Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Η διαδοχή του Πέτρου

Προφανώς η πλέον σημαντική είδησις ειναι η παραίτησις του Επισκόπου Ρώμης. Ιστορική στιγμή.

Ιστορικάς στιγμάς επίσης έζησαν όσοι ασχολούνται με το carry-trade. Ούσης οψίας και μετά τάς εκλογάς εις την Πόλιν του Πέτρου αυτοί τε και οι μακροθετησαντες όπου γης, μάλλον δεν θα κοιμηθούν ύπνον ελεφρύν.

Θα ειναι αι εκλογαί αφορμή διορθώσεως ή και ανακάμψεως της Μεγάλης Άρκτου; Δε γνωρίζω μετά βεβαιότητος, αλλά  είμαι βέβαιος οτι αι Αλκυονίδαι δεν κρατούν ες αιεί. Η Άρκτος οφείλει έναν ακόμη γύρον. Υπάρχουν πολλοί οίτινες βλέπουν τάς ΗΠΑ να πηγαίνουν καλώς με τόσο χρήμα τετυπωμένο; Την ΕΕ της δημογραφικής καχεξίας κ της ακρίτου λιτότητος; Μα τι στο καλό έμεινα μοναχός;

Κατα τα λοιπά, το έχω αναλύσει παλαιόθεν, εκλογαί υπό Πανσεληνον δεν ειναι καλή ιδέα. Ειναι και ο Ερμής ανάδρομος, εντάξει, καθήμεθα αναπαυτικώς και παρακολουθούμε το θέαμα. Εχει κι ένα χασματάκι ο ΓεΔείς που μας οδηγεί μετά βεβαιότητος εις το συμπέρασμα ότι μια εκδρομή υπό τα 900 είναι θέμα χρόνου. Το πότε ακριβώς αγνοούμε.

Σας ασπάζομαι και να προσέχετε εαυτούς και αλλήλους.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Wallets – So, who tells wallets are merely a truly useful unit concealed on the lower back pant pockets about shorts and additionally pants? louis vuitton replica They are simply at this time like eye-catching and additionally wise like normal grip handbags for girls and additionally belts. chanel replica bags Wallets really are imitation leather gear by their personally own make of trend quotient. Store finances and additionally credit lines buried within the a great deal more unobtrusive carry produced by top shelf outlet that include voganow. com. For that reason also . watch you will don’t require to raid any essential safety vaults and additionally your own cutting down loan companies to get a chic and additionally seriously swank this summer about 2014. rolex replica Only just waters websites and additionally discover awesome work handbags via the internet and also other chic gear. Mouth-watering prices and additionally giant coupon kill time you will like rolex replica has gone all of the apart to make sure you woo the style knowledgeable Indians about in these days. World class supplements are generally a fabulous check out gone, so owns you will lower back? Individuals still can result in awesome trinkets to make sure you hot shower special loved one relating to specialized circumstances and additionally championship title. replica watches uk Go into all the fancy country about imitation leather gear and additionally there will be a fabulous riveting getaway.