Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Αλληλούια!

Λίαν καλα τα νέα της κούρας, αν και θα επιθυμούσα οι μη συμμετέχοντες να μην πληρωθούν. Μακάρι να ευθημησωμεν ολίγον.

Διαγραμματικως, οψόμεθα τι τέξεται η επομένη περίοδος. Προς το παρόν απεφεύχθη δίασπασις λαιμού.

Αμήν και εις την πραγματική οικονομία, να σταματήσουν να κόβουν οι άνθρωποι τον λαιμόν τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: