Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Το του Φραγκίσκου θρήσκευμα

Τι έγινε? Την έπιασαμε την κορυφουλα ε? Δόξα τω Θεώ.

Με ερωτούν φίλοι τινες: έχει κι αλλο κάτω? Σήμερον γαρ ολίγον μόνον έπεσε. Και απαντώ: ειναι ο Πάπας Φραγκισκος καθολικός?

Θα ξαναδούμε τιμας υπό τάς 1000 μονάδας ΓεΔει?

Θα εκπλαγώ έως τρόμου εάν ο Πάπας ειναι προτεστάντης.

Την ακριβήν πορείαν αγνοώ, καίτοι εικάζω.

Και δεν ομίλω περί του Επισκόπου Ρώμης.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Πού υπάγετε ωρε κλεπτόπουλα;

Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά!

Μοι έγραψε ο αγαπητός φίλος Νικόλαος που με παρακολουθεί ίνα συγγράψω εκ νέου. Χάριν αυτού λοιπόν επανακάμπτω δια βραχέως σημειώματος.

Δεν γνωρίζω εάν ανίσταται η οικονομία, ειλικρινώς το εύχομαι και τωόντι υπάρχουν σημεία. Γνωρίζω όμως λίαν καλώς οτι η τραπεζική ανωφερεια ειναι πανηγύρις ή μάλλον δια τάς πανηγύρεις. Που πάτε ωρε κλεπτόπουλα;

Δεν θα αναφερθώ εις τα απίστευτα σκάνδαλα που μοί δοκεί συμβαίνειν εν τω τραπεζικώ κλάδω. Το πώς δηλαδή ευρέθη ο Δρ Λάτσης μεγαλομέτοχος της Εθνικάρας και κοντεύουν να τον κάνουν και εθνικό ευεργέτην. Ή το πώς έφθασε η Πειραιώς να γίνει η (πρώτο)δεύτερη τράπεζα της χώρας. Με τα δανεικά των φορολογουμένων βεβαίως. Αλλά, μα την αλήθεια, πόσο παραπάνω θα τα πάτε τα τραπεζοχαρτα;

Ισως εσκωρίασα, ίσως ζηλεύω οου καιτοι ενημέρωθην έμεινα εκτός. Αλλά, λέγω την πάσαν αλήθειαν ότε λέγω ότι καλώς ή κακώς εγω τάς είχα δια περίπου μηδενικής αξίας μετοχάς. Ισως έσφαλα.

Ισως και όχι. Αλλά, ότι αναβαίνει, καταβαίνει. Και καλόν ειναι να το έχουν υπόψιν οι παίκτες πάντων των παιγνίων υψηλού κινδύνου.

Ασφαλώς και κανείς κουμάντο στα λεπτά του και ουδέποτε προτρέπει ο Καλοχαιρετας εις αγοραπωλησίας.

Χριστός Ανέστη!