Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Εύγε!

Αναγιγνώσκω εσχάτως και χαίρω όλως ιδιαιτέρως με τα σχόλια του "Εκηβόλου" (ωραίο παρώνυμον και κατά κόσμον Μ. Γελάνταλις) υπέρ των χρηστών που εσχολίαζαν κατά καιρούς εκεί, ιδία δε του αγαπητού zelis677.

Ειλικρινώς δεν δύναμαι να κρύψω την συγκίνησίν μου, αλλά και την χαρά, που βλέπω να αναγνωρίζει δημοσιογράφος τους σχολιαστάς του. Η διαδικτυακή μου γνωριμία με τον zelis677 εξεκίνησε το θέρος του 2007, και εάν και δε συμφωνούμε πάντοτε περί τα χρηματιστηριακά, οι σχέσεις μας έχουν κινηθεί μεταξύ της κοσμιότητος εν διαφωνία και της εγκαρδιότητος.

Δεν δύναμαι παρά να του αναγνωρίσω και εγώ ευθαρσώς την ηυξημένη οξυδέρκεια και την επιτυχία εις το να διακρίνει το σωστό ποντάρισμα, και δεν ομιλώ βεβαίως περί τα αμιγή χρηματιστηριακά, αλλά εις τους δημοσιογραφούντας προς τους οποίους ενεπιστεύθη την άποψίν του. Η αναγνώρισις Εκηβόλου προς τους εκεί σχολιάζοντας, αλλά και η ανάδειξις του φίλου Φαύλου και ετέρων αναλυτών εκ του neoforum.gr με συγκινούν όλως ιδιαιτέρως. Και δε θα φεισθώ επαίνων: εύγε και εις τους μεν που επένδυσαν εις τους δε και εις τους δε που ουχί μόνον δεν τους εδίωξαν, αλλά και τους αναδεικνύουν.

Αποδέχομαι δε ασμένως την εμήν αδυναμία προβλέψεως του ποίος εν τω μικροκόσμω της εν Ελλάδι δημοσιογραφίας ήτο το ορθόν ποντάρισμα. Ως εκ τούτου, διότι έτσι είναι η φύσις των πραγμάτων, οι φίλοι "πληρώνονται" δια το ορθόν ποντάρισμά τους επί των σωστών ίππων.

Περί της εμής αδυναμίας αντιστοίχως, τουλάχιστον έχει καταγραφεί το πότε εξήλθον χρηματιστηριακώς. Εντός του Οκτωβρίου 2007, ότε ακόμη ο Dow εκινείτο περί τας 14.000 μονάδας, o δε ΓεΔείς τας 5300. Ο δε προαναφερθείς Φαύλος, ορθώς σημειώνει εν τοις σχολίοις ότι το πλαίσιον άξιζε αναγνώσεως.

Ωστόσο, ω φίλοι Καλοχαιρέτου, δεν είμαι κανας προοδευτουριάρης να κάθομαι να μυξοκλαίγω. Η ζωή συνεχίζεται. Ο μεν ζέλις επέλεξε ορθώς ενωρίς το που θα γράφει, ο Φαύλος αργότερον, ιδού και εγώ επανέρχομαι δόξη και τιμή και δη εδώ όπου ουδείς μπορεί να μου στερήσει ετσιθελικώς το δικαίωμα να εκφράζομαι.

Ως προς δε την αγορά, έτερον τι δεν δύναμαι ειπείν, ει μη αυτό που έχω το 2008 διατυπώσει και επαναδιατυπώσει λεπτομερέστερον προσφάτως (λειτουργώ με μακρούς κύκλους και δεν αλλάσσω ευκόλως).

Εύγε και πάλιν εις τους φίλους δια τας ορθάς αυτών επιλογάς ως προς του που ενεπιστεύθησαν τας απόψεις τους και ημείς θα τα λέγουμε από εδώ και με αναδημοσιεύσεις όπου δεν βαριέται ή δεν αρνείται ο ανιψιός, τουτέστιν το mantri.gr και το marketzone.gr. Και εάν υπάρχει τόπος τις έτερος, ευχαρίστως να αναδημοσιευθεί και εκεί.


Έτερον τι ουκ έχω ειπείν, πλην του ότι αναχωρούμε κι εγώ και αυτός προς το εξωτερικόν. Οι παλαιοί φίλοι γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό.

Υγιαίνετε!

2 σχόλια:

meletis είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=SfRh4zzC_NU

geokalp είπε...

μια καλησπέρα από μένα