Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Επίδειξις οΔόΝΤων

Ωχ, ωχ, ωχ! Ακριβώς τα πράγματα εξελίσσονται ακριβώς όπως εφοβούμην. Το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον απέστειλε ειδικον κλιμάκιον εκτός προγράμματος, δια να ειδεί εις ποίο χάλι ευρίσκεται η χώρα. Και φυσικά είδαν ότι ουχί μόνον ευρίσκεται εις κακό χάλι, αλλά και ότι ο παράγων "πολιτική αστάθεια" θα την οδηγήσει μετά μαθηματικής ακριβείας εις έτι χειρότερον.

Τα έχω ξαναειπέι πλειστάκις: η χώρα έχει ήδη χρεοκοπήσει υπό την έννοια ότι μια σοβαρή δυσκολία θα την οδηγήσει προς στάσιν πληρωμών αφού ΟΥΔέ παράγει τίποτε πλην των εξαιρετικώς ευαισθήτων ή κυκλικών υπηρεσιών (τουρισμός, ναυτιλία, αναπτυξις ακινήτων), ΟΥΔέ της έχει μείνει και πολύ πράγμα να πωλήσει ή να δανεισθεί. Ακόμη και η ύπαρξις μελλουσών γενεών έχει υποθηκευθεί, όπως πλειστάκις έχουμε ειπεί. Και οι αγέννητοι χρωστούν εν Ελλάδι και ως εκ τούτου δεν γεννιώνται.

Όχι ότι αναμένω πραγματικήν, γενικήν στάσιν πληρωμών - μερική βεβάιως υπάρχει εις τα νοσοκομεία λχ. Όχι βεβαίως, σιγά μην αφήσουν οι Γερμανοί να δημιουργήσουν προβλήματα εις το νόμισμά των οι "νεοελινες". Όχι, όχι, μετά (περίπου) βεβαιότητος η χώρα θα σωθεί προ του χρεωστασίου, μόλις η πλήρης ανικανότης της κεντρικής κυβερνήσεως να διαχειρισθεί το μέγεθος της κρίσεως γίνει απολύτως σαφής τοις πάσιν, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ. Μην υπενθυμίσω τι έγινε εν Ουγγαρία: πάγωμα μισθών, κατάργησις δώρου Χριστουγέννων, φόροι κοκ. Δυσβάστακτα πράγματα και οδηγούντα προς ύφεσιν. Και ούτως ή άλλως εγώ τουλάχιστον αναμένω αν όχι ΚΑΤάΡΡΕΥΣΙΝ των φορολογικών εσόδων εν τω μέσω κρίσεως και ασταθείας τους επομένους μήνας και έτη, πάντως δραματική μείωσιν των. Περί επιτηρήσεως δεν το συζητώ καν το επίσης προφανές από πολλού καιρού. Ας διαψευδε όσο ήθέλε το Υπουργείο, το "Φρόνημα" ήτο "καθ'οδόν επιτηρήσεως".Και αυτή είναι μονον η αρχή. Αργά ή γρήγορα το χάλι μας θα γίνει πασίδηλον.

Ζώμεν επί πολλάς δεκαετίας με τα ψέμματα και τα παραμύθια της προοδευτουριάς, αριστεράς τε και δεξιάς, με τις άδικες και τεμπελχανάδικες σαχλαμάρες των ξενόδουλων ιδεοληψιών ή την παρακμή του καταναλωτισμού των αντιπροσώπων ξένων συμφερόντων άνευ παραγωγής. Και μη μου ειπείτε πάλι ότι εκτίθεμαι. Ναι εκτίθεμαι, αλλά συνήθως δεν εκτίθεμαι παρά μονον εάν έχω διαίσθησιν ότι το πράγμα πάει κάπου και αφού ειδώ τα νούμερα. Και τα νούμερα της Ελλάδος ΔΕΝ βγαίνουν.

Ανησυχεί σου λέει η Καθημερινή το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον. Καθ΄όλου. Το ΔΝΤ απλώς δεικνύει του οΔόΝΤας. Η Ελλάς θα έπρεπε να ανησυχεί με το χάλι εις το οποίον έχει φθάσει.

Αλλά που.

ΥΓ Α, μην ξεχαστώ. Από της σήμερον το "Φρόνημα" θα αντανακλάται και αλλαχού: http://thrassakos.blogspot.com/

Όλα θα πάνε καλώς και δε θα φύγουμε εκ της εστίας ημών, αλλ' εάν όχι, θα μας ευρείτε και εκεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: