Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Αίσιον και ευτυχές το 2013!

Εις πολλά έτη φίλοι μου! Αίσιον και ευτυχές το σωτήριον έτος 2013!

Καλα πάτε βλέπω, εύγε. Αι τράπεζες οχι και τόσον, αναμενόμενον. Είπον εις ανύποπτον χρονον ότι δε βλέπω λογον να αγοράσω ΕΤΕ ει μη μόνον πέριξ ή και υπό του ευρώ και δε βλέπω λόγον να αλλάξω γνώμην.

Όπερ αναμένω. Καλό λίαν το ραλλακι και η ανωφερεια και την άξιζε το ΧΑΑ, αλλά τα δικά μου τα χαρτιά έχουν ακόμη δρόμο. Ασε που πάσα ανωφερεια μετ´ ού πολύ τελειούται, το θέμα ειναι βεβαίως το πού.

Εδώ ειμεθα και θα τα λέμε. Υγιείαν εύχομαι, προκοπή και πάσαν ευτυχίαν προσωπικήν τε και οικογενειακήν.

Καλή χρονιά!