Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ουδός τριετίας

Έτσι, έτσι. Να ειδώ τώρα οι Αλαμανοί με την κρίσιν επί της ουδού των θα συνεχίσουν να κάμουν τους κινέζους?

Λοιπόν, αρκετά με τας βορείου τύπου βλακείες. Ή τυπώνουμε ή πάμε δια τα πολύ χειρότερα.

Έχω επανειλημμένως ειπεί και το βλέπω να αναπαράγεται, ότι ουδείς γνωρίζει πώς και διατί βγαίνουν τα τεχνικά, αλλά βγαίνουν. Και ότε μας λέγει ο Κοντράτιεφ ότι 2012-13 κ 14 θα είναι σκληρά έτη, δεν γνωρίζωμεν διατί, αλλά καλό είναι να προετοιμαζόμεθα. Η Μεγάλη Άρκτος επιστρέφει.

Και καλόν θα είναι εν Ελλάδι να ευρούμε μιαν άκρην μετ'αλλήλων, ακόμη και μετά των σταλινικών ή των ακροδεξιών διότι δεν πάμε καθόλου καλώς.

Μ'αυτά και μ'αυτά όμως εντός μηνός θα έχουμε σχεδόν παραμονή Χριστουγέννων. Με το καλό!

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Προς πιστωτικήν συντριβήν

Τώρα βεβαίως κανονικώς, έπρεπε να είμαι εύχαρις: ο αγαπητός Λουκάς είναι Πρωθυπουργός, το ΧΑΑ πάει εκεί που υπέθεσα, η χώρα αρχίζει σιγά-σιγά να βλέπει ότι το σπάταλο, ανικανο και διεφθαρμένο "δημόσιο"¨χρειάζεται εκ βάθρων αλλαγάς.

Δεν είμαι καθόλου όμως και τούτο διότι οι έμπροσθεν κίνδυνοι διαγράφονται τεράστιοι. Τώρα βεβαίως θα μου ειπείτε και τι έγινε, κοντρα καιρός. Ίσως ναι, ίσως όχι.

Μοι είναι απολύτως σαφές ότι η αμέσως επομένη περίοδος κινδυνεύει να αποτελέσει περίοδον απολύτου πιστωτικής συντριβής που εδώ που τα λέμε εν Ελλάδι τη ζώμεν ήδη. Πώς ήτο τότε που έσκασε η Lehman? Εις το πολλαπλάσιον. Εάν δεν λέγεσαι Γερμανία την σήμερον αι αγοραί σε τιμωρούν. Δεν είναι μονον η Ελλάς. Είναι πας μη Γερμανός περίπου. Αυτό είναι απολύτως γελοίον και ασφαλώς μη διατηρήσιμον.

Το καλό με την χώραν μας είναι ότι εάν όλα πάνε καλώς και λάβει πιστώσεις θα περάσει την θύελλα μη εντελώς συντριβομένη. Εάν όχι, θα πληρώσει τα χαϊρια των ηλιθίων αποφάσεων και χειρισμών των εκπροσώπων της οικογενειοκρατίας και θα αποτελέσει την θρυαλλίδαν ή/και το θύμα της συντριβής. Το απεύχομαι από βάθους καρδίας και ελπίζω να μη μας τύχει διότι τα έως τώρα προβλήματα και δυσλειτουργίαι της χώρας θα φαίνονται παιδική χαρά ενώπιον των αποτελεσμάτων αυτών εις την ανεργίαν, τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και την καθημερινότητα των συμπατριωτών ημών. Και τότε η αποστολή του αγαπητού μου Λουκά, να παραμείνει η χώρα εις το Ευρώ δε θα έχει καν νόημα.

Γρηγορείτε και προσεύχεσθαι. Αλλά, καλού-κακού προετοιμασθείτε κιόλας.