκομαι δεν έχω διαθέσιμην την δύναμιν των υπερυπολογιστών και τα λοιπά τζουβλέκια, εζήτησα από τον αγαπητόν mc να μου κάμει το διάγραμμα Δοω δια χρυσός, μοι έστειλε τον SP500 από το 1992 και εντεύθεν και ιδού το προφανές:
Αυτά τα ολίγα και εις όσους με ερωτούν ιδιωτικώς και εις όσους διερωτώνται, δεν ξεύρω που είναι ο πυθμήν, αλλά εικάζω, είμαι λίαν εύχαρις που δεν έχω χαρτιά και απλώς αναμένω να τελειώσει η ταλαιπωρία. Θα τελειώσει, το πότε ακριβώς αγνοούμε. Άλλως τε όπως κάπου ανέφερε κάποιος συγγενής μου (ο dell ήτο ή ο mc? ξεχνώ), ούτε 7% δεν έπεσε η αγορά της Ιόππης, πώς κάνετε έτσι? Χα, ωρε και τι συγγενείς έχω!

Καλήν άσκησιν, γρηγορείτε και προσεύχεσθε!


5 σχόλια:

mc είπε...

Ο mc, μπάρμπα.
Εάν δεν πάει κάτι στραβά με τον data vendor, να το αντίστοιχο chart του Indu:

http://www.trend-mc.com/mc73_indu_gold.gif

EKTΩΡ είπε...

Λαβουσης της σεμνης τελετης τελους, δικαιουται τις πλεον να ανακραξει σπαραξικαρδιως :

O Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν τω κόσμω σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου ‘ X A ’ εν τόπω φωτεινώ, εν τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παν αμάρτημα το παρ’ αυτού πραχθέν εν λόγω ή έργω ή διανοία, ως αγα¬θός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ος ζήσεται και ουχ αμαρτήσει, συ γαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιο¬σύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια.

Αιωνια η μνημη του Χ Α , χα χα χα !

Εκτωρ ο Ξιφομαχος.

Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας είπε...

Χα, χα, μα, ότε εμφανίζεται ο "ρεφάραμε και γουστάρουμε πολύ" και τον πενταστερώνετε, τι περιμένετε?

ΠΥΡΡΩΝΕΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ είπε...

Το τάιμινκ της αναφοράς του "φρονήματος εκτός των τειχών" στα όσα αστρο-λοϊδια είχα γράψει τότε είναι πραγματικά καταπληκτικό... Σήμερα επιστρέφοντας από Ζυρίχη στην όμορφη Αθήνα έκανα παρόμοιες σκέψεις διαβάζοντας τους "άρχοντες της οικονομίας"
http://www.amazon.com/Lords-Finance-Bankers-Broke-World/dp/159420182X
Όσο για το έτερον ανάδελφον έθνος (των Ιουδαίων)... "Πλήρωσαν" την αργία του Σαββάτου, και μάλλον άδικα, διότι σε αντίθεση με εμάς η οικονομία του κράτους είναι ανθηρή, ενώ ο κόσμος δύσκολα τα φέρνει βόλτα :)

Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας είπε...

Χε, χε, καλώς ωρίσατε λοιπόν!