Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Ουδεμία προσευχή υπέρ των ΄Αρκτων

Αυτό ήτο. Εμεινα μόνος επιφυλακτικός και εις, ίσον ουδείς. Άρα, εφόσον η πραγματικότης δε συμφωνεί με τας πεποιθησεις μας, τόσο το χειρότερον δια την πραγματικότητα. Εσφάγη η Άρκτος και εξεδάρει και ιδού το τεκμήριον.


Εν ΗΠΑ, ο Δοω του οποίου δικαία τιμή είναι υπό τας 10.000, ευρίσκεται ήδη υπέρ τας 12.000 και πάει γερά, δαπάναις του τυπογραφείου και ενώ υφ'ημών ανεμένετο πτώσις αυτήν την εβδομάδα (βιάζεται τις?). Εις τα ημέτερα δε, αναμένει την χώραν μέλλον λαμπρόν και άπαντα τα προβλήματα ελύθησαν. Πάμε προς νέα υψηλά. Τι άλλο να κρύπτουν οι παραβολικαί ανωφέρειαι πλην του προφανούς?

Βεβαίως εάν ηργάζετο και κανένα λεωφορείο, θα ήτο εισέτι καλλίτερον, αλλά με τόσο χρήμα που μοιράζει το μαγαζί, παίρνουμε και ταξί. Πώς? Δεν πάει πουθενά επειδή έχει κολλήσει στην κίνησιν? Σημασία έχει το χρήμα που θα μας επέτρεπε να πάμε κάπου εάν τα πράγματα ήσαν αλλιώς, έτσι δεν είναι?

Έτσι θα είναι.

2 σχόλια:

mc είπε...

Κι εσύ τέκνον Μπάρμπα; Σας την έχω στημένη, ταυράκια! Εκεί, σε κάνα -2, αφού ασφαλώς έχετε πάρει τουλάχιστον 15-20% από την (Κ/ΑΚΜΟ20). Μιλάω για ΕΤΕ (ήδη έχει συμβεί αυτό που ήθελα να δω ως αρχική συνθήκη). Προσοχή, "έξυπνο χρήμα", θα σε πουλήσω για ένα κομμάτι ψωμί!

Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας είπε...

Ασε ανιψούλη, ηγόρασα μερικά τεμάχια ΕΤΕ με βαρεία καρδία. Αλλά, που θα πάει θα γυρίσει...