Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Συντομος επί χάρτου άσκησις

Καθώς βλέπω μια ακόμη ερυθρά ημέρα κατά το άνοιγμα, ο νους τρέχει προς την αναπόφευκτο άνοδο. Ναι, ναι, θα έλθει, απλώς αγνοούμε το πότε. Μια άνοδος της τάξεως του 50% είναι μέσα στο παιγνίδι της Αρκτου, όσο μεγάλη και να είναι. 

Ας υποθέσωμεν λοιπόν ότι μια τέτοια άνοδος έρχεται. Που θα φθάσει? Λογικώς εις μια των πορηγουμένων (προσωρινών) στηρίξεων. Εάν λοιπόν το γνωστό μας παίγνιο του Κυρίου Έκο αποδειχθεί καλός οδηγός δια μίαν εισέτι φοράν, τότε θα ημπορούσε να είναι αριθμός αποτελούμενος εκ των ψηφίων 0,1,2,3. Χμμμ. Εάν η άνοδος είναι της τάξεως του 50% από αυτόν, τότε προκυπτει ότι δεν είμεθα και τόσο μακριά από τον πυθμένα αντιδράσεως. Βεβαίως εάν ο στόχος είναι λχ το 2031 ή το 2013, τότε δεν είμεθα και τόσο κοντά. Εάν  όμως είναι το 2301, ε τότε είναι καλλίτερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει πάντως, δεν είμεθα και τόσο μακράν όσο εις τας 5000. Να αγοράσω λοιπόν? Να ειδούεμ πώς θα πάει η μπορα αυτή και θα τα πούμε. Ασφαλώς ουδέπω προτείνω αγοραπωλησίας, έτσι? Ο καθείς αφεντικό εις τα κεφάλαιά του.

Υπομονή, επιμονή και εγκαρτέρησις. Καλον είναι να ενθυμούμεθα κατά την άνοδον ότι θα έλθει και η πτώσις, αλλά και κατά την πτώσιν ότι θα έλθει άνοδος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: